งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา , โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ , โรงเรียนเมืองพังงา , โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารชงโค ชั้น 2 ห้อง ป.4 27 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารชงโค ชั้น 2 ห้อง ป.5 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารชงโค ชั้น 2 ห้อง ป.6 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารชงโค ชั้น 1 ห้อง ป.2 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารชงโค ชั้น 2 ห้อง ป.3 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารประดู่ ห้อง ห้องประชุม 27 ก.ย. 2560 09.00-10.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารประดู่ ห้อง ห้องประชุม 27 ก.ย. 2560 10.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารโรงอาหาร 27 ก.ย. 2560 09.00-10.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารโยทะกา ชั้น 2 ห้อง 1 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารโยทะกา ชั้น 2 ห้อง 3 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารโยทะกา ชั้น 2 ห้อง 4 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารพู่ระหง ชั้น 2 ห้อง ม.1 27 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารพู่ระหง ชั้น 2 ห้อง ม.2 27 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพังงา อาคารพู่ระหง ชั้น 2 ห้อง ม.3 27 ก.ย. 2560 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารนางหงส์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสิมิลัน 28 ก.ย. 2560 10.00-12.00 น. รายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกิตติพงษ์ พลภักดี โทร 0896494474 , นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 0954285979 , นางอำพันธ์ มีผล โทร 0878970531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]