สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 36 13 4 53 49 3 1 4 53
2 เมืองปัตตานี 15 4 4 23 22 6 3 15 31
3 บ้านหนองแรต 10 6 2 18 11 6 1 3 18
4 ชุมชนบ้านปูยุด 8 6 3 17 15 1 4 14 20
5 บ้านบูดี 7 5 3 15 11 4 1 3 16
6 บ้านมะปริง 6 6 1 13 6 2 1 5 9
7 เทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 5 9 3 17 13 6 5 2 24
8 ยะหริ่ง 5 1 2 8 8 2 3 4 13
9 บ้านตันหยงเปาว์ 4 4 2 10 7 2 4 6 13
10 บ้านคาโต 3 4 2 9 7 2 3 4 12
11 บ้านน้ำบ่อ 3 2 3 8 5 5 2 2 12
12 บ้านฝาง 3 2 1 6 5 1 0 1 6
13 ชุมชนบ้านกะมิยอ 3 2 0 5 5 3 1 2 9
14 บ้านจะรัง 3 2 0 5 5 0 0 1 5
15 บ้านตันหยงดาลอ 3 1 0 4 4 2 3 2 9
16 บ้านตาหมน 3 0 0 3 2 0 1 1 3
17 บ้านคอลอตันหยง 2 4 1 7 3 4 1 2 8
18 อนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 2 3 6 11 10 8 2 3 20
19 บ้านเกาะเปาะ 2 3 2 7 1 2 2 9 5
20 เทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร 2 2 2 6 3 6 2 1 11
21 บ้านท่าพง 2 1 2 5 5 2 0 1 7
22 บ้านบางปู 2 1 0 3 4 2 0 0 6
23 บ้านเฑียรยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
24 แหลมทองอุปภัมภ์ 2 1 0 3 2 2 5 3 9
25 อามานะศักดิ์ 2 0 3 5 4 3 1 3 8
26 ชุมชนบ้านปาตา 2 0 1 3 3 2 1 2 6
27 บ้านบือเจาะ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
28 บ้านยาบี 2 0 0 2 2 2 1 0 5
29 บ้านกาฮง 1 4 1 6 7 5 2 0 14
30 บ้านบาโลย 1 3 2 6 7 1 1 2 9
31 บ้านตูเวาะ 1 3 0 4 5 5 1 2 11
32 บ้านบางมะรวด 1 2 4 7 3 6 2 12 11
33 เทศบาล 1(จะบังติกอ) 1 2 1 4 3 7 1 5 11
34 บ้านรามง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
35 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 1 1 2 4 7 0 2 0 9
36 วรคามินอนุสรณ์ 1 1 2 4 1 4 2 6 7
37 บ้านบากง 1 1 1 3 4 3 2 5 9
38 บ้านบางหมู 1 1 1 3 3 3 1 0 7
39 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 1 1 3 2 4 1 0 7
40 บ้านปุลากง 1 1 0 2 4 2 2 3 8
41 ชุมชนวัดป่าศรี 1 0 2 3 5 3 3 7 11
42 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 0 2 3 2 4 0 3 6
43 ราชประชานุเคราะห์ 40 1 0 1 2 6 4 0 5 10
44 บ้านท่าน้ำ 1 0 1 2 3 1 0 4 4
45 บ้านน้ำดำ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 1 0 1 2 2 2 2 1 6
47 ชุมชนบ้านสาบัน 1 0 1 2 1 3 0 0 4
48 บ้านบางราพา 1 0 0 1 2 3 1 1 6
49 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 0 0 1 2 2 0 1 4
50 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1 0 0 1 2 1 0 0 3
51 บ้านบางทัน 1 0 0 1 1 2 1 2 4
52 บ้านควนคูหา 1 0 0 1 1 1 2 2 4
53 บ้านชะเอาะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านท่าด่าน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
55 บ้านไผ่มัน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
56 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านใหม่ 0 2 5 7 4 6 0 1 10
58 พัฒนศึกษา 0 2 2 4 4 4 1 0 9
59 วัดสุวรรณากร 0 2 1 3 6 3 1 2 10
60 บ้านสะบารัง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
61 บ้านกือยา 0 2 0 2 0 2 0 0 2
62 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 0 1 3 4 8 3 1 1 12
63 บ้านดอนรัก 0 1 3 4 4 1 2 2 7
64 บ้านเตราะหัก 0 1 3 4 2 1 2 2 5
65 บ้านกาแลกุมิ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
66 บ้านบาราเฮาะ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านคลองช้าง 0 1 1 2 1 3 0 6 4
68 บ้านลดา 0 1 1 2 0 3 0 0 3
69 บ้านดาลอ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
70 บ้านควนดิน 0 1 0 1 2 2 0 1 4
71 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 1 0 1 2 1 3 1 6
72 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 0 1 2 1 0 2 3
73 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 วัดควน 0 1 0 1 1 3 1 0 5
75 ชุมชนวัดปิยาราม 0 1 0 1 1 2 2 1 5
76 บ้านนอก 0 1 0 1 1 2 1 2 4
77 บ้านตือระ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
78 บ้านตันหยง 0 1 0 1 1 1 2 2 4
79 ดารุลบารอกะฮฺ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
80 บ้านราวอ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
81 บ้านบาโงกาเซาะ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
82 บ้านยือริง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านคลองมานิง 0 1 0 1 0 2 0 1 2
84 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1 0 2 0 1 2
85 บ้านกูวิง 0 1 0 1 0 1 1 1 2
86 บ้านสระมาลา 0 0 3 3 3 3 1 0 7
87 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 0 3 3 2 1 2 0 5
88 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 2 2 3 2 2 0 7
89 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0 0 2 2 3 0 0 1 3
90 บำรุงอิสลาม 0 0 2 2 2 2 1 1 5
91 บ้านปะกาฮะรัง 0 0 2 2 2 2 0 1 4
92 บ้านบางปลาหมอ 0 0 2 2 1 0 0 1 1
93 บ้านท่าชะเมา 0 0 1 1 3 3 1 4 7
94 รัชดาภิเษก 0 0 1 1 3 3 1 2 7
95 เทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) 0 0 1 1 3 0 1 1 4
96 บ้านโต๊ะตีเต 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 1 1 2 3 0 2 5
98 บ้านโคกโตนด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
99 เจริญศรีศึกษา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
100 บ้านดูซงปาแย 0 0 1 1 2 0 0 4 2
101 วัดสถิตย์ชลธาร 0 0 1 1 1 3 3 1 7
102 บ้านโคกหมัก 0 0 1 1 1 1 1 3 3
103 บ้านท่ากุน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านปรัง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 บ้านค่าย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
106 บ้านเกาะหม้อแกง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านตะโละ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
108 บ้านท่าข้าม 0 0 1 1 0 0 1 1 1
109 บ้านปากบางตาวา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
110 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
111 บ้านตันหยงลุโละ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
112 บ้านท่ากำชำ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
113 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 เทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 0 0 0 0 2 0 3 2 5
115 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
116 บ้านท่าสู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
117 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
118 บ้านยามูเฉลิม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 บ้านกาหยี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านมูหลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านหัวคลอง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
122 บ้านรูสะมิแล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านสายหมอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านจะรังบองอ 0 0 0 0 0 6 0 0 6
125 บ้านปาเระ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
126 บ้านปะแดลางา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
127 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
128 บ้านแบรอ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
129 ชุมชนบ้านยูโย 0 0 0 0 0 1 2 3 3
130 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
131 บ้านแคนา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
132 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
133 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านตะโละสะมีแล 0 0 0 0 0 0 1 2 1
136 บ้านปุลามาวอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 วัดมหิงษาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านตาลีอายร์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 บ้านบานา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140 บ้านท่ายามู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านปะกาลือสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านลางา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 จ้องฮั้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านเปียะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 139 124 432 421 266 135 246 822