งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง อุดมปัญญา 2 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 14 ก.ย. 2560 08.30-10.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 14 ก.ย. 2560 13.00-16.30 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 12.10-12.40
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 2 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 12.10-12.40
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 2 15 ก.ย. 2560 13.00-16.30 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 12.10-12.40
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 15 ก.ย. 2560 13.00-16.30 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 12.10-12.40
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2560 13.00-16.30 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 12.10-12.40
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 1 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ก.ย. 2560 11.00-12.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 10.10-10.40
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา ชั้น 3 ห้อง ประชุมอุดมปัญญา 1 14 ก.ย. 2560 11.00-12.00 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 10.10-10.40
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา โรงจอดรถ 15 ก.ย. 2560 08.30-16.30 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา โรงจอดรถ 15 ก.ย. 2560 08.30-16.30 รายงานตัวที่โรงจอดรถอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา เวลา 07.40-08.10


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]