สรุปเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 28 9 2 1 39
2 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 20 4 3 3 27
3 บ้านตะเหลี่ยง 17 9 10 4 36
4 รักไทย 16 5 6 4 27
5 บุณยลาภนฤมิต 16 5 3 3 24
6 นิคมพัฒนา10 15 9 3 8 27
7 เกษมทรัพย์ 14 13 2 3 29
8 บ้านโคกตา 14 2 4 6 20
9 บ้านลาแล 13 7 4 0 24
10 บ้านแว้ง 10 10 4 10 24
11 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 10 6 2 2 18
12 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 10 5 4 3 19
13 บ้านตือมายู 10 5 0 3 15
14 บ้านบาลูกายาอิง 9 7 5 4 21
15 บ้านสากอ 9 6 2 12 17
16 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 8 6 2 6 16
17 บ้านหัวคลอง 8 5 2 1 15
18 บ้านปูโป๊ะ 8 2 2 7 12
19 บ้านศาลาใหม่ 6 8 0 3 14
20 บ้านกลูบี 6 4 2 4 12
21 บ้านมูโนะ 5 6 5 6 16
22 ดารุลฟุรกอน 5 3 1 3 9
23 บ้านไม้แก่น 5 2 2 0 9
24 บ้านลูโบ๊ะลือซง 5 2 0 3 7
25 เพลินพิศ 5 1 1 2 7
26 บ้านบาโงมาแย 4 7 0 1 11
27 บ้านตอหลัง 4 3 0 3 7
28 บ้านแอแว 4 2 2 0 8
29 วัดเกษตรธิการาม 4 2 1 4 7
30 นิคมพัฒนา7 4 1 4 1 9
31 ประชานุเคราะห์ 4 1 0 1 5
32 บ้านยะหอ 3 6 3 0 12
33 วัดพระพุทธ 3 5 0 2 8
34 บ้านตาบา 3 3 2 3 8
35 บ้านบาโงกือเต 3 3 1 1 7
36 บ้านไม้ฝาด 3 3 0 2 6
37 วัดโคกมะม่วง 3 2 1 1 6
38 บ้านปูยู 3 2 0 3 5
39 บ้านกวาลอซีรา 3 0 1 0 4
40 บ้านแขยง 3 0 0 2 3
41 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 2 5 2 2 9
42 บ้านจะมาแกะ 2 3 2 2 7
43 บ้านกูบู 2 3 0 3 5
44 บ้านปะดะดอ 2 2 1 1 5
45 บ้านกาวะ 2 2 0 1 4
46 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 2 2 0 0 4
47 วัดประดิษฐ์บุปผา 2 1 1 1 4
48 ราชภักดี 2 1 1 1 4
49 บ้านบือราแง 2 1 1 0 4
50 บ้านสามแยก 2 1 1 0 4
51 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 2 1 0 3 3
52 บ้านลูโบ๊ะซามา 2 1 0 1 3
53 บ้านโผลง 2 1 0 1 3
54 บ้านดอเฮะ 2 1 0 0 3
55 เทพประทานไทยยืนยง 2 0 2 4 4
56 บ้านเจ๊ะยอ 2 0 1 4 3
57 นิคมพัฒนา6 2 0 1 2 3
58 บ้านโต๊ะเว๊าะ 2 0 0 3 2
59 บ้านโคกยามู 1 7 2 6 10
60 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1 6 1 7 8
61 บ้านบาโง 1 4 3 1 8
62 บ้านกรือซอ 1 4 1 0 6
63 บ้านบางขุด 1 3 0 2 4
64 บ้านบูเกะตา 1 2 1 3 4
65 นิคมพัฒนา 2 1 2 0 1 3
66 บ้านซรายอ 1 2 0 1 3
67 บ้านตลิ่งสูง 1 2 0 0 3
68 บ้านไอบาตู 1 2 0 0 3
69 รังผึ้ง 1 1 3 1 5
70 บ้านนูโร๊ะ 1 1 2 1 4
71 บ้านตำเสาพัฒนา 1 1 1 1 3
72 บ้านศรีพงัน 1 1 1 1 3
73 บ้านสะหริ่ง 1 1 1 0 3
74 สุคิริน 1 1 0 1 2
75 บ้านร่วมใจ 1 0 4 5 5
76 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 0 4 4 5
77 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 2 1 3
78 บ้านละหาน 1 0 1 0 2
79 บ้านไพรวัน 1 0 1 0 2
80 นิคมพัฒนา9 1 0 0 2 1
81 บ้านบอเกาะ 1 0 0 0 1
82 บ้านปะลุกา 1 0 0 0 1
83 บ้านกูวา 0 4 2 1 6
84 บ้านกูวา (แว้ง) 0 4 1 0 5
85 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 3 3 5 6
86 บ้านเจ๊ะเหม 0 2 1 2 3
87 บ้านน้ำใส 0 2 1 2 3
88 บ้านบาโงฮูมอ 0 2 1 1 3
89 บ้านตอแล 0 2 0 1 2
90 บ้านแฆแบ๊ะ 0 1 2 1 3
91 วัดโบราณสถิตย์ 0 1 1 3 2
92 บ้านปลักปลา 0 1 1 2 2
93 นิคมพัฒนา4 0 1 1 1 2
94 บ้านแม่ดง 0 1 0 3 1
95 อิสลามบำรุง 0 1 0 3 1
96 บ้านศาลาอูมา 0 1 0 2 1
97 บ้านคลองตัน 0 1 0 1 1
98 บ้านปะลุรู 0 1 0 0 1
99 วัดเกาะสวาด 0 0 3 3 3
100 บ้านสายะ 0 0 2 3 2
101 นิคมพัฒนา5 0 0 2 1 2
102 บ้านภูเขาทอง 0 0 1 1 1
103 บ้านสะปอม 0 0 1 1 1
104 บ้านโคกงู 0 0 1 1 1
105 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 1 0 1
106 วัดทรายขาว 0 0 1 0 1
107 บ้านจือแร 0 0 0 4 0
108 วัดโคกมะเฟือง 0 0 0 3 0
109 บ้านปอเนาะ 0 0 0 1 0
110 บ้านปาดังยอ 0 0 0 1 0
111 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 1 0
112 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 1 0
รวม 383 274 153 241 1,051