สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านชะอวด 12 6 4 22
2 วัดสุวรรณโฆษิต 11 11 5 27
3 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 11 3 1 15
4 หัวไทร (เรือนประชาบาล) 10 12 2 24
5 บ้านกุมแป 10 4 3 17
6 วัดเถลิงกิตติยาราม 7 6 5 18
7 วัดจิกพนม 6 2 1 9
8 บ้านห้วยหาร 5 6 8 19
9 บ้านควนเงิน 5 2 4 11
10 วัดเนกขัมมาราม 4 6 2 12
11 เขาพระทอง 4 3 2 9
12 บ้านบางน้อย 4 3 2 9
13 วัดสามัคยาราม 4 2 6 12
14 วัดหนา 4 2 2 8
15 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 4 2 2 8
16 ชุมชนพิบูลสงคราม 4 1 0 5
17 ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 4 0 2 6
18 บ้านทุ่งใหญ่ 4 0 0 4
19 ดรุณศึกษา 3 4 3 10
20 บ้านปากเชียร 3 3 3 9
21 บ้านนำทรัพย์ 3 3 1 7
22 ชุมชนวัดท่าลิพง 3 1 3 7
23 ภูมิสถิตวิทยา 3 1 2 6
24 วัดทะเลปัง 3 1 1 5
25 วัดนาหมอบุญ 3 0 0 3
26 วัดบางไทร 2 5 1 8
27 ทัศนาวลัย 2 4 0 6
28 วัดสองพี่น้อง 2 4 0 6
29 วัดสระ 2 3 2 7
30 วัดปลายสระ 2 2 2 6
31 บ้านคงคาล้อม 2 2 1 5
32 บ้านน้ำบ่อ 2 2 0 4
33 บ้านขอนหาด 2 1 1 4
34 วัดทุ่งหล่อ 2 1 1 4
35 วัดหนองจิก 2 1 1 4
36 ร่อนพิบูลย์ 2 1 1 4
37 บ้านลำคลอง 2 1 1 4
38 วัดควนใส 2 1 1 4
39 บ้านกลอง 2 0 1 3
40 วัดศรีสุวรรณาราม 2 0 1 3
41 วัดปากตรง 2 0 0 2
42 วัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 2 0 0 2
43 บ้านตรอกแค 2 0 0 2
44 วัดคันธมาลี 2 0 0 2
45 บ้านศาลาแก้ว 2 0 0 2
46 วัดป่าระกำ 2 0 0 2
47 บ้านบางพระ 1 3 3 7
48 วัดท้ายโนต 1 3 1 5
49 บ้านเกาะนางโดย 1 3 0 4
50 ชมพูประดิษฐ์ 1 2 1 4
51 วัดกัลยานฤมิต 1 2 1 4
52 วัดแหลม 1 2 0 3
53 บ้านศาลาตะเคียน 1 2 0 3
54 วัดโคกพิกุล 1 1 3 5
55 ชะอวดวิทยา 1 1 2 4
56 บ้านควนมิตร 1 1 2 4
57 วัดสมควร 1 1 1 3
58 วัดควนเกย 1 1 1 3
59 บ้านลานนา 1 1 1 3
60 วัดปากควน 1 1 1 3
61 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 1 1 0 2
62 บ้านหัวไทร 1 1 0 2
63 พิบูลยารามมิตรภาพ 232 1 1 0 2
64 วัดบางคุระ 1 1 0 2
65 บ้านทุ่งไม้ไผ่ 1 1 0 2
66 บ้านทุ่งขวัญแก้ว 1 1 0 2
67 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1 1 0 2
68 วัดหงส์แก้ว 1 1 0 2
69 อนุบาลแพทยกิจพิทยา 1 1 0 2
70 วัดวังกลม 1 0 2 3
71 บ้านปากพรุ 1 0 2 3
72 วัดบางทวด 1 0 2 3
73 วัดฉิมหลา 1 0 1 2
74 วัดหอยกัน 1 0 1 2
75 ชุมชนวัดเกาะเพชร 1 0 1 2
76 บ้านตูล 1 0 1 2
77 วัดไม้เสียบ 1 0 1 2
78 วัดควนสมบูรณ์ 1 0 0 1
79 วัดปากแพรก 1 0 0 1
80 วัดแดง 1 0 0 1
81 วัดเกาะจาก 1 0 0 1
82 วัดบางด้วน 1 0 0 1
83 บ้านหนองมาก 1 0 0 1
84 บ้านโคกทราย 1 0 0 1
85 วัดรักขิตวัน 1 0 0 1
86 บ้านท้องโกงกาง 1 0 0 1
87 หนองนนทรี 1 0 0 1
88 บ้านด่าน 1 0 0 1
89 วัดสุขุม 1 0 0 1
90 บ้านไสขาม 1 0 0 1
91 บ้านดอนทราย 1 0 0 1
92 บ้านทุ่งโชน 1 0 0 1
93 วัดบางทองคำ 1 0 0 1
94 บ้านอายเลา 0 6 0 6
95 ชุมชนวัดเขาลำปะ 0 3 4 7
96 วัดควนเถียะ 0 3 2 5
97 วัดควนชะลิก 0 2 3 5
98 บ้านนางหลง 0 2 2 4
99 วัดโคกยาง 0 2 1 3
100 วัดวังฆ้อง 0 2 1 3
101 บ้านหัวลำพู 0 2 1 3
102 วัดควนป้อม 0 2 0 2
103 สุนทราภิบาล 0 2 0 2
104 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 2 0 2
105 วัดโคกมะม่วง 0 1 3 4
106 บ้านเนินธัมมัง 0 1 2 3
107 วัดบ่อล้อ 0 1 1 2
108 บ้านชายทะเล 0 1 1 2
109 บ้านท่าไทร 0 1 1 2
110 วัดควนเคร็ง 0 1 1 2
111 ดรุณศึกษา ๒ 0 1 0 1
112 บ้านทุ่งใคร 0 1 0 1
113 ราชประชานุเคราะห์ 0 1 0 1
114 บ้านบางโหนด 0 1 0 1
115 วัดกาโห่ใต้ 0 1 0 1
116 บ้านหนองหิน 0 1 0 1
117 วัดพิศาลนฤมิต 0 1 0 1
118 บ้านวังใส 0 1 0 1
119 วัดบ้านด่าน 0 1 0 1
120 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 0 1 0 1
121 บ้านนา 0 1 0 1
122 วัดปากเหมือง 0 1 0 1
123 บ้านหนองบัว 0 1 0 1
124 วัดพระบาท 0 1 0 1
125 บ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 0 1 0 1
126 วัดแจ้ง 0 1 0 1
127 บ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 0 1 0 1
128 วัดควนยาว 0 1 0 1
129 บำรุงวิทยา 0 1 0 1
130 บ้านโก้งโค้ง 0 1 0 1
131 วัดวัวหลุง 0 0 2 2
132 วัดบูรณาวาส 0 0 2 2
133 สหมิตรวิทยา 0 0 2 2
134 วัดชัยสุวรรณ 0 0 2 2
135 วัดอู่แก้ว 0 0 2 2
136 บ้านควนโตน 0 0 2 2
137 วัดมัชฌิมภูผา 0 0 2 2
138 วัดทวยเทพ 0 0 1 1
139 บ้านควนมุด 0 0 1 1
140 บ้านควนหนองหงส์ 0 0 1 1
141 บ้านห้วยโส 0 0 1 1
142 บ้านควนรุย 0 0 1 1
143 วัดปิยาราม 0 0 1 1
144 วัดท่าเสริม 0 0 1 1
145 บ้านไสหินตั้ง 0 0 1 1
146 บ้านใสถิน 0 0 1 1
147 วัดขนาบนาก 0 0 1 1
148 วัดเทพมงคล 0 0 0 0
149 วัดบางศาลา 0 0 0 0
150 วัดหน้าสตน 0 0 0 0
151 วัดชมพูประดิษฐ์ 0 0 0 0
152 บ้านลำหัก 0 0 0 0
153 บ้านบางมูลนาก 0 0 0 0
154 บ้านหนองบอน 0 0 0 0
155 วัดสามแพรก 0 0 0 0
156 บ้านหอยราก 0 0 0 0
157 วัดธาราวง 0 0 0 0
158 บ้านป่าแชง 0 0 0 0
159 วัดทองพูน 0 0 0 0
160 หลวงครูวิทยา 0 0 0 0
161 อนุบาลพลพันธ์ 0 0 0 0
162 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 0 0 0 0
163 บ้านปลายราง 0 0 0 0
164 วัดอิมอญ 0 0 0 0
165 บ้านพรุบัว 0 0 0 0
166 วัดทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0
167 วัดบางพระ 0 0 0 0
168 วัดเทพนมเชือด 0 0 0 0
169 วัดสระโพธิ์ 0 0 0 0
170 ราชประชานุเคราะห์ 7 0 0 0 0
171 บ้านหน้าศาล 0 0 0 0
172 บ้านควนชิง 0 0 0 0
173 บ้านเกาะทัง 0 0 0 0
174 บ้านเกาะสุด 0 0 0 0
175 วัดบ่อโพง 0 0 0 0
176 วัดโบสถ์ 0 0 0 0
177 วัดพระอานนท์ 0 0 0 0
178 วัดอัฒฑศาสนาราม 0 0 0 0
179 วัดรามแก้ว 0 0 0 0
180 บ้านบางด้วน 0 0 0 0
181 วัดสระแก้ว 0 0 0 0
182 วัดปากระวะ 0 0 0 0
183 บ้านคอพรุ 0 0 0 0
184 วัดชะอวด 0 0 0 0
185 บ้านวังหอน 0 0 0 0
186 ต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 0 0 0 0
187 บ้านท่าเตียน 0 0 0 0
188 บ้านลากชาย 0 0 0 0
189 วัดบางตะพาน 0 0 0 0
190 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0
191 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
192 วัดเขาน้อย 0 0 0 0
193 บ้านแสงวิมาน 0 0 0 0
194 ชุมชนวัดบางบูชา 0 0 0 0
195 บ้านท่าเจริญ 0 0 0 0
196 วัดคลองขยัน 0 0 0 0
197 บ้านบางลึก 0 0 0 0
198 วัดคงคาวดี 0 0 0 0
199 บ้านห้วยไม้แก่น 0 0 0 0
200 บ้านหัวปอ 0 0 0 0
201 บ้านเหนือคลอง 0 0 0 0
202 วัดทาบทอง 0 0 0 0
203 วัดท่าเสม็ด 0 0 0 0
204 วัดแหลมตะลุมพุก 0 0 0 0
205 บ้านบางแรด 0 0 0 0
206 บ้านบางวัง 0 0 0 0
207 วัดมหิสสราราม 0 0 0 0
208 บ้านยางกาญจน์ 0 0 0 0
209 บ้านดอนตาสังข์ 0 0 0 0
210 บ้านปากบางกลม 0 0 0 0
211 บ้านบางตะลุมพอ 0 0 0 0
212 บ้านม่วงงาม 0 0 0 0
213 วัดดอนรักษา 0 0 0 0
214 อนุบาลพรธิรา 0 0 0 0
215 วัดทายิการาม 0 0 0 0
216 ชุมชนบ้านพุดหง 0 0 0 0
217 วัดรัตนาราม 0 0 0 0
218 วัดกาญจนาราม 0 0 0 0
219 วัดธงทอง 0 0 0 0
220 วัดบางยิ่ว 0 0 0 0
221 วัดโคกคราม 0 0 0 0
222 วัดบางฉนาก 0 0 0 0
223 อนุบาลเพชรทวี 0 0 0 0
รวม 223 199 153 575

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิตติมนต์ อัมพุกานน โทร 0887512693, นายดนัย ประจง โทร 0866848558, นางสาวยุพา จินาเจือ โทร 0862727465 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]