งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 2 -3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 3/6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 3/6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี ห้องประชุม 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 ประเมินที่ รร.ช่วงเดือน พฤศจิกายน
-
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 ประเมินที่ รร.ช่วงเดือน พฤศจิกายน
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 837 กิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 2/6 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
13 838 กิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 1/7 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
14 839 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป 1/7 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
15 840 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
16 841 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป 6/4 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
17 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-
18 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองปัตตานี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาตร์ 2 ต.ค. 2560 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533 และ นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0935750817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]