สรุปเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 49 9 3 3 61
2 อนุบาลควนขนุน 41 12 3 4 56
3 วัดทะเลน้อย 27 16 5 8 48
4 วัดคลองใหญ่ 26 7 0 3 33
5 เรวดีพัทลุง 24 17 5 5 46
6 วัดหัวหมอน 24 14 7 5 45
7 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 6 2 1 26
8 บ้านเขาปู่ 18 5 3 3 26
9 บ้านตลิ่งชัน 18 5 2 5 25
10 วัดบ้านนา 17 5 1 7 23
11 วัดร่มเมือง 16 13 5 8 34
12 วัดเขาทอง 16 4 4 2 24
13 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 15 10 5 1 30
14 วัดไทรงาม 14 4 0 8 18
15 วัดควนแร่ 13 4 1 2 18
16 บ้านไสกุน 13 3 1 1 17
17 วัดดอนศาลา 13 2 3 2 18
18 วัดโงกน้ำ 12 13 2 4 27
19 บ้านสำนักกอ 12 7 0 1 19
20 บ้านหยีในสามัคคี 12 4 2 3 18
21 อนุบาลเรวดีศึกษา 11 9 2 4 22
22 วัดลานแซะ 11 6 3 2 20
23 อนุบาลป่าพะยอม 11 6 2 2 19
24 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 11 4 3 3 18
25 บ้านควนดินแดง 11 3 1 2 15
26 วัดตะแพน 10 5 3 1 18
27 วัดไทรโกบ 10 4 0 1 14
28 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 10 3 1 2 14
29 บ้านทุ่งชุมพล 9 7 7 2 23
30 บ้านสวนโหนด 9 3 0 5 12
31 บ้านห้วยน้ำดำ 9 2 0 2 11
32 บ้านโหล๊ะเร็ด 9 0 3 2 12
33 วัดวิหารเบิก 8 8 5 3 21
34 วัดพิกุลทอง 8 8 2 3 18
35 อนุบาลศรีบรรพต 8 6 4 4 18
36 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 8 5 5 4 18
37 บ้านโหล๊ะท่อม 8 5 2 1 15
38 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 8 5 2 1 15
39 บ้านควนพลี 7 3 2 0 12
40 วัดเกษตรนิคม 7 3 1 2 11
41 บ้านนาวง 7 3 0 1 10
42 เทศบาลจุ่งฮั่ว 7 2 1 0 10
43 บ้านบ่อทราย 7 1 4 2 12
44 บ้านใสอ้อย 7 1 1 2 9
45 บ้านศาลาน้ำ 7 0 0 0 7
46 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 6 8 3 2 17
47 บ้านโตน 6 7 1 3 14
48 วัดลำใน 6 2 0 1 8
49 วัดแหลมโตนด 6 1 3 3 10
50 บ้านเหรียงงาม 6 1 1 2 8
51 ประชารัฐบำรุง 2 6 1 0 1 7
52 บ้านปากเหมือง 5 4 4 3 13
53 อนุบาลเรวดี 5 4 1 1 10
54 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 5 4 0 3 9
55 บ้านขัน 5 2 5 3 12
56 วัดควนอินทร์นิมิตร 5 2 3 0 10
57 บ้านธรรมเถียร 5 2 0 2 7
58 วัดสุนทราวาส 5 1 2 0 8
59 บ้านถ้ำลา 5 1 0 3 6
60 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 5 1 0 0 6
61 บ้านควนขนุน 4 8 1 2 13
62 อนุบาลเมืองพัทลุง 4 7 1 1 12
63 บ้านนาโหนด 4 6 1 1 11
64 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 4 6 0 0 10
65 ชุณหะวัณ 4 5 1 1 10
66 บ้านท่าแค 4 3 2 1 9
67 วัดอภยาราม 4 2 1 4 7
68 วัดเขาอ้อ 4 2 1 4 7
69 วัดใสประดู่ 4 2 0 0 6
70 บ้านลานข่อย 4 1 0 0 5
71 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 3 13 5 5 21
72 วัดหรังแคบ 3 8 2 1 13
73 บ้านโคกโดน 3 4 0 2 7
74 บ้านระหว่างควน 3 2 3 1 8
75 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 3 2 2 0 7
76 วัดเขาป้าเจ้ 3 2 0 0 5
77 วัดประดู่เรียง 3 2 0 0 5
78 วัดควนถบ 3 1 1 3 5
79 บ้านอ่างทอง 3 1 0 2 4
80 วัดควนแพรกหา 3 1 0 0 4
81 บ้านโหละหนุน 3 1 0 0 4
82 วัดสุวรรณวิหารน้อย 3 0 0 1 3
83 อนุบาลศรีนครินทร์ 3 0 0 0 3
84 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 2 7 0 3 9
85 วัดพังดาน 2 6 1 0 9
86 บ้านหัสคุณ 2 3 1 3 6
87 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 2 3 1 0 6
88 บ้านเตง 2 3 0 0 5
89 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 2 2 3 1 7
90 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 2 2 0 0 4
91 วัดประดู่ทอง 2 2 0 0 4
92 บ้านไทรทอง 2 1 1 2 4
93 วัดบ้านสวน 2 1 0 6 3
94 บ้านปากสระ 2 0 1 0 3
95 บ้านทุ่งลาน 2 0 0 1 2
96 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 2 0 0 0 2
97 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 2 0 0 0 2
98 วัดเขาแดง 1 6 1 2 8
99 วัดบ่วงช้าง 1 3 1 0 5
100 บ้านห้วยกรวด 1 3 0 1 4
101 วัดตำนาน 1 2 3 1 6
102 บ้านควนกุฎ 1 2 0 3 3
103 วัดท่าสำเภาใต้ 1 2 0 3 3
104 วัดท่าสำเภาเหนือ 1 2 0 1 3
105 บ้านเตาปูน 1 2 0 0 3
106 วัดปากประ 1 1 1 1 3
107 วัดปากสระ 1 1 1 0 3
108 บ้านแหลมยาง 1 1 1 0 3
109 บ้านต้นไทร 1 1 0 0 2
110 บ้านทุ่งลาน 1 1 0 0 2
111 บ้านหัวเขียว 1 1 0 0 2
112 บ้านไสเลียบ 1 1 0 0 2
113 วัดทุ่งขึงหนัง 1 1 0 0 2
114 วัดประจิมทิศาราม 1 1 0 0 2
115 วัดเกาะยาง 1 1 0 0 2
116 บ้านชายคลอง 1 0 1 0 2
117 บ้านไสถั่ว 1 0 0 1 1
118 วัดควนปันตาราม 1 0 0 1 1
119 วัดกลาง 1 0 0 0 1
120 วัดอัมพวนาราม 1 0 0 0 1
121 วัดนาท่อม 1 0 0 0 1
122 วัดป่าตอ 1 0 0 0 1
123 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 4 1 1 5
124 ทุ่งยางเปล 0 2 0 1 2
125 วัดโพรงงู 0 1 0 1 1
126 วัดโคกแย้ม 0 0 1 0 1
127 บ้านท่าช้าง 0 0 0 1 0
128 บ้านเนินทราย 0 0 0 1 0
129 อนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0 0 0
รวม 829 451 171 218 1,669