สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 22 6 6 34 35 6 2 2 43
2 เมืองพังงา 15 9 1 25 24 4 0 1 28
3 บ้านทุ่งเจดีย์ 13 3 0 16 16 2 1 0 19
4 บ้านบางม่วง 11 6 3 20 19 4 2 1 25
5 คุระบุรี 10 8 3 21 27 9 6 5 42
6 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 9 2 2 13 12 2 0 2 14
7 เกาะหมากน้อย 8 6 2 16 16 1 1 0 18
8 บ้านบ่อแสน 8 1 1 10 11 3 1 0 15
9 วัดโคกสวย 7 4 8 19 17 2 3 0 22
10 อนุบาลทับปุด 6 4 6 16 15 7 3 2 25
11 บ้านท่านุ่น 5 1 7 13 8 9 4 4 21
12 บ้านลำแก่น 5 1 3 9 7 5 0 2 12
13 บ้านกลาง 5 1 1 7 7 2 0 1 9
14 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 4 2 2 8 7 1 0 1 8
15 วัดนารายณิการาม 4 1 0 5 7 2 1 0 10
16 บ้านคลองบอน 4 0 1 5 6 0 0 2 6
17 บ้านบางกรัก 3 4 0 7 4 0 4 0 8
18 บ้านคอกช้าง 3 2 1 6 5 2 0 1 7
19 บ้านโคกยาง 3 1 3 7 6 3 1 0 10
20 บ้านพรุใน 2 6 2 10 9 3 4 4 16
21 บ้านช่องหลาด 2 4 0 6 4 4 2 1 10
22 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 2 2 0 4 7 4 2 1 13
23 บ้านท่าเรือ 2 1 3 6 9 3 1 0 13
24 บ้านตากแดด 2 1 1 4 4 1 0 0 5
25 วัดสุวรรณาวาส 2 0 1 3 2 2 1 0 5
26 บ้านโคกเจริญ 2 0 1 3 2 1 0 0 3
27 บ้านบางกัน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 วัดเหมืองประชาราม 1 6 3 10 9 2 4 1 15
30 บ้านคุรอด 1 6 1 8 5 3 2 0 10
31 บ้านเขาเฒ่า 1 4 2 7 5 3 1 0 9
32 บ้านบางคลี 1 3 1 5 5 0 1 1 6
33 บ้านเตรียม 1 2 3 6 4 2 3 2 9
34 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 2 2 5 2 1 2 1 5
35 ราชประชานุเคราะห์ 35 1 2 1 4 5 2 1 0 8
36 เกียรติประชา 1 2 1 4 4 0 0 0 4
37 บ้านน้ำเค็ม 1 2 0 3 4 0 2 0 6
38 บ้านฝ่ายท่า 1 2 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านบางมรวน 1 2 0 3 2 3 0 0 5
40 อ่าวมะม่วง 1 1 2 4 3 2 0 0 5
41 เยาววิทย์ 1 1 1 3 7 0 0 3 7
42 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 1 1 1 3 5 1 0 0 6
43 วัดบางเสียด 1 1 1 3 3 1 0 1 4
44 บ้านบางหลาม 1 1 1 3 3 0 0 0 3
45 วัดปัจจันตคาม 1 1 1 3 2 2 0 0 4
46 เกาะยาว 1 1 0 2 6 3 3 0 12
47 บ้านบางใหญ่ 1 1 0 2 4 0 3 1 7
48 นิคมสร้างตนเอง ๑ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
49 บ้านช้างเชื่อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
50 บ้านคลองเคียน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
51 พระราชทานทับละมุ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
52 บ้านท่าสนุก 1 1 0 2 1 0 1 0 2
53 นิคมสร้างตนเอง ๒ 1 0 3 4 4 3 0 2 7
54 บ้านปากพู่ ฯ 1 0 1 2 4 1 1 3 6
55 บ้านน้ำจืด 1 0 1 2 2 0 1 0 3
56 บ้านดอน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านกะปง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
58 บ้านถ้ำทองหลาง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
59 บ้านบางด้ง 1 0 1 2 1 0 1 0 2
60 วัดนิโครธาราม 1 0 0 1 4 0 0 1 4
61 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 1 2 3 0 1 5
62 บ้านคุระ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
63 วัดราษฎร์สโมสร 1 0 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านปากคลอง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
65 บ้านในวัง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านเขาน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 บ้านบางวัน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
68 บ้านสวนใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านลำวะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 ศิริราษฎร์วิทยา 0 3 5 8 6 4 3 1 13
71 สุทธินอนุสรณ์ 0 3 3 6 8 0 2 0 10
72 บ้านบางเนียง 0 3 2 5 7 1 0 0 8
73 บ้านบางแก้ว 0 2 3 5 5 2 4 1 11
74 วัดสุวรรณคูหา 0 2 2 4 4 2 0 0 6
75 บ้านบางหว้า 0 2 1 3 3 1 1 1 5
76 บ้านหินลาด 0 2 1 3 2 3 3 2 8
77 บ้านป่ายาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
78 วัดคมนียเขต 0 2 0 2 2 1 0 0 3
79 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 0 1 4 5 3 2 3 0 8
80 วัดช้างนอน 0 1 3 4 4 0 2 0 6
81 บ้านท่าหัน 0 1 1 2 5 1 0 0 6
82 บ้านเขาเปาะ 0 1 1 2 3 2 0 0 5
83 วัดประชุมศึกษา 0 1 1 2 2 0 0 2 2
84 บ้านริมทะเล 0 1 0 1 3 1 1 0 5
85 บุญแสวงวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
86 บ้านทองหลาง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
87 วัดประชาธิการาม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านสามช่อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านปากถัก 0 1 0 1 1 5 1 3 7
90 ขจรเกียรติโคกกลอย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
91 บ้านย่าหมี 0 1 0 1 1 0 0 1 1
92 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
93 บ้านทุ่งละออง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 วัดนิโครธคุณากร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บุญสูงอุปถัมภ์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
96 บ้านท่าเขา 0 0 2 2 0 0 1 3 1
97 บ้านในไร่ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
98 บ้านกะไหล 0 0 1 1 2 0 0 0 2
99 อนุบาลนิลุบล 0 0 1 1 1 3 1 0 5
100 บ้านตำหนัง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
101 บ้านติเตะ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
102 อ่าวกะพ้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านหินร่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 วัดปัตติการาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
105 เกาะไม้ไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 0 1 1 0 3 0 0 3
107 บ้านในหยง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
108 บ้านปริง (วันครู 2500) 0 0 1 1 0 0 1 0 1
109 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านบกปุย 0 0 0 0 0 2 0 2 2
111 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
112 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านบางนุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 วัดชนาธิการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 โคกกลอยวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 2 2
117 บ้านทุ่งไทรงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านบางจัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 บ้านบางติบ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
121 บ้านบางนายสี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 บ้านแหลมหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
124 วัดสองแพรก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 204 160 129 493 500 170 101 78 771