งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ระหว่าง วันที่ 14 -15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 09.30-16.30 แข่งติดต่อกันทั้งสองรายการ
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 09.00-16.30 แข่งติดต่อกันทั้งสองรายการ
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 แข่งติดต่อกันทั้งสองรายการ
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 แข่งติดต่อกันทั้งสองรายการ
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 แข่งติดต่อกันทั้งสองรายการ
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 14 ก.ย. 2560 09.00-16.30 แข่งติดต่อกันทั้งสองรายการ
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 15 ก.ย. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]