สรุปเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 34 6 2 2 42
2 คุระบุรี 24 8 5 3 37
3 บ้านบางม่วง 19 4 2 1 25
4 เมืองพังงา 19 3 0 1 22
5 วัดโคกสวย 17 2 3 0 22
6 บ้านทุ่งเจดีย์ 16 2 1 0 19
7 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 12 2 0 2 14
8 เกาะหมากน้อย 12 1 1 0 14
9 บ้านบ่อแสน 11 3 1 0 15
10 อนุบาลทับปุด 10 6 3 2 19
11 บ้านพรุใน 9 3 4 4 16
12 บ้านท่าเรือ 9 3 1 0 13
13 วัดเหมืองประชาราม 9 2 4 1 15
14 บ้านท่านุ่น 8 9 4 4 21
15 สุทธินอนุสรณ์ 8 0 2 0 10
16 บ้านลำแก่น 7 5 0 2 12
17 วัดนารายณิการาม 7 2 1 0 10
18 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 7 1 0 1 8
19 บ้านบางเนียง 7 1 0 0 8
20 เยาววิทย์ 7 0 0 3 7
21 ศิริราษฎร์วิทยา 6 4 3 1 13
22 เกาะยาว 6 3 3 0 12
23 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 6 3 2 0 11
24 บ้านกลาง 6 2 0 1 8
25 บ้านคุรอด 5 3 1 0 9
26 บ้านบางแก้ว 5 2 4 1 11
27 บ้านคอกช้าง 5 2 0 1 7
28 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 5 1 0 0 6
29 บ้านท่าหัน 5 1 0 0 6
30 บ้านบางคลี 5 0 1 0 6
31 บ้านคลองบอน 5 0 0 2 5
32 บ้านช่องหลาด 4 4 2 1 10
33 บ้านเขาเฒ่า 4 3 1 0 8
34 นิคมสร้างตนเอง ๒ 4 3 0 2 7
35 บ้านเตรียม 4 2 3 2 9
36 วัดสุวรรณคูหา 4 2 0 0 6
37 บ้านปากพู่ ฯ 4 1 1 3 6
38 บ้านบางใหญ่ 4 0 3 1 7
39 วัดช้างนอน 4 0 2 0 6
40 เกียรติประชา 4 0 0 0 4
41 ราชประชานุเคราะห์ 35 3 2 1 0 6
42 อ่าวมะม่วง 3 2 0 0 5
43 บ้านบางหว้า 3 1 1 1 5
44 บ้านเขาเปาะ 3 1 0 0 4
45 บ้านบางกรัก 3 0 4 0 7
46 บ้านน้ำเค็ม 3 0 2 0 5
47 วัดนิโครธาราม 3 0 0 1 3
48 บ้านบางหลาม 3 0 0 0 3
49 บ้านช้างเชื่อ 3 0 0 0 3
50 บ้านหินลาด 2 3 3 2 8
51 อนุบาลบ้านเด็ก 2 3 0 1 5
52 วัดสุวรรณาวาส 2 2 1 0 5
53 บ้านโคกยาง 2 2 1 0 5
54 วัดปัจจันตคาม 2 2 0 0 4
55 บุญแสวงวิทยา 2 2 0 0 4
56 บ้านในไร่ 2 2 0 0 4
57 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 1 2 1 5
58 บ้านคุระ 2 1 1 0 4
59 วัดราษฎร์สโมสร 2 1 1 0 4
60 วัดบางเสียด 2 1 0 1 3
61 บ้านทองหลาง 2 1 0 1 3
62 บ้านป่ายาง 2 1 0 0 3
63 วัดคมนียเขต 2 1 0 0 3
64 วัดประชาธิการาม 2 1 0 0 3
65 บ้านริมทะเล 2 1 0 0 3
66 บ้านน้ำจืด 2 0 1 0 3
67 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 2 0 1 0 3
68 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
69 บ้านฝ่ายท่า 2 0 0 0 2
70 บ้านดอน 2 0 0 0 2
71 นิคมสร้างตนเอง ๑ 2 0 0 0 2
72 บ้านสามช่อง 2 0 0 0 2
73 บ้านกะไหล 2 0 0 0 2
74 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 2 0 0 0 2
75 บ้านปากถัก 1 5 1 3 7
76 อนุบาลนิลุบล 1 3 1 0 5
77 บ้านตำหนัง 1 1 2 1 4
78 บ้านกะปง 1 1 1 0 3
79 บ้านติเตะ 1 1 1 0 3
80 พระราชทานทับละมุ 1 1 0 0 2
81 อ่าวกะพ้อ 1 1 0 0 2
82 บ้านบางมรวน 1 1 0 0 2
83 บ้านปากคลอง 1 0 1 0 2
84 วัดประชุมศึกษา 1 0 0 2 1
85 ขจรเกียรติโคกกลอย 1 0 0 1 1
86 บ้านคลองเคียน 1 0 0 1 1
87 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1
88 บ้านสวนใหม่ 1 0 0 0 1
89 บ้านบางกัน 1 0 0 0 1
90 บ้านลำวะ 1 0 0 0 1
91 บ้านทุ่งละออง 1 0 0 0 1
92 วัดนิโครธคุณากร 1 0 0 0 1
93 บ้านหินร่ม 1 0 0 0 1
94 วัดปัตติการาม 1 0 0 0 1
95 เกาะไม้ไผ่ 1 0 0 0 1
96 บ้านในวัง 1 0 0 0 1
97 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 2 0 1 2
98 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 2 0 0 2
99 บ้านบกปุย 0 2 0 0 2
100 บุญสูงอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
101 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 0 1
102 บ้านในหยง 0 1 0 0 1
103 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 0 1
104 บ้านบางนุ 0 1 0 0 1
105 วัดชนาธิการาม 0 1 0 0 1
106 เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
107 โคกกลอยวิทยา 0 0 2 2 2
108 บ้านท่าเขา 0 0 1 3 1
109 บ้านท่าสนุก 0 0 1 0 1
110 บ้านทุ่งไทรงาม 0 0 1 0 1
111 บ้านบางจัน 0 0 1 0 1
112 บ้านเขาน้อย 0 0 1 0 1
113 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 1 0 1
114 บ้านบางติบ 0 0 0 2 0
115 บ้านบางนายสี 0 0 0 1 0
116 บ้านบางวัน 0 0 0 1 0
117 บ้านย่าหมี 0 0 0 1 0
118 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 1 0
119 บ้านแหลมหิน 0 0 0 1 0
รวม 446 157 94 71 768