สรุปเหรียญรางวัล สพป. พังงา
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพังงา 35 6 2 2 43
2 คุระบุรี 27 9 6 5 42
3 เมืองพังงา 24 4 0 1 28
4 บ้านบางม่วง 19 4 2 1 25
5 วัดโคกสวย 17 2 3 0 22
6 บ้านทุ่งเจดีย์ 16 2 1 0 19
7 เกาะหมากน้อย 16 1 1 0 18
8 อนุบาลทับปุด 15 7 3 2 25
9 เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 12 2 0 2 14
10 บ้านบ่อแสน 11 3 1 0 15
11 บ้านพรุใน 9 3 4 4 16
12 บ้านท่าเรือ 9 3 1 0 13
13 วัดเหมืองประชาราม 9 2 4 1 15
14 บ้านท่านุ่น 8 9 4 4 21
15 สุทธินอนุสรณ์ 8 0 2 0 10
16 บ้านลำแก่น 7 5 0 2 12
17 วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 7 4 2 1 13
18 วัดนารายณิการาม 7 2 1 0 10
19 บ้านกลาง 7 2 0 1 9
20 ชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 7 1 0 1 8
21 บ้านบางเนียง 7 1 0 0 8
22 เยาววิทย์ 7 0 0 3 7
23 ศิริราษฎร์วิทยา 6 4 3 1 13
24 เกาะยาว 6 3 3 0 12
25 บ้านโคกยาง 6 3 1 0 10
26 บ้านคลองบอน 6 0 0 2 6
27 บ้านคุรอด 5 3 2 0 10
28 บ้านเขาเฒ่า 5 3 1 0 9
29 บ้านบางแก้ว 5 2 4 1 11
30 ราชประชานุเคราะห์ 35 5 2 1 0 8
31 บ้านคอกช้าง 5 2 0 1 7
32 วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 5 1 0 0 6
33 บ้านท่าหัน 5 1 0 0 6
34 บ้านบางคลี 5 0 1 1 6
35 บ้านช่องหลาด 4 4 2 1 10
36 นิคมสร้างตนเอง ๒ 4 3 0 2 7
37 บ้านเตรียม 4 2 3 2 9
38 วัดสุวรรณคูหา 4 2 0 0 6
39 บ้านปากพู่ ฯ 4 1 1 3 6
40 บ้านตากแดด 4 1 0 0 5
41 บ้านบางกรัก 4 0 4 0 8
42 บ้านบางใหญ่ 4 0 3 1 7
43 บ้านน้ำเค็ม 4 0 2 0 6
44 วัดช้างนอน 4 0 2 0 6
45 วัดนิโครธาราม 4 0 0 1 4
46 เกียรติประชา 4 0 0 0 4
47 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 3 2 3 0 8
48 อ่าวมะม่วง 3 2 0 0 5
49 บ้านเขาเปาะ 3 2 0 0 5
50 บ้านบางหว้า 3 1 1 1 5
51 บ้านริมทะเล 3 1 1 0 5
52 วัดบางเสียด 3 1 0 1 4
53 บ้านฝ่ายท่า 3 0 0 0 3
54 บ้านบางหลาม 3 0 0 0 3
55 นิคมสร้างตนเอง ๑ 3 0 0 0 3
56 บ้านช้างเชื่อ 3 0 0 0 3
57 บ้านหินลาด 2 3 3 2 8
58 อนุบาลบ้านเด็ก 2 3 0 1 5
59 บ้านบางมรวน 2 3 0 0 5
60 วัดสุวรรณาวาส 2 2 1 0 5
61 วัดปัจจันตคาม 2 2 0 0 4
62 บุญแสวงวิทยา 2 2 0 0 4
63 บ้านในไร่ 2 2 0 0 4
64 เทศบาลบ้านท้ายช้าง 2 1 2 1 5
65 บ้านคุระ 2 1 1 0 4
66 วัดราษฎร์สโมสร 2 1 1 0 4
67 บ้านทองหลาง 2 1 0 1 3
68 บ้านโคกเจริญ 2 1 0 0 3
69 บ้านป่ายาง 2 1 0 0 3
70 วัดคมนียเขต 2 1 0 0 3
71 วัดประชาธิการาม 2 1 0 0 3
72 บ้านน้ำจืด 2 0 1 0 3
73 บ้านปากคลอง 2 0 1 0 3
74 วัดประชุมศึกษา 2 0 0 2 2
75 บ้านคลองเคียน 2 0 0 1 2
76 บ้านบางกัน 2 0 0 0 2
77 บ้านห้วยทราย 2 0 0 0 2
78 บ้านดอน 2 0 0 0 2
79 บ้านในวัง 2 0 0 0 2
80 บ้านสามช่อง 2 0 0 0 2
81 บ้านกะไหล 2 0 0 0 2
82 บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 2 0 0 0 2
83 บ้านปากถัก 1 5 1 3 7
84 อนุบาลนิลุบล 1 3 1 0 5
85 บ้านตำหนัง 1 1 2 1 4
86 บ้านกะปง 1 1 1 0 3
87 บ้านติเตะ 1 1 1 0 3
88 พระราชทานทับละมุ 1 1 0 0 2
89 บ้านถ้ำทองหลาง 1 1 0 0 2
90 อ่าวกะพ้อ 1 1 0 0 2
91 บ้านท่าสนุก 1 0 1 0 2
92 บ้านบางด้ง 1 0 1 0 2
93 บ้านเขาน้อย 1 0 1 0 2
94 บ้านบางวัน 1 0 0 1 1
95 ขจรเกียรติโคกกลอย 1 0 0 1 1
96 บ้านย่าหมี 1 0 0 1 1
97 วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1
98 บ้านสวนใหม่ 1 0 0 0 1
99 บ้านลำวะ 1 0 0 0 1
100 บ้านทุ่งละออง 1 0 0 0 1
101 วัดนิโครธคุณากร 1 0 0 0 1
102 บ้านหินร่ม 1 0 0 0 1
103 วัดปัตติการาม 1 0 0 0 1
104 เกาะไม้ไผ่ 1 0 0 0 1
105 บ้านปากวีปมิตรภาพที่124 0 3 0 0 3
106 บ้านบกปุย 0 2 0 2 2
107 บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ ๖๑ 0 2 0 1 2
108 บุญสูงอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
109 บ้านในหยง 0 1 0 0 1
110 บ้านทุ่งใหญ่ 0 1 0 0 1
111 บ้านบางนุ 0 1 0 0 1
112 วัดชนาธิการาม 0 1 0 0 1
113 เพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
114 โคกกลอยวิทยา 0 0 2 2 2
115 บ้านท่าเขา 0 0 1 3 1
116 บ้านปริง (วันครู 2500) 0 0 1 0 1
117 บ้านทุ่งไทรงาม 0 0 1 0 1
118 บ้านบางจัน 0 0 1 0 1
119 ไทยรัฐวิทยา54 0 0 1 0 1
120 บ้านบางติบ 0 0 0 2 0
121 บ้านบางนายสี 0 0 0 1 0
122 บ้านอ่าวมะขาม 0 0 0 1 0
123 บ้านแหลมหิน 0 0 0 1 0
124 วัดสองแพรก 0 0 0 1 0
รวม 500 170 101 78 771