สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์ฝึกอาชีพ(ตรงข้าม รร.ราชประชานุเคราะห์39)  
2 สพป.นธ3  
3 โรงเรียนตันหยงมัส  
4 โรงเรียนบ้านเขาพระ  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39  
6 โรงเรียนวัดร่อน  
7 โรงเรียนอนุบาลระแงะ  
8 โรงเรียนเจริญศึกษา  
9 โรงเรียนแหลมทอง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นส.พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 0818984426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]