สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านสุไหงโกลก 19 10 2 31
2 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 12 4 5 21
3 นิคมพัฒนา10 11 2 2 15
4 รักไทย 10 4 5 19
5 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 9 9 3 21
6 เกษมทรัพย์ 9 7 6 22
7 บ้านบาลูกายาอิง 5 9 3 17
8 บ้านปูโป๊ะ 5 5 0 10
9 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 5 4 4 13
10 บ้านลาแล 5 3 2 10
11 บ้านหัวคลอง 5 2 2 9
12 บ้านบาโงมาแย 5 1 0 6
13 บ้านตะเหลี่ยง 4 7 6 17
14 บุณยลาภนฤมิต 4 5 7 16
15 บ้านสากอ 4 4 4 12
16 บ้านตือมายู 4 4 1 9
17 บ้านศาลาใหม่ 4 3 1 8
18 บ้านลูโบ๊ะลือซง 4 2 3 9
19 บ้านตอหลัง 4 2 0 6
20 วัดประชุมชลธารา 4 0 0 4
21 บ้านแว้ง 3 3 4 10
22 บ้านมูโนะ 3 3 4 10
23 เพลินพิศ 3 2 0 5
24 บ้านโต๊ะเว๊าะ 3 1 1 5
25 บ้านแอแว 3 1 0 4
26 บ้านไม้ฝาด 3 0 1 4
27 วัดเกษตรธิการาม 3 0 0 3
28 บ้านโคกตา 2 5 3 10
29 บ้านกลูบี 2 2 6 10
30 บ้านบาโงกือเต 2 2 2 6
31 รังผึ้ง 2 1 1 4
32 บ้านกาวะ 2 1 0 3
33 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1 6 2 9
34 ดารุลฟุรกอน 1 2 3 6
35 บ้านปูยู 1 2 1 4
36 บ้านบูเกะตา 1 2 1 4
37 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 1 1 1 3
38 บ้านกรือซอ 1 1 1 3
39 นิคมพัฒนา7 1 1 0 2
40 ราชภักดี 1 1 0 2
41 เทพประทานไทยยืนยง 1 1 0 2
42 บ้านซรายอ 1 1 0 2
43 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 1 0 2
44 บ้านบือราแง 1 1 0 2
45 นิคมพัฒนา6 1 1 0 2
46 บ้านสามแยก 1 0 3 4
47 บ้านแขยง 1 0 1 2
48 วัดประดิษฐ์บุปผา 1 0 1 2
49 บ้านกวาลอซีรา 1 0 0 1
50 บ้านกูบู 1 0 0 1
51 นิคมพัฒนา 2 1 0 0 1
52 บ้านตำเสาพัฒนา 1 0 0 1
53 บ้านสะหริ่ง 1 0 0 1
54 บ้านตาเซะเหนือ 1 0 0 1
55 บ้านไม้แก่น 0 4 1 5
56 วัดพระพุทธ 0 2 1 3
57 บ้านบาโง 0 2 0 2
58 บ้านตาบา 0 1 2 3
59 บ้านโคกยามู 0 1 2 3
60 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 0 1 1 2
61 บ้านลูโบ๊ะซามา 0 1 0 1
62 บ้านเจ๊ะยอ 0 1 0 1
63 บ้านนูโร๊ะ 0 1 0 1
64 บ้านศรีพงัน 0 1 0 1
65 สุคิริน 0 1 0 1
66 บ้านศาลาอูมา 0 1 0 1
67 บ้านปอเนาะ 0 1 0 1
68 บ้านดอเฮะ 0 0 3 3
69 ประชานุเคราะห์ 0 0 2 2
70 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 0 2 2
71 บ้านยะหอ 0 0 1 1
72 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1
73 บ้านจะมาแกะ 0 0 1 1
74 บ้านปะดะดอ 0 0 1 1
75 บ้านโผลง 0 0 1 1
76 บ้านบางขุด 0 0 1 1
77 บ้านแม่ดง 0 0 1 1
78 นิคมพัฒนา9 0 0 1 1
79 บ้านกูวา 0 0 1 1
80 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 1 1
81 บ้านเจ๊ะเหม 0 0 1 1
82 บ้านตอแล 0 0 1 1
83 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 0 0 0
84 บ้านไอบาตู 0 0 0 0
85 บ้านตลิ่งสูง 0 0 0 0
86 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0
87 บ้านละหาน 0 0 0 0
88 บ้านไพรวัน 0 0 0 0
89 บ้านปะลุกา 0 0 0 0
90 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0
91 นิคมสร้างตนเองแว้ง 0 0 0 0
92 บ้านน้ำใส 0 0 0 0
93 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0
94 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0
95 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0
96 บ้านปลักปลา 0 0 0 0
97 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0
98 อิสลามบำรุง 0 0 0 0
99 บ้านคลองตัน 0 0 0 0
100 บ้านปะลุรู 0 0 0 0
101 วัดเกาะสวาด 0 0 0 0
102 บ้านสายะ 0 0 0 0
103 นิคมพัฒนา5 0 0 0 0
104 บ้านภูเขาทอง 0 0 0 0
105 บ้านสะปอม 0 0 0 0
106 บ้านโคกงู 0 0 0 0
107 บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 0 0
108 วัดทรายขาว 0 0 0 0
109 บ้านจือแร 0 0 0 0
110 วัดโคกมะเฟือง 0 0 0 0
111 บ้านปาดังยอ 0 0 0 0
112 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0
113 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 0
รวม 185 147 118 450

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ โทร 080-7165029 นางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย โทร 082-4371963
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]