สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 14 25 18
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ 9 19 14
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 14 48 23
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ 6 14 10
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ 7 15 12
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 8 11 10
7 007 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 35 85 54
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย 7 10 7
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง 4 14 8
10 010 โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 6 8 7
11 012 โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม 6 9 6
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 18 26 18
13 013 โรงเรียนบ้านกลาง 3 3 3
14 014 โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ 1 6 3
15 017 โรงเรียนบ้านกาหยี 2 2 2
16 018 โรงเรียนบ้านกาฮง 14 29 19
17 015 โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ 3 9 6
18 016 โรงเรียนบ้านกาแลบือซา 0 0 0
19 019 โรงเรียนบ้านกือยา 2 4 3
20 020 โรงเรียนบ้านกูวิง 4 5 4
21 026 โรงเรียนบ้านคลอง 0 0 0
22 023 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 15 20 18
23 024 โรงเรียนบ้านคลองต่ำ 0 0 0
24 025 โรงเรียนบ้านคลองมานิง 3 8 5
25 027 โรงเรียนบ้านควนคูหา 6 14 9
26 028 โรงเรียนบ้านควนดิน 6 8 8
27 029 โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 10 27 14
28 030 โรงเรียนบ้านคาโต 16 33 20
29 031 โรงเรียนบ้านค่าย 2 3 2
30 037 โรงเรียนบ้านจะรัง 6 16 11
31 036 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ 7 21 8
32 038 โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 5 10 7
33 039 โรงเรียนบ้านจือโระ 0 0 0
34 040 โรงเรียนบ้านชะเอาะ 2 4 3
35 042 โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 8 20 8
36 043 โรงเรียนบ้านดอนนา 0 0 0
37 044 โรงเรียนบ้านดอนรัก 9 15 10
38 046 โรงเรียนบ้านดาลอ 7 19 11
39 045 โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1 0 0
40 047 โรงเรียนบ้านดูซงปาแย 7 17 8
41 048 โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด 5 14 7
42 050 โรงเรียนบ้านตะโละ 3 11 6
43 049 โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล 3 4 4
44 054 โรงเรียนบ้านตันหยง 6 8 6
45 051 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 11 28 16
46 053 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ 9 25 12
47 052 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 19 43 23
48 055 โรงเรียนบ้านตาลีอายร์ 2 2 2
49 056 โรงเรียนบ้านตาหมน 5 6 4
50 057 โรงเรียนบ้านตือระ 4 5 4
51 058 โรงเรียนบ้านตูเวาะ 13 21 18
52 072 โรงเรียนบ้านทุ่ง 5 10 6
53 073 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 7 5
54 061 โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 4 8 5
55 062 โรงเรียนบ้านท่ากุน 4 5 3
56 063 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 2 2
57 064 โรงเรียนบ้านท่าชะเมา 12 30 21
58 065 โรงเรียนบ้านท่าด่าน 3 13 3
59 068 โรงเรียนบ้านท่าน้ำ 9 32 15
60 066 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก 0 0 0
61 067 โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 10 19 12
62 069 โรงเรียนบ้านท่าพง 9 27 11
63 070 โรงเรียนบ้านท่ายามู 1 1 1
64 071 โรงเรียนบ้านท่าสู 5 9 7
65 074 โรงเรียนบ้านนอก 6 10 9
66 075 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 4 8 5
67 076 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 14 24 21
68 078 โรงเรียนบ้านบากง 14 27 17
69 079 โรงเรียนบ้านบางทัน 8 16 12
70 080 โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 2 6 3
71 081 โรงเรียนบ้านบางปู 6 19 8
72 082 โรงเรียนบ้านบางมะรวด 23 69 35
73 083 โรงเรียนบ้านบางราพา 9 19 14
74 084 โรงเรียนบ้านบางหมู 7 18 10
75 086 โรงเรียนบ้านบานา 3 6 3
76 087 โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ 3 12 4
77 085 โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ 3 9 6
78 088 โรงเรียนบ้านบาโลย 11 23 17
79 089 โรงเรียนบ้านบือเจาะ 4 12 4
80 090 โรงเรียนบ้านบูดี 20 35 30
81 077 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 4 10 6
82 092 โรงเรียนบ้านปรัง 2 4 2
83 093 โรงเรียนบ้านปะกาจินอ 0 0 0
84 094 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ 2 5 4
85 095 โรงเรียนบ้านปะกาลือสง 1 1 1
86 096 โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง 7 19 13
87 098 โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 7 14 11
88 097 โรงเรียนบ้านปะแดลางา 5 9 7
89 099 โรงเรียนบ้านปากบางตาวา 6 13 9
90 100 โรงเรียนบ้านปาเระ 4 20 8
91 101 โรงเรียนบ้านปุลากง 11 22 17
92 102 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 2 5 4
93 105 โรงเรียนบ้านฝาง 9 22 13
94 106 โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 0 0 0
95 107 โรงเรียนบ้านมะปริง 14 20 18
96 108 โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว 9 16 12
97 109 โรงเรียนบ้านมะรวด 0 0 0
98 110 โรงเรียนบ้านมูหลง 2 4 3
99 111 โรงเรียนบ้านยาบี 5 11 8
100 112 โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 4 14 8
101 113 โรงเรียนบ้านยือริง 1 6 3
102 114 โรงเรียนบ้านรามง 6 16 10
103 115 โรงเรียนบ้านราวอ 6 15 11
104 116 โรงเรียนบ้านรูสะมิแล 2 8 2
105 117 โรงเรียนบ้านลดา 3 13 4
106 118 โรงเรียนบ้านลางา 1 1 1
107 119 โรงเรียนบ้านสระมาลา 7 17 10
108 120 โรงเรียนบ้านสะบารัง 4 4 4
109 121 โรงเรียนบ้านสายหมอ 1 5 1
110 122 โรงเรียนบ้านหนองแรต 22 40 35
111 123 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 4 7 5
112 022 โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง 1 2 2
113 021 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 14 22 18
114 032 โรงเรียนบ้านเคียน 1 3 2
115 041 โรงเรียนบ้านเฑียรยา 3 6 6
116 059 โรงเรียนบ้านเตราะหัก 8 29 15
117 103 โรงเรียนบ้านเปียะ 1 1 1
118 033 โรงเรียนบ้านแคนา 3 3 3
119 091 โรงเรียนบ้านแบรอ 3 5 4
120 035 โรงเรียนบ้านโคกหมัก 7 13 11
121 034 โรงเรียนบ้านโคกโตนด 6 18 9
122 060 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 3 3 3
123 125 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 35 22
124 124 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ 5 16 9
125 104 โรงเรียนบ้านไผ่มัน 2 2 2
126 126 โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 5 7 6
127 127 โรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 3 16 6
128 128 โรงเรียนพัฒนศึกษา 10 18 12
129 130 โรงเรียนยะหริ่ง 20 33 22
130 131 โรงเรียนรัชดาภิเษก 9 23 13
131 133 โรงเรียนวัดควน 6 15 7
132 134 โรงเรียนวัดมหิงษาราม 2 2 2
133 135 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 7 20 10
134 136 โรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์ 2 2 2
135 137 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 9 15 9
136 138 โรงเรียนวัดสุวรรณากร 12 24 15
137 139 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 58 113 85
138 129 โรงเรียนเมืองปัตตานี 48 97 68
139 148 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา 0 0 0
140 152 โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ 0 0 0
141 180 โรงเรียนจ้องฮั้ว 8 12 11
142 146 โรงเรียนดารุลบารอกะฮฺ 3 7 4
143 158 โรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา 0 0 0
144 165 โรงเรียนนูรุลอิสลามภูมีวิทยา 0 0 0
145 156 โรงเรียนบากงพิทยา 0 0 0
146 150 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 7 14 12
147 160 โรงเรียนปัญญาพัฒน์พิทยา 0 0 0
148 144 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 0 0 0
149 153 โรงเรียนปัตตานีดารุสลาม 0 0 0
150 147 โรงเรียนปัตตานีวิทยา 0 0 0
151 151 โรงเรียนพัฒนาอิสลาม 0 0 0
152 157 โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 7 22 9
153 140 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ 13 31 20
154 172 โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม 0 0 0
155 171 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 7 12 8
156 162 โรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร 0 0 0
157 166 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ 0 0 0
158 155 โรงเรียนส่งเสริมอิสลามวิทยา 0 0 0
159 163 โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา 0 0 0
160 168 โรงเรียนอนุุบาลปัญญาศาสน์ 0 0 0
161 169 โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ 0 0 0
162 159 โรงเรียนอัล-กุรอ่านและภาษากาลามุลลอฮ 0 0 0
163 170 โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ 0 0 0
164 143 โรงเรียนอามานะศักดิ์ 15 34 27
165 141 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา 5 8 7
166 167 โรงเรียนเชาว์ปัญญา 0 0 0
167 149 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา 0 0 0
168 154 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา 0 0 0
169 142 โรงเรียนแหลมทองอุปภัมภ์ 12 22 17
170 173 โรงเรียนเทศบาล 1(จะบังติกอ) 22 45 23
171 174 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร 15 39 19
172 175 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) 6 18 11
173 176 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 29 80 42
174 177 โรงเรียนเทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 7 9 7
175 178 โรงเรียนอนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 23 48 35
176 132 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 23 63 40
รวม 1169 2568 1646
4214

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายกิติวัชร ขันทองดี โทร.0935784533 และ นายมูฮำมัด ประจัน โทร. 0935750817
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ถนนปากน้ำ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-460079
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]