งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3.
ระหว่าง วันที่ ............... เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 22 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคาร ป.1 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.1 22 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคาร ป.2 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.2 22 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.4 22 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.5 22 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ห้องป.6 22 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นธ3 ห้องประชุมจะแนะ ชั้น 3 21 ก.ย. 2560 13.00-14.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นธ3 ห้องประชุมจะแนะ ชั้น 3 21 ก.ย. 2560 14.00-15.00 ต่อเนื่องจากแข่งขันภาพยนต์สั้น ระดับ ป.1 - ป.6
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สพป.นธ3 ห้องประชุมระแงะ ชั้น 3 21 ก.ย. 2560 09.00-0930
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.นธ3 ห้องประชุมระแงะ ชั้น 3 21 ก.ย. 2560 10.00-12.00 ต่อเนื่องจากการแข่งขันละครคุณธรรม
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.นธ3 ห้องประชุมระแงะ ชั้น 3 21 ก.ย. 2560 13.00 - 15.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.นธ3 ห้องประชุมระแงะ ชั้น 3 21 ก.ย. 2560 13.00 - 15.00 ต่อเนื่องจากการแข่งขันนิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดร่อน ห้องพุทธศาสนา ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่อน ห้องพุทธศาสนา ชั้น 1 ห้อง 1 21 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่อน อาคาร ป.3 ชั้น 1 ห้อง ห้องป.3 21 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
-
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นส.พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 0818984426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]