สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 21 15 8 44 49 9 3 3 61
2 อนุบาลควนขนุน 13 2 7 22 35 9 3 4 47
3 วัดควนแร่ 9 2 2 13 13 4 1 2 18
4 บ้านเขาปู่ 8 4 5 17 18 5 3 3 26
5 วัดไทรงาม 8 4 2 14 14 4 0 8 18
6 วัดทะเลน้อย 8 3 12 23 21 13 5 8 39
7 วัดคลองใหญ่ 7 6 5 18 20 7 0 3 27
8 วัดเขาทอง 7 2 5 14 13 4 4 2 21
9 บ้านหยีในสามัคคี 5 3 1 9 12 4 2 3 18
10 บ้านควนพลี 5 1 0 6 7 3 2 0 12
11 วัดหัวหมอน 4 7 13 24 23 14 7 5 44
12 อนุบาลป่าพะยอม 4 2 2 8 10 6 2 2 18
13 บ้านทุ่งชุมพล 4 2 1 7 9 7 7 2 23
14 เทศบาลจุ่งฮั่ว 4 2 0 6 7 2 1 0 10
15 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 3 8 4 15 18 6 2 1 26
16 บ้านสำนักกอ 3 5 2 10 12 7 0 1 19
17 วัดบ้านนา 3 4 1 8 16 5 1 7 22
18 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 3 4 1 8 13 9 5 1 27
19 เรวดีพัทลุง 3 3 3 9 24 17 5 5 46
20 วัดโงกน้ำ 3 3 1 7 10 11 2 4 23
21 วัดลานแซะ 3 2 2 7 11 6 3 2 20
22 บ้านตลิ่งชัน 3 1 2 6 14 4 2 5 20
23 บ้านบ่อทราย 3 1 1 5 6 1 4 2 11
24 วัดแหลมโตนด 3 0 2 5 6 1 3 3 10
25 บ้านปากเหมือง 3 0 1 4 5 4 4 3 13
26 บ้านโหล๊ะเร็ด 3 0 0 3 8 0 3 2 11
27 วัดวิหารเบิก 2 4 3 9 8 8 5 3 21
28 วัดร่มเมือง 2 3 5 10 8 12 5 8 25
29 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 3 1 6 10 3 1 2 14
30 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 2 1 5 11 4 3 3 18
31 บ้านศาลาน้ำ 2 2 0 4 7 0 0 0 7
32 บ้านควนดินแดง 2 1 2 5 8 3 1 2 12
33 อนุบาลเรวดี 2 1 1 4 5 4 1 1 10
34 บ้านเหรียงงาม 2 0 3 5 6 1 1 2 8
35 บ้านนาวง 2 0 0 2 6 3 0 1 9
36 บ้านโตน 2 0 0 2 4 7 1 3 12
37 บ้านขัน 1 2 1 4 5 2 4 3 11
38 วัดตะแพน 1 2 0 3 10 5 3 1 18
39 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 2 0 3 8 5 5 4 18
40 บ้านสวนโหนด 1 2 0 3 8 3 0 5 11
41 วัดไทรโกบ 1 2 0 3 7 2 0 1 9
42 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 2 0 3 4 1 0 0 5
43 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 1 3 5 11 9 2 4 22
44 บ้านลานข่อย 1 1 1 3 4 1 0 0 5
45 บ้านธรรมเถียร 1 1 0 2 5 2 0 2 7
46 บ้านถ้ำลา 1 1 0 2 5 1 0 3 6
47 วัดอภยาราม 1 1 0 2 4 2 1 4 7
48 บ้านห้วยน้ำดำ 1 0 2 3 6 1 0 2 7
49 วัดพิกุลทอง 1 0 1 2 5 8 2 3 15
50 บ้านโคกโดน 1 0 1 2 3 4 0 2 7
51 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
52 วัดเขาป้าเจ้ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
53 ชุณหะวัณ 1 0 0 1 4 5 1 1 10
54 วัดควนแพรกหา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
55 บ้านทุ่งลาน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
56 อนุบาลศรีนครินทร์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านไสกุน 0 6 0 6 12 3 1 1 16
58 บ้านโหล๊ะท่อม 0 3 3 6 8 5 2 1 15
59 บ้านใสอ้อย 0 2 1 3 7 1 1 2 9
60 วัดลำใน 0 2 0 2 4 2 0 1 6
61 วัดประดู่เรียง 0 2 0 2 2 2 0 0 4
62 วัดสุนทราวาส 0 1 2 3 5 1 2 0 8
63 บ้านควนขนุน 0 1 2 3 4 8 1 2 13
64 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 1 2 3 3 13 5 5 21
65 อนุบาลศรีบรรพต 0 1 1 2 8 6 4 4 18
66 วัดเกษตรนิคม 0 1 1 2 5 3 1 2 9
67 วัดพังดาน 0 1 1 2 2 6 1 0 9
68 บ้านหัสคุณ 0 1 1 2 2 3 1 3 6
69 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
70 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 5 0 0 9
71 วัดเขาอ้อ 0 1 0 1 4 2 1 4 7
72 วัดใสประดู่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
73 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 7 3 2 13
74 บ้านโหละหนุน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านเตง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
76 ประชารัฐบำรุง 2 0 1 0 1 2 0 0 1 2
77 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านไสถั่ว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 วัดกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดอัมพวนาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 0 0 1 1 5 4 0 3 9
82 บ้านนาโหนด 0 0 1 1 4 6 1 1 11
83 บ้านท่าแค 0 0 1 1 4 3 2 1 9
84 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
85 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
86 วัดประดู่ทอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
87 บ้านปากสระ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
88 วัดเขาแดง 0 0 1 1 1 6 1 2 8
89 วัดปากสระ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
90 วัดดอนศาลา 0 0 0 0 10 2 3 2 15
91 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 7 5 2 1 14
92 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 0 0 5 2 3 0 10
93 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 0 0 4 5 0 1 9
94 วัดหรังแคบ 0 0 0 0 3 8 2 1 13
95 บ้านระหว่างควน 0 0 0 0 3 2 3 1 8
96 วัดควนถบ 0 0 0 0 3 1 1 3 5
97 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
98 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 7 0 3 9
99 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
100 วัดบ่วงช้าง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
101 บ้านห้วยกรวด 0 0 0 0 1 3 0 1 4
102 วัดตำนาน 0 0 0 0 1 2 3 1 6
103 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0 1 2 3 1 6
104 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0 1 2 0 3 3
105 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 0 0 1 2 0 3 3
106 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
107 บ้านเตาปูน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
108 วัดปากประ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
109 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
110 วัดบ้านสวน 0 0 0 0 1 1 0 6 2
111 บ้านอ่างทอง 0 0 0 0 1 1 0 2 2
112 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านทุ่งลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านหัวเขียว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านไสเลียบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดทุ่งขึงหนัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดเกาะยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 วัดควนปันตาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 วัดนาท่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดป่าตอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 4 1 1 5
124 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
125 วัดโพรงงู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 อนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 153 134 470 747 431 169 218 1,347