แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 64 49 76.56% 9 14.06% 3 4.69% 3 4.69% 64
2 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 61 41 68.33% 12 20% 3 5% 4 6.67% 60
3 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 56 27 48.21% 16 28.57% 5 8.93% 8 14.29% 56
4 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 38 26 72.22% 7 19.44% 0 0% 3 8.33% 36
5 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 51 24 47.06% 17 33.33% 5 9.8% 5 9.8% 51
6 โรงเรียนวัดหัวหมอน 56 24 48% 14 28% 7 14% 5 10% 50
7 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 28 18 66.67% 6 22.22% 2 7.41% 1 3.7% 27
8 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 32 18 62.07% 5 17.24% 3 10.34% 3 10.34% 29
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 18 60% 5 16.67% 2 6.67% 5 16.67% 30
10 โรงเรียนวัดบ้านนา 30 17 56.67% 5 16.67% 1 3.33% 7 23.33% 30
11 โรงเรียนวัดร่มเมือง 46 16 38.1% 13 30.95% 5 11.9% 8 19.05% 42
12 โรงเรียนวัดเขาทอง 30 16 61.54% 4 15.38% 4 15.38% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 32 15 48.39% 10 32.26% 5 16.13% 1 3.23% 31
14 โรงเรียนวัดไทรงาม 27 14 53.85% 4 15.38% 0 0% 8 30.77% 26
15 โรงเรียนวัดควนแร่ 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
16 โรงเรียนบ้านไสกุน 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
17 โรงเรียนวัดดอนศาลา 20 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
18 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 32 12 38.71% 13 41.94% 2 6.45% 4 12.9% 31
19 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 22 12 60% 7 35% 0 0% 1 5% 20
20 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 21 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
21 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 26 11 42.31% 9 34.62% 2 7.69% 4 15.38% 26
22 โรงเรียนวัดลานแซะ 22 11 50% 6 27.27% 3 13.64% 2 9.09% 22
23 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 22 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 21 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
25 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 17 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนวัดตะแพน 19 10 52.63% 5 26.32% 3 15.79% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนวัดไทรโกบ 16 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
29 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 25 9 36% 7 28% 7 28% 2 8% 25
30 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 18 9 52.94% 3 17.65% 0 0% 5 29.41% 17
31 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 18 9 64.29% 0 0% 3 21.43% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 27 8 33.33% 8 33.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
34 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 21 8 38.1% 8 38.1% 2 9.52% 3 14.29% 21
35 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 27 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 22
36 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 22 8 36.36% 5 22.73% 5 22.73% 4 18.18% 22
37 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
38 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านควนพลี 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
40 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
41 โรงเรียนบ้านนาวง 13 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 15 7 50% 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 14
44 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 14 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 23 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
47 โรงเรียนบ้านโตน 17 6 35.29% 7 41.18% 1 5.88% 3 17.65% 17
48 โรงเรียนวัดลำใน 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 13 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 13
50 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
51 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 17 5 31.25% 4 25% 4 25% 3 18.75% 16
53 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 13 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
55 โรงเรียนบ้านขัน 18 5 33.33% 2 13.33% 5 33.33% 3 20% 15
56 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 9 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
60 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านควนขนุน 15 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
62 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 14 4 30.77% 7 53.85% 1 7.69% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านนาโหนด 14 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 11 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
65 โรงเรียนชุณหะวัณ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านท่าแค 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
67 โรงเรียนวัดอภยาราม 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
68 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
69 โรงเรียนวัดใสประดู่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านลานข่อย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 26 3 11.54% 13 50% 5 19.23% 5 19.23% 26
72 โรงเรียนวัดหรังแคบ 15 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
73 โรงเรียนบ้านโคกโดน 10 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
74 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 11 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนวัดควนถบ 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
79 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
80 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 13 2 16.67% 7 58.33% 0 0% 3 25% 12
85 โรงเรียนวัดพังดาน 11 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
87 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านเตง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านไทรทอง 7 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
93 โรงเรียนวัดบ้านสวน 10 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 6 66.67% 9
94 โรงเรียนบ้านปากสระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดเขาแดง 10 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
99 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 7 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนวัดตำนาน 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 8 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
103 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 6 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
104 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านเตาปูน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดปากประ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนวัดปากสระ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านต้นไทร 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านหัวเขียว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านไสเลียบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดเกาะยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนวัดกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดนาท่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดป่าตอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนทุ่งยางเปล 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนวัดโพรงงู 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนบ้านเนินทราย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]