สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 17 7 2 26 28 9 2 1 39
2 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 12 3 4 19 20 4 3 3 27
3 นิคมพัฒนา10 11 2 2 15 15 9 3 8 27
4 รักไทย 10 4 5 19 16 5 6 4 27
5 เกษมทรัพย์ 9 7 6 22 14 13 2 3 29
6 บ้านบาลูกายาอิง 5 9 3 17 9 7 5 4 21
7 บ้านปูโป๊ะ 5 5 0 10 8 2 2 7 12
8 บ้านลาแล 5 3 2 10 13 7 4 0 24
9 บ้านตะเหลี่ยง 4 7 6 17 17 9 10 4 36
10 บุณยลาภนฤมิต 4 5 7 16 16 5 3 3 24
11 บ้านสากอ 4 4 4 12 9 6 2 12 17
12 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 4 4 4 12 8 6 2 6 16
13 บ้านตือมายู 4 3 1 8 10 5 0 3 15
14 บ้านศาลาใหม่ 4 3 1 8 6 8 0 3 14
15 บ้านหัวคลอง 4 2 2 8 8 5 2 1 15
16 บ้านบาโงมาแย 4 1 0 5 4 7 0 1 11
17 บ้านตอหลัง 4 0 0 4 4 3 0 3 7
18 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 3 6 3 12 10 5 4 3 19
19 บ้านแว้ง 3 3 4 10 10 10 4 10 24
20 บ้านมูโนะ 3 3 4 10 5 6 5 6 16
21 เพลินพิศ 3 2 0 5 5 1 1 2 7
22 บ้านไม้ฝาด 3 0 1 4 3 3 0 2 6
23 วัดเกษตรธิการาม 3 0 0 3 4 2 1 4 7
24 บ้านโคกตา 2 5 3 10 14 2 4 6 20
25 บ้านบาโงกือเต 2 2 2 6 3 3 1 1 7
26 รังผึ้ง 2 1 1 4 1 1 3 1 5
27 บ้านกาวะ 2 1 0 3 2 2 0 1 4
28 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 6 2 9 10 6 2 2 18
29 บ้านกลูบี 1 2 5 8 6 4 2 4 12
30 ดารุลฟุรกอน 1 2 3 6 5 3 1 3 9
31 บ้านปูยู 1 2 1 4 3 2 0 3 5
32 บ้านบูเกะตา 1 2 1 4 1 2 1 3 4
33 บ้านลูโบ๊ะลือซง 1 1 1 3 5 2 0 3 7
34 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1 1 1 3 2 1 0 3 3
35 บ้านกรือซอ 1 1 1 3 1 4 1 0 6
36 นิคมพัฒนา7 1 1 0 2 4 1 4 1 9
37 บ้านบือราแง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
38 นิคมพัฒนา6 1 1 0 2 2 0 1 2 3
39 บ้านสามแยก 1 0 3 4 2 1 1 0 4
40 บ้านแขยง 1 0 1 2 3 0 0 2 3
41 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 1 2 2 1 1 1 4
42 บ้านโต๊ะเว๊าะ 1 0 1 2 2 0 0 3 2
43 บ้านแอแว 1 0 0 1 4 2 2 0 8
44 เทพประทานไทยยืนยง 1 0 0 1 2 0 2 4 4
45 นิคมพัฒนา 2 1 0 0 1 1 2 0 1 3
46 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
47 บ้านสะหริ่ง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
48 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 0 0 1 1 0 4 4 5
49 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 0 1 1 0 2 1 3
50 บ้านไม้แก่น 0 4 1 5 5 2 2 0 9
51 วัดพระพุทธ 0 2 1 3 3 5 0 2 8
52 บ้านบาโง 0 2 0 2 1 4 3 1 8
53 บ้านตาบา 0 1 2 3 3 3 2 3 8
54 บ้านโคกยามู 0 1 2 3 1 7 2 6 10
55 ราชภักดี 0 1 0 1 2 1 1 1 4
56 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
57 บ้านเจ๊ะยอ 0 1 0 1 2 0 1 4 3
58 บ้านซรายอ 0 1 0 1 1 2 0 1 3
59 บ้านนูโร๊ะ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
60 บ้านศรีพงัน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
61 สุคิริน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
62 บ้านศาลาอูมา 0 1 0 1 0 1 0 2 1
63 บ้านปอเนาะ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
64 ประชานุเคราะห์ 0 0 2 2 4 1 0 1 5
65 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 0 2 2 2 5 2 2 9
66 บ้านดอเฮะ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
67 บ้านยะหอ 0 0 1 1 3 6 3 0 12
68 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
69 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1 2 2 1 1 5
70 บ้านโผลง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
71 บ้านบางขุด 0 0 1 1 1 3 0 2 4
72 นิคมพัฒนา9 0 0 1 1 1 0 0 2 1
73 บ้านกูวา 0 0 1 1 0 4 2 1 6
74 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 1 1 0 4 1 0 5
75 บ้านเจ๊ะเหม 0 0 1 1 0 2 1 2 3
76 บ้านตอแล 0 0 1 1 0 2 0 1 2
77 บ้านกวาลอซีรา 0 0 0 0 3 0 1 0 4
78 บ้านจะมาแกะ 0 0 0 0 2 3 2 2 7
79 บ้านกูบู 0 0 0 0 2 3 0 3 5
80 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4
81 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 0 0 0 1 6 1 7 8
82 บ้านตลิ่งสูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
83 บ้านไอบาตู 0 0 0 0 1 2 0 0 3
84 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0 1 0 4 5 5
85 บ้านละหาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
86 บ้านไพรวัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
87 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านปะลุกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 0 0 0 0 3 3 5 6
90 บ้านน้ำใส 0 0 0 0 0 2 1 2 3
91 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
92 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
93 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 1 3 2
94 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
95 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0 0 1 1 1 2
96 บ้านแม่ดง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
97 อิสลามบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
98 บ้านคลองตัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
99 บ้านปะลุรู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 วัดเกาะสวาด 0 0 0 0 0 0 3 3 3
101 บ้านสายะ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
102 นิคมพัฒนา5 0 0 0 0 0 0 2 1 2
103 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
104 บ้านสะปอม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 วัดทรายขาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 บ้านจือแร 0 0 0 0 0 0 0 4 0
109 วัดโคกมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
110 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 158 131 110 399 383 274 153 241 810