งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 2 -3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 3 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 3 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 3 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวขาว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวขาว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวขาว 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ประเมินที่ รร.ชวงเดือน พฤศจิกายน
-
- ประเมิน รร.ชวงเดือน พฤศจิกายน
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 3 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 3 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 3 ต.ค. 2560 11.30- 16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธศาสนา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธศาสนา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องพุทธศาสนา 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ห้องประชุมบัวหลวง 2 ต.ค. 2560 09.00- 16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533 และ นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0935750817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]