แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 47 33 73.33% 9 20% 2 4.44% 1 2.22% 45
2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 35 22 68.75% 4 12.5% 3 9.38% 3 9.38% 32
3 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 35 18 58.06% 6 19.35% 4 12.9% 3 9.68% 31
4 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 43 17 42.5% 9 22.5% 10 25% 4 10% 40
5 โรงเรียนรักไทย 32 16 51.61% 5 16.13% 6 19.35% 4 12.9% 31
6 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 29 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
7 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 35 15 42.86% 9 25.71% 3 8.57% 8 22.86% 35
8 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 36 14 43.75% 13 40.63% 2 6.25% 3 9.38% 32
9 โรงเรียนบ้านโคกตา 26 14 53.85% 2 7.69% 4 15.38% 6 23.08% 26
10 โรงเรียนบ้านลาแล 26 13 54.17% 7 29.17% 4 16.67% 0 0% 24
11 โรงเรียนบ้านตือมายู 21 11 57.89% 5 26.32% 0 0% 3 15.79% 19
12 โรงเรียนบ้านแว้ง 35 10 29.41% 10 29.41% 4 11.76% 10 29.41% 34
13 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 21 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
14 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 16 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
15 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 26 9 36% 7 28% 5 20% 4 16% 25
16 โรงเรียนบ้านสากอ 30 9 31.03% 6 20.69% 2 6.9% 12 41.38% 29
17 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 18 9 50% 6 33.33% 2 11.11% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 24 8 33.33% 8 33.33% 2 8.33% 6 25% 24
19 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 19 8 42.11% 2 10.53% 2 10.53% 7 36.84% 19
20 โรงเรียนบ้านกลูบี 22 7 35% 6 30% 3 15% 4 20% 20
21 โรงเรียนบ้านแอแว 12 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
22 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 18 6 33.33% 9 50% 0 0% 3 16.67% 18
23 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 14 5 35.71% 7 50% 0 0% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนบ้านมูโนะ 23 5 22.73% 6 27.27% 5 22.73% 6 27.27% 22
25 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 15 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
26 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
27 โรงเรียนเพลินพิศ 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
28 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
29 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
30 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 18 4 22.22% 6 33.33% 1 5.56% 7 38.89% 18
31 โรงเรียนบ้านตอหลัง 12 4 33.33% 5 41.67% 0 0% 3 25% 12
32 โรงเรียนบ้านกูบู 13 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
33 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 12 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
34 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 11 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
35 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
36 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนบ้านยะหอ 15 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
38 โรงเรียนวัดพระพุทธ 10 3 30% 5 50% 0 0% 2 20% 10
39 โรงเรียนบ้านตาบา 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
40 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
42 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนบ้านปูยู 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
44 โรงเรียนราชภักดี 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 13 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
46 โรงเรียนบ้านแขยง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
47 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 10 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
49 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนบ้านกาวะ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
51 โรงเรียนบ้านซรายอ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 13 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 11
55 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านบือราแง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านสามแยก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 7 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
59 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านโผลง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
62 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
63 โรงเรียนบ้านโคกยามู 16 1 6.25% 7 43.75% 2 12.5% 6 37.5% 16
64 โรงเรียนบ้านบาโง 9 1 11.11% 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านกรือซอ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านไอบาตู 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านบางขุด 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 8 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
69 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนรังผึ้ง 9 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
72 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านแม่ดง 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
77 โรงเรียนสุคิริน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
78 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 11 1 10% 0 0% 4 40% 5 50% 10
79 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านละหาน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านไพรวัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
83 โรงเรียนบ้านปะลุกา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านกูวา 8 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 11 0 0% 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 11
88 โรงเรียนบ้านน้ำใส 6 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
89 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
90 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านตอแล 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
93 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
94 โรงเรียนบ้านปลักปลา 5 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนอิสลามบำรุง 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
97 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
98 โรงเรียนบ้านคลองตัน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านปะลุรู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 6 0 0% 0 0% 3 50% 3 50% 6
101 โรงเรียนบ้านสายะ 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
102 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านสะปอม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
105 โรงเรียนบ้านโคกงู 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดทรายขาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านจือแร 4 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
109 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
110 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร 080-7165029 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย โทร 082-4371963
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]