สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพัทลุง 21 15 8 44 49 9 3 3 61
2 อนุบาลควนขนุน 15 6 7 28 41 12 3 4 56
3 วัดทะเลน้อย 13 3 13 29 27 16 5 8 48
4 วัดควนแร่ 9 2 2 13 13 4 1 2 18
5 วัดคลองใหญ่ 8 8 6 22 26 7 0 3 33
6 บ้านเขาปู่ 8 4 5 17 18 5 3 3 26
7 วัดไทรงาม 8 4 2 14 14 4 0 8 18
8 วัดร่มเมือง 8 3 8 19 16 13 5 8 34
9 วัดเขาทอง 8 3 6 17 16 4 4 2 24
10 วัดหัวหมอน 5 7 13 25 24 14 7 5 45
11 บ้านหยีในสามัคคี 5 3 1 9 12 4 2 3 18
12 บ้านตลิ่งชัน 5 2 2 9 18 5 2 5 25
13 บ้านควนพลี 5 1 0 6 7 3 2 0 12
14 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 6 1 11 15 10 5 1 30
15 วัดบ้านนา 4 4 1 9 17 5 1 7 23
16 อนุบาลป่าพะยอม 4 2 2 8 11 6 2 2 19
17 บ้านทุ่งชุมพล 4 2 1 7 9 7 7 2 23
18 เทศบาลจุ่งฮั่ว 4 2 0 6 7 2 1 0 10
19 บ้านควนดินแดง 4 1 2 7 11 3 1 2 15
20 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 0 0 4 9 0 3 2 12
21 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 3 8 4 15 18 6 2 1 26
22 บ้านสำนักกอ 3 5 2 10 12 7 0 1 19
23 เรวดีพัทลุง 3 3 3 9 24 17 5 5 46
24 วัดโงกน้ำ 3 3 2 8 12 13 2 4 27
25 วัดลานแซะ 3 2 2 7 11 6 3 2 20
26 บ้านห้วยน้ำดำ 3 2 2 7 9 2 0 2 11
27 บ้านบ่อทราย 3 1 1 5 7 1 4 2 12
28 วัดแหลมโตนด 3 0 2 5 6 1 3 3 10
29 บ้านปากเหมือง 3 0 1 4 5 4 4 3 13
30 วัดวิหารเบิก 2 4 3 9 8 8 5 3 21
31 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 3 1 6 10 3 1 2 14
32 ประชารัฐบำรุง 2 2 3 1 6 6 1 0 1 7
33 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 2 1 5 11 4 3 3 18
34 บ้านสวนโหนด 2 2 0 4 9 3 0 5 12
35 บ้านศาลาน้ำ 2 2 0 4 7 0 0 0 7
36 วัดพิกุลทอง 2 1 2 5 8 8 2 3 18
37 อนุบาลเรวดี 2 1 1 4 5 4 1 1 10
38 บ้านเหรียงงาม 2 0 3 5 6 1 1 2 8
39 บ้านนาวง 2 0 1 3 7 3 0 1 10
40 บ้านโตน 2 0 1 3 6 7 1 3 14
41 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
42 บ้านไสกุน 1 6 0 7 13 3 1 1 17
43 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 3 0 4 5 1 0 0 6
44 วัดไทรโกบ 1 2 1 4 10 4 0 1 14
45 บ้านขัน 1 2 1 4 5 2 5 3 12
46 วัดตะแพน 1 2 0 3 10 5 3 1 18
47 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 2 0 3 8 5 5 4 18
48 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1 2 0 3 6 8 3 2 17
49 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 1 3 5 11 9 2 4 22
50 บ้านลานข่อย 1 1 1 3 4 1 0 0 5
51 บ้านธรรมเถียร 1 1 0 2 5 2 0 2 7
52 บ้านถ้ำลา 1 1 0 2 5 1 0 3 6
53 วัดอภยาราม 1 1 0 2 4 2 1 4 7
54 บ้านโคกโดน 1 0 1 2 3 4 0 2 7
55 วัดเขาป้าเจ้ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
56 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
57 ชุณหะวัณ 1 0 0 1 4 5 1 1 10
58 บ้านอ่างทอง 1 0 0 1 3 1 0 2 4
59 วัดควนแพรกหา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
60 บ้านทุ่งลาน 1 0 0 1 2 0 0 1 2
61 บ้านโหล๊ะท่อม 0 3 3 6 8 5 2 1 15
62 บ้านใสอ้อย 0 2 1 3 7 1 1 2 9
63 วัดลำใน 0 2 0 2 6 2 0 1 8
64 วัดประดู่เรียง 0 2 0 2 3 2 0 0 5
65 วัดสุนทราวาส 0 1 2 3 5 1 2 0 8
66 บ้านควนขนุน 0 1 2 3 4 8 1 2 13
67 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 1 2 3 3 13 5 5 21
68 อนุบาลศรีบรรพต 0 1 1 2 8 6 4 4 18
69 วัดเกษตรนิคม 0 1 1 2 7 3 1 2 11
70 วัดพังดาน 0 1 1 2 2 6 1 0 9
71 บ้านหัสคุณ 0 1 1 2 2 3 1 3 6
72 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
73 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 6 0 0 10
74 วัดเขาอ้อ 0 1 0 1 4 2 1 4 7
75 วัดใสประดู่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
76 บ้านโหละหนุน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
77 บ้านเตง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
78 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านไสถั่ว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 วัดกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 วัดอัมพวนาราม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 2 2 4 7 1 1 12
83 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 0 0 1 1 5 4 0 3 9
84 บ้านนาโหนด 0 0 1 1 4 6 1 1 11
85 บ้านท่าแค 0 0 1 1 4 3 2 1 9
86 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 1 1 3 2 2 0 7
87 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
88 วัดประดู่ทอง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
89 บ้านปากสระ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
90 วัดเขาแดง 0 0 1 1 1 6 1 2 8
91 วัดปากสระ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
92 วัดดอนศาลา 0 0 0 0 13 2 3 2 18
93 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 8 5 2 1 15
94 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 0 0 5 2 3 0 10
95 วัดหรังแคบ 0 0 0 0 3 8 2 1 13
96 บ้านระหว่างควน 0 0 0 0 3 2 3 1 8
97 วัดควนถบ 0 0 0 0 3 1 1 3 5
98 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 0 0 3 0 0 1 3
99 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 7 0 3 9
100 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0 2 2 3 1 7
101 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
102 วัดบ้านสวน 0 0 0 0 2 1 0 6 3
103 วัดบ่วงช้าง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
104 บ้านห้วยกรวด 0 0 0 0 1 3 0 1 4
105 วัดตำนาน 0 0 0 0 1 2 3 1 6
106 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0 1 2 0 3 3
107 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 0 0 1 2 0 3 3
108 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
109 บ้านเตาปูน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
110 วัดปากประ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
111 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 บ้านต้นไทร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านทุ่งลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านหัวเขียว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านไสเลียบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดทุ่งขึงหนัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดเกาะยาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านชายคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 วัดควนปันตาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
121 วัดนาท่อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดป่าตอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 4 1 1 5
124 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
125 วัดโพรงงู 0 0 0 0 0 1 0 1 1
126 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
127 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 บ้านเนินทราย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 อนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216 170 148 534 829 451 171 218 1,451