สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พัทลุง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลพัทลุง 21 15 8 44
2 อนุบาลควนขนุน 15 6 7 28
3 วัดทะเลน้อย 13 3 13 29
4 วัดควนแร่ 9 2 2 13
5 วัดคลองใหญ่ 8 8 6 22
6 บ้านเขาปู่ 8 4 5 17
7 วัดไทรงาม 8 4 2 14
8 วัดร่มเมือง 8 3 8 19
9 วัดเขาทอง 8 3 6 17
10 วัดหัวหมอน 5 7 13 25
11 บ้านหยีในสามัคคี 5 3 1 9
12 บ้านตลิ่งชัน 5 2 2 9
13 บ้านควนพลี 5 1 0 6
14 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 4 6 1 11
15 วัดบ้านนา 4 4 1 9
16 อนุบาลป่าพะยอม 4 2 2 8
17 บ้านทุ่งชุมพล 4 2 1 7
18 เทศบาลจุ่งฮั่ว 4 2 0 6
19 บ้านควนดินแดง 4 1 2 7
20 บ้านโหล๊ะเร็ด 4 0 0 4
21 วัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 3 8 4 15
22 บ้านสำนักกอ 3 5 2 10
23 เรวดีพัทลุง 3 3 3 9
24 วัดโงกน้ำ 3 3 2 8
25 วัดลานแซะ 3 2 2 7
26 บ้านห้วยน้ำดำ 3 2 2 7
27 บ้านบ่อทราย 3 1 1 5
28 วัดแหลมโตนด 3 0 2 5
29 บ้านปากเหมือง 3 0 1 4
30 วัดวิหารเบิก 2 4 3 9
31 อนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 2 3 1 6
32 ประชารัฐบำรุง 2 2 3 1 6
33 วีรนาทศึกษามูลนิธิ 2 2 1 5
34 บ้านสวนโหนด 2 2 0 4
35 บ้านศาลาน้ำ 2 2 0 4
36 วัดพิกุลทอง 2 1 2 5
37 อนุบาลเรวดี 2 1 1 4
38 บ้านเหรียงงาม 2 0 3 5
39 บ้านนาวง 2 0 1 3
40 บ้านโตน 2 0 1 3
41 อนุบาลศรีนครินทร์ 2 0 0 2
42 บ้านไสกุน 1 6 0 7
43 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1 3 0 4
44 วัดไทรโกบ 1 2 1 4
45 บ้านขัน 1 2 1 4
46 วัดตะแพน 1 2 0 3
47 บ้านควนพนางตุง(สินประชา) 1 2 0 3
48 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1 2 0 3
49 อนุบาลเรวดีศึกษา 1 1 3 5
50 บ้านลานข่อย 1 1 1 3
51 บ้านธรรมเถียร 1 1 0 2
52 บ้านถ้ำลา 1 1 0 2
53 วัดอภยาราม 1 1 0 2
54 บ้านโคกโดน 1 0 1 2
55 วัดเขาป้าเจ้ 1 0 1 2
56 วัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1 0 1 2
57 ชุณหะวัณ 1 0 0 1
58 บ้านอ่างทอง 1 0 0 1
59 วัดควนแพรกหา 1 0 0 1
60 บ้านทุ่งลาน 1 0 0 1
61 บ้านโหล๊ะท่อม 0 3 3 6
62 บ้านใสอ้อย 0 2 1 3
63 วัดลำใน 0 2 0 2
64 วัดประดู่เรียง 0 2 0 2
65 วัดสุนทราวาส 0 1 2 3
66 บ้านควนขนุน 0 1 2 3
67 เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 0 1 2 3
68 อนุบาลศรีบรรพต 0 1 1 2
69 วัดเกษตรนิคม 0 1 1 2
70 วัดพังดาน 0 1 1 2
71 บ้านหัสคุณ 0 1 1 2
72 เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 0 1 1 2
73 บ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 1
74 วัดเขาอ้อ 0 1 0 1
75 วัดใสประดู่ 0 1 0 1
76 บ้านโหละหนุน 0 1 0 1
77 บ้านเตง 0 1 0 1
78 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 0 1 0 1
79 บ้านไสถั่ว 0 1 0 1
80 วัดกลาง 0 1 0 1
81 วัดอัมพวนาราม 0 1 0 1
82 อนุบาลเมืองพัทลุง 0 0 2 2
83 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 0 0 1 1
84 บ้านนาโหนด 0 0 1 1
85 บ้านท่าแค 0 0 1 1
86 บูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ 0 0 1 1
87 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 1 1
88 วัดประดู่ทอง 0 0 1 1
89 บ้านปากสระ 0 0 1 1
90 วัดเขาแดง 0 0 1 1
91 วัดปากสระ 0 0 1 1
92 วัดดอนศาลา 0 0 0 0
93 วัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
94 วัดควนอินทร์นิมิตร 0 0 0 0
95 วัดหรังแคบ 0 0 0 0
96 บ้านระหว่างควน 0 0 0 0
97 วัดควนถบ 0 0 0 0
98 วัดสุวรรณวิหารน้อย 0 0 0 0
99 วัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 0 0 0 0
100 วัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 0 0 0 0
101 บ้านไทรทอง 0 0 0 0
102 วัดบ้านสวน 0 0 0 0
103 วัดบ่วงช้าง 0 0 0 0
104 บ้านห้วยกรวด 0 0 0 0
105 วัดตำนาน 0 0 0 0
106 บ้านควนกุฎ 0 0 0 0
107 วัดท่าสำเภาใต้ 0 0 0 0
108 วัดท่าสำเภาเหนือ 0 0 0 0
109 บ้านเตาปูน 0 0 0 0
110 วัดปากประ 0 0 0 0
111 บ้านแหลมยาง 0 0 0 0
112 บ้านต้นไทร 0 0 0 0
113 บ้านทุ่งลาน 0 0 0 0
114 บ้านหัวเขียว 0 0 0 0
115 บ้านไสเลียบ 0 0 0 0
116 วัดทุ่งขึงหนัง 0 0 0 0
117 วัดประจิมทิศาราม 0 0 0 0
118 วัดเกาะยาง 0 0 0 0
119 บ้านชายคลอง 0 0 0 0
120 วัดควนปันตาราม 0 0 0 0
121 วัดนาท่อม 0 0 0 0
122 วัดป่าตอ 0 0 0 0
123 บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 0 0 0 0
124 ทุ่งยางเปล 0 0 0 0
125 วัดโพรงงู 0 0 0 0
126 วัดโคกแย้ม 0 0 0 0
127 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0
128 บ้านเนินทราย 0 0 0 0
129 อนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0 0
รวม 216 170 148 534

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายครรชิต เขียวดำ โทร.081-2673759 นางพยอม จันทร์ชู
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]