สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 21 6 6 33 34 6 2 2 42
2 บ้านทุ่งเจดีย์ 13 3 0 16 16 2 1 0 19
3 เมืองพังงา 11 8 1 20 19 3 0 1 22
4 บ้านบางม่วง 11 6 3 20 19 4 2 1 25
5 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 9 2 2 13 12 2 0 2 14
6 บ้านบ่อแสน 8 1 1 10 11 3 1 0 15
7 คุระบุรี 7 7 3 17 24 8 5 3 37
8 วัดโคกสวย 7 4 8 19 17 2 3 0 22
9 เกาะหมากน้อย 5 5 2 12 12 1 1 0 14
10 บ้านท่านุ่น 5 1 7 13 8 9 4 4 21
11 บ้านลำแก่น 5 1 3 9 7 5 0 2 12
12 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 4 2 2 8 7 1 0 1 8
13 บ้านกลาง 4 1 1 6 6 2 0 1 8
14 วัดนารายณิการาม 4 1 0 5 7 2 1 0 10
15 บ้านคลองบอน 4 0 1 5 5 0 0 2 5
16 บ้านบางกรัก 3 3 0 6 3 0 4 0 7
17 บ้านคอกช้าง 3 2 1 6 5 2 0 1 7
18 บ้านพรุใน 2 6 2 10 9 3 4 4 16
19 บ้านช่องหลาด 2 4 0 6 4 4 2 1 10
20 อนุบาลทับปุด 2 3 5 10 10 6 3 2 19
21 บ้านท่าเรือ 2 1 3 6 9 3 1 0 13
22 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 2 1 0 3 6 3 2 0 11
23 วัดสุวรรณาวาส 2 0 1 3 2 2 1 0 5
24 บ้านห้วยทราย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 วัดเหมืองประชาราม 1 6 3 10 9 2 4 1 15
26 บ้านคุรอด 1 5 1 7 5 3 1 0 9
27 บ้านบางคลี 1 3 1 5 5 0 1 0 6
28 บ้านเตรียม 1 2 3 6 4 2 3 2 9
29 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 1 2 2 5 2 1 2 1 5
30 เกียรติประชา 1 2 1 4 4 0 0 0 4
31 อ่าวมะม่วง 1 1 2 4 3 2 0 0 5
32 เยาววิทย์ 1 1 1 3 7 0 0 3 7
33 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 1 1 1 3 5 1 0 0 6
34 บ้านบางหลาม 1 1 1 3 3 0 0 0 3
35 วัดปัจจันตคาม 1 1 1 3 2 2 0 0 4
36 เกาะยาว 1 1 0 2 6 3 3 0 12
37 บ้านบางใหญ่ 1 1 0 2 4 0 3 1 7
38 บ้านช้างเชื่อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
39 วัดบางเสียด 1 1 0 2 2 1 0 1 3
40 บ้านฝ่ายท่า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 พระราชทานทับละมุ 1 1 0 2 1 1 0 0 2
42 นิคมสร้างตนเอง ๒ 1 0 3 4 4 3 0 2 7
43 บ้านโคกยาง 1 0 2 3 2 2 1 0 5
44 บ้านปากพู่ ฯ 1 0 1 2 4 1 1 3 6
45 บ้านน้ำจืด 1 0 1 2 2 0 1 0 3
46 บ้านดอน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านกะปง 1 0 1 2 1 1 1 0 3
48 วัดนิโครธาราม 1 0 0 1 3 0 0 1 3
49 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 1 2 3 0 1 5
50 บ้านคุระ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
51 วัดราษฎร์สโมสร 1 0 0 1 2 1 1 0 4
52 นิคมสร้างตนเอง ๑ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านสวนใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านบางกัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านลำวะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านเขาเฒ่า 0 4 2 6 4 3 1 0 8
57 ศิริราษฎร์วิทยา 0 3 5 8 6 4 3 1 13
58 สุทธินอนุสรณ์ 0 3 3 6 8 0 2 0 10
59 บ้านบางเนียง 0 3 2 5 7 1 0 0 8
60 บ้านบางแก้ว 0 2 3 5 5 2 4 1 11
61 วัดสุวรรณคูหา 0 2 2 4 4 2 0 0 6
62 บ้านบางหว้า 0 2 1 3 3 1 1 1 5
63 บ้านหินลาด 0 2 1 3 2 3 3 2 8
64 บ้านน้ำเค็ม 0 2 0 2 3 0 2 0 5
65 บ้านป่ายาง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
66 วัดคมนียเขต 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 วัดช้างนอน 0 1 3 4 4 0 2 0 6
68 บ้านท่าหัน 0 1 1 2 5 1 0 0 6
69 ราชประชานุเคราะห์ 35 0 1 1 2 3 2 1 0 6
70 บ้านเขาเปาะ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
71 บุญแสวงวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
72 บ้านทองหลาง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
73 วัดประชาธิการาม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านสามช่อง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านปากถัก 0 1 0 1 1 5 1 3 7
76 ขจรเกียรติโคกกลอย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านคลองเคียน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
78 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
79 บ้านทุ่งละออง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดนิโครธคุณากร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บุญสูงอุปถัมภ์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
82 บ้านท่าสนุก 0 1 0 1 0 0 1 0 1
83 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 0 0 2 2 2 0 1 0 3
84 บ้านท่าเขา 0 0 2 2 0 0 1 3 1
85 บ้านในไร่ 0 0 1 1 2 2 0 0 4
86 บ้านกะไหล 0 0 1 1 2 0 0 0 2
87 อนุบาลนิลุบล 0 0 1 1 1 3 1 0 5
88 บ้านตำหนัง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
89 บ้านติเตะ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
90 อ่าวกะพ้อ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
91 วัดประชุมศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
92 บ้านหินร่ม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 วัดปัตติการาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 เกาะไม้ไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโคกเจริญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
96 บ้านในหยง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
97 บ้านริมทะเล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
98 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 บ้านบางมรวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 บ้านในวัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
103 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 บ้านบกปุย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านบางนุ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 วัดชนาธิการาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 โคกกลอยวิทยา 0 0 0 0 0 0 2 2 2
110 บ้านทุ่งไทรงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านบางจัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านบางติบ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
115 บ้านบางนายสี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
116 บ้านบางวัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
117 บ้านย่าหมี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
118 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 บ้านแหลมหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 169 142 118 429 446 157 94 71 697