งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 สกสค. ชั้น 1 ห้อง 511,512,513 14 ก.ย. 2560 09.00-13.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 5 สกสค. ชั้น 1 ห้อง 511,512,513 15 ก.ย. 2560 09.00-13.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 1 (ทิศใต้) 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 1 (ทิศใต้) 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 412,413,414 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 4 เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง 412,413,414 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 1 ทิศตะวันตก 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 ทิศตะวันตก 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 4 ทิศเหนือ 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 4 ทิศเหนือ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 ทิศตะวันออก 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โซน 2 ทิศตะวันออก 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 2 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 2 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 3 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โซน 3 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 14 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622,623,624 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]