งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา , โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ , โรงเรียนเมืองพังงา , โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500)
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพังงา ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพังงา อาคารพิงกัน ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 27 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายกิตติพงษ์ พลภักดี โทร 0896494474 , นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 0954285979 , นางอำพันธ์ มีผล โทร 0878970531
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]