แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปัตตานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 58 49 85.96% 3 5.26% 1 1.75% 4 7.02% 57
2 โรงเรียนเมืองปัตตานี 48 23 48.94% 6 12.77% 3 6.38% 15 31.91% 47
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 35 15 44.12% 1 2.94% 4 11.76% 14 41.18% 34
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 29 13 50% 6 23.08% 5 19.23% 2 7.69% 26
5 โรงเรียนบ้านหนองแรต 22 11 52.38% 6 28.57% 1 4.76% 3 14.29% 21
6 โรงเรียนบ้านบูดี 20 11 57.89% 4 21.05% 1 5.26% 3 15.79% 19
7 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 23 10 43.48% 8 34.78% 2 8.7% 3 13.04% 23
8 โรงเรียนยะหริ่ง 20 9 47.37% 3 15.79% 3 15.79% 4 21.05% 19
9 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
10 โรงเรียนบ้านกาฮง 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 19 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 6 31.58% 19
12 โรงเรียนบ้านคาโต 16 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 16
13 โรงเรียนบ้านบาโลย 11 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
14 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 23 6 40% 4 26.67% 0 0% 5 33.33% 15
16 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
17 โรงเรียนบ้านมะปริง 14 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 5 35.71% 14
18 โรงเรียนบ้านฝาง 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
19 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
20 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 13 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 18 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 7 38.89% 18
22 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 14 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
23 โรงเรียนบ้านท่าพง 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
24 โรงเรียนบ้านจะรัง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
25 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนพัฒนศึกษา 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านบากง 14 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 14
28 โรงเรียนอามานะศักดิ์ 15 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
29 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 15 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 6 46.15% 13
30 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
31 โรงเรียนบ้านปุลากง 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
32 โรงเรียนบ้านบางปู 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนบ้านดอนรัก 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
34 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
35 โรงเรียนบ้านรามง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
36 โรงเรียนเทศบาล 1(จะบังติกอ) 22 3 18.75% 7 43.75% 1 6.25% 5 31.25% 16
37 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 23 3 13.04% 6 26.09% 2 8.7% 12 52.17% 23
38 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร 15 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
40 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 12 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 4 36.36% 11
41 โรงเรียนรัชดาภิเษก 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนบ้านบางหมู 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านสระมาลา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านดาลอ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
47 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
48 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 9 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 4 50% 8
50 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
52 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
53 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านบางราพา 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
57 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 10 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 3 33.33% 9
59 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
62 โรงเรียนแหลมทองอุปภัมภ์ 12 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 12
63 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
64 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านยาบี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านควนดิน 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 9 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
74 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
76 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนบ้านสะบารัง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านท่ากุน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนเทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 7 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 7
83 โรงเรียนบ้านราวอ 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านตาหมน 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 7 2 33.33% 0 0% 0 0% 4 66.67% 6
86 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ 13 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 6 46.15% 13
88 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 9 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนวัดควน 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 14 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 9 64.29% 14
92 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านบางทัน 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนบ้านนอก 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านท่าสู 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านตือระ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านควนคูหา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
98 โรงเรียนบ้านตันหยง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
99 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 7 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
100 โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านกาหยี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านปรัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านมูหลง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
107 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านค่าย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
110 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านยือริง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านสายหมอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 7 0 0% 6 100% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านปาเระ 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านลดา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
125 โรงเรียนบ้านกือยา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
127 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 7 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
128 โรงเรียนบ้านกูวิง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านตะโละ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านแคนา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนบ้านกลาง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
135 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
136 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
137 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
139 โรงเรียนบ้านบานา 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
140 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนบ้านลางา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนจ้องฮั้ว 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
144 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
145 โรงเรียนบ้านเปียะ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533 และ นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0935750817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]