สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 19 10 2 31 33 9 2 1 44
2 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 12 4 5 21 22 4 3 3 29
3 นิคมพัฒนา10 11 2 2 15 15 9 3 8 27
4 รักไทย 10 4 5 19 16 5 6 4 27
5 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 9 9 3 21 18 6 4 3 28
6 เกษมทรัพย์ 9 7 6 22 14 13 2 3 29
7 บ้านบาลูกายาอิง 5 9 3 17 9 7 5 4 21
8 บ้านปูโป๊ะ 5 5 0 10 8 2 2 7 12
9 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 5 4 4 13 8 8 2 6 18
10 บ้านลาแล 5 3 2 10 13 7 4 0 24
11 บ้านหัวคลอง 5 2 2 9 9 6 2 1 17
12 บ้านบาโงมาแย 5 1 0 6 5 7 0 2 12
13 บ้านตะเหลี่ยง 4 7 6 17 17 9 10 4 36
14 บุณยลาภนฤมิต 4 5 7 16 16 5 3 3 24
15 บ้านสากอ 4 4 4 12 9 6 2 12 17
16 บ้านตือมายู 4 4 1 9 11 5 0 3 16
17 บ้านศาลาใหม่ 4 3 1 8 6 9 0 3 15
18 บ้านลูโบ๊ะลือซง 4 2 3 9 10 3 0 3 13
19 บ้านตอหลัง 4 2 0 6 4 5 0 3 9
20 วัดประชุมชลธารา 4 0 0 4 4 0 0 0 4
21 บ้านแว้ง 3 3 4 10 10 10 4 10 24
22 บ้านมูโนะ 3 3 4 10 5 6 5 6 16
23 เพลินพิศ 3 2 0 5 5 1 1 2 7
24 บ้านโต๊ะเว๊าะ 3 1 1 5 5 0 0 3 5
25 บ้านแอแว 3 1 0 4 7 2 2 0 11
26 บ้านไม้ฝาด 3 0 1 4 3 3 0 2 6
27 วัดเกษตรธิการาม 3 0 0 3 4 2 1 4 7
28 บ้านโคกตา 2 5 3 10 14 2 4 6 20
29 บ้านกลูบี 2 2 6 10 7 6 3 4 16
30 บ้านบาโงกือเต 2 2 2 6 3 3 1 1 7
31 รังผึ้ง 2 1 1 4 1 1 3 1 5
32 บ้านกาวะ 2 1 0 3 2 2 0 1 4
33 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 6 2 9 10 6 2 2 18
34 ดารุลฟุรกอน 1 2 3 6 5 3 1 3 9
35 บ้านปูยู 1 2 1 4 3 2 0 3 5
36 บ้านบูเกะตา 1 2 1 4 1 2 1 3 4
37 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1 1 1 3 2 1 0 3 3
38 บ้านกรือซอ 1 1 1 3 1 4 1 0 6
39 นิคมพัฒนา7 1 1 0 2 4 1 4 1 9
40 ราชภักดี 1 1 0 2 3 1 1 1 5
41 เทพประทานไทยยืนยง 1 1 0 2 3 0 2 4 5
42 บ้านซรายอ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
43 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 1 0 2 2 1 4 4 7
44 บ้านบือราแง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
45 นิคมพัฒนา6 1 1 0 2 2 0 1 2 3
46 บ้านสามแยก 1 0 3 4 2 1 1 0 4
47 บ้านแขยง 1 0 1 2 3 0 0 2 3
48 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 1 2 2 1 1 1 4
49 บ้านกวาลอซีรา 1 0 0 1 5 0 1 0 6
50 บ้านกูบู 1 0 0 1 4 3 0 3 7
51 นิคมพัฒนา 2 1 0 0 1 1 2 0 1 3
52 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 1 1 1 1 1 3
53 บ้านสะหริ่ง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 0 1 1 0 2 1 3
55 บ้านไม้แก่น 0 4 1 5 5 2 2 0 9
56 วัดพระพุทธ 0 2 1 3 3 5 0 2 8
57 บ้านบาโง 0 2 0 2 1 4 3 1 8
58 บ้านตาบา 0 1 2 3 3 3 2 3 8
59 บ้านโคกยามู 0 1 2 3 1 7 2 6 10
60 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 1 1 2 4 6 1 7 11
61 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
62 บ้านเจ๊ะยอ 0 1 0 1 2 0 1 4 3
63 บ้านนูโร๊ะ 0 1 0 1 1 1 2 1 4
64 บ้านศรีพงัน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
65 สุคิริน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
66 บ้านศาลาอูมา 0 1 0 1 0 1 0 2 1
67 บ้านปอเนาะ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
68 บ้านดอเฮะ 0 0 3 3 2 2 0 0 4
69 ประชานุเคราะห์ 0 0 2 2 4 1 0 1 5
70 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 0 2 2 2 5 2 2 9
71 บ้านยะหอ 0 0 1 1 3 6 3 0 12
72 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1 3 2 1 1 6
73 บ้านจะมาแกะ 0 0 1 1 2 4 2 2 8
74 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1 2 2 1 1 5
75 บ้านโผลง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
76 บ้านบางขุด 0 0 1 1 1 3 0 2 4
77 บ้านแม่ดง 0 0 1 1 1 1 0 3 2
78 นิคมพัฒนา9 0 0 1 1 1 0 0 2 1
79 บ้านกูวา 0 0 1 1 0 4 2 1 6
80 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 1 1 0 4 1 0 5
81 บ้านเจ๊ะเหม 0 0 1 1 0 2 1 2 3
82 บ้านตอแล 0 0 1 1 0 2 0 1 2
83 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 0 0 0 2 2 0 0 4
84 บ้านไอบาตู 0 0 0 0 1 4 0 0 5
85 บ้านตลิ่งสูง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
86 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0 1 0 4 5 5
87 บ้านละหาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
88 บ้านไพรวัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
89 บ้านปะลุกา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 0 0 0 0 3 3 5 6
92 บ้านน้ำใส 0 0 0 0 0 2 1 2 3
93 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
94 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
95 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 1 3 2
96 บ้านปลักปลา 0 0 0 0 0 1 1 2 2
97 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0 0 1 1 1 2
98 อิสลามบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
99 บ้านคลองตัน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านปะลุรู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 วัดเกาะสวาด 0 0 0 0 0 0 3 3 3
102 บ้านสายะ 0 0 0 0 0 0 2 3 2
103 นิคมพัฒนา5 0 0 0 0 0 0 2 1 2
104 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 บ้านสะปอม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
106 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
107 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดทรายขาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านจือแร 0 0 0 0 0 0 0 4 0
110 วัดโคกมะเฟือง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
111 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 147 118 450 429 289 154 242 872