สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปัตตานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปัตตานี 36 13 4 53 49 3 1 4 53
2 เมืองปัตตานี 16 4 4 24 23 6 3 15 32
3 บ้านหนองแรต 10 6 2 18 11 6 1 3 18
4 ชุมชนบ้านปูยุด 8 6 3 17 15 1 4 14 20
5 บ้านบูดี 7 5 3 15 11 4 1 3 16
6 บ้านมะปริง 6 6 1 13 6 2 1 5 9
7 ยะหริ่ง 6 2 2 10 9 3 3 4 15
8 เทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) 5 9 3 17 13 6 5 2 24
9 บ้านตันหยงเปาว์ 4 4 2 10 7 2 4 6 13
10 บ้านฝาง 4 2 1 7 6 1 0 1 7
11 บ้านคาโต 3 4 2 9 7 2 3 4 12
12 บ้านน้ำบ่อ 3 2 3 8 5 5 2 2 12
13 ชุมชนบ้านกะมิยอ 3 2 0 5 5 3 1 2 9
14 บ้านจะรัง 3 2 0 5 5 0 0 1 5
15 บ้านคลองช้าง 3 1 1 5 4 3 0 6 7
16 บ้านตันหยงดาลอ 3 1 0 4 4 2 3 2 9
17 บ้านตาหมน 3 0 0 3 2 0 1 1 3
18 บ้านคอลอตันหยง 2 4 1 7 3 4 1 2 8
19 อนุบาลสาธิต มอ.ปัตตานี 2 3 6 11 10 8 2 3 20
20 บ้านเกาะเปาะ 2 3 2 7 1 2 2 9 5
21 เทศบาล 2 (วัดตานี นรสโมสร 2 2 2 6 3 6 2 1 11
22 บ้านท่าพง 2 1 2 5 5 2 0 1 7
23 บ้านบางปู 2 1 0 3 4 2 0 0 6
24 บ้านเฑียรยา 2 1 0 3 3 0 0 0 3
25 แหลมทองอุปภัมภ์ 2 1 0 3 2 2 5 3 9
26 อามานะศักดิ์ 2 0 3 5 4 3 1 3 8
27 ชุมชนบ้านปาตา 2 0 1 3 3 2 1 2 6
28 บ้านบือเจาะ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
29 บ้านยาบี 2 0 0 2 2 2 1 0 5
30 บ้านกาฮง 1 4 1 6 7 5 2 0 14
31 บ้านบาโลย 1 3 2 6 7 1 1 2 9
32 บ้านตูเวาะ 1 3 0 4 5 5 1 2 11
33 บ้านบางมะรวด 1 2 4 7 3 6 2 12 11
34 เทศบาล 1(จะบังติกอ) 1 2 1 4 3 7 1 5 11
35 บ้านรามง 1 2 0 3 4 0 0 0 4
36 บ้านสะบารัง 1 2 0 3 2 1 0 1 3
37 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1 1 3 5 8 4 1 1 13
38 บ้านมะพร้าวต้นเดียว 1 1 2 4 7 0 2 0 9
39 บ้านปะกาฮะรัง 1 1 2 4 3 3 0 1 6
40 ชุมชนบ้านสาบัน 1 1 2 4 2 4 0 0 6
41 วรคามินอนุสรณ์ 1 1 2 4 1 4 2 6 7
42 บ้านบากง 1 1 1 3 4 3 2 5 9
43 บ้านบางหมู 1 1 1 3 3 3 1 0 7
44 บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) 1 1 1 3 2 4 1 0 7
45 บ้านปุลากง 1 1 0 2 4 2 2 3 8
46 บ้านดาลอ 1 1 0 2 3 3 0 1 6
47 บ้านบางราพา 1 1 0 2 2 5 1 1 8
48 ชุมชนวัดป่าศรี 1 0 2 3 5 3 3 7 11
49 บ้านท่าน้ำตะวันออก 1 0 2 3 2 4 0 3 6
50 ราชประชานุเคราะห์ 40 1 0 1 2 6 4 0 5 10
51 บ้านท่าน้ำ 1 0 1 2 3 1 0 4 4
52 บ้านน้ำดำ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
53 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 1 0 1 2 2 2 2 1 6
54 บ้านท่ากุน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
55 บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 1 0 0 1 2 2 0 1 4
56 พระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้" 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านบางทัน 1 0 0 1 1 2 1 2 4
58 บ้านควนคูหา 1 0 0 1 1 1 2 2 4
59 บ้านชะเอาะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านท่าด่าน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
61 บ้านไผ่มัน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านกอแลบีเละ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านใหม่ 0 2 5 7 4 6 0 1 10
64 พัฒนศึกษา 0 2 2 4 4 4 1 0 9
65 วัดสุวรรณากร 0 2 1 3 6 3 1 2 10
66 บ้านราวอ 0 2 1 3 2 0 2 2 4
67 บ้านกือยา 0 2 0 2 0 2 0 0 2
68 บ้านดอนรัก 0 1 3 4 4 1 2 2 7
69 บ้านเตราะหัก 0 1 3 4 2 1 2 2 5
70 บ้านใหม่พัฒนวิทย์ 0 1 2 3 4 0 0 1 4
71 บ้านกาแลกุมิ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 บ้านบาราเฮาะ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านลดา 0 1 1 2 0 3 0 0 3
74 ชุมชนบ้านตะลุโบะ 0 1 0 1 2 2 1 0 5
75 บ้านควนดิน 0 1 0 1 2 2 0 1 4
76 ชุมชนบ้านกรือเซะ 0 1 0 1 2 1 3 1 6
77 บ้านตลาดนัดคลองขุด 0 1 0 1 2 1 0 2 3
78 บ้านปะกาลิมาปุโระ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 วัดควน 0 1 0 1 1 3 1 0 5
80 ชุมชนวัดปิยาราม 0 1 0 1 1 2 2 1 5
81 บ้านนอก 0 1 0 1 1 2 1 2 4
82 บ้านตือระ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
83 บ้านตันหยง 0 1 0 1 1 1 2 2 4
84 ดารุลบารอกะฮฺ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านบาโงกาเซาะ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
86 บ้านยือริง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านคลองมานิง 0 1 0 1 0 2 0 1 2
88 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 1 0 1 0 2 0 1 2
89 บ้านกูวิง 0 1 0 1 0 1 1 1 2
90 บ้านสระมาลา 0 0 3 3 3 3 1 0 7
91 ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 0 0 3 3 2 1 2 0 5
92 ชุมชนบ้านตาแกะ 0 0 2 2 3 2 2 0 7
93 บำรุงอิสลาม 0 0 2 2 2 2 1 1 5
94 บ้านบางปลาหมอ 0 0 2 2 1 0 0 1 1
95 บ้านท่าชะเมา 0 0 1 1 3 3 1 4 7
96 รัชดาภิเษก 0 0 1 1 3 3 1 2 7
97 เทศบาล 3 (บ้านปากน้ำ) 0 0 1 1 3 0 1 1 4
98 บ้านโต๊ะตีเต 0 0 1 1 3 0 0 0 3
99 บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) 0 0 1 1 2 3 0 2 5
100 บ้านโคกโตนด 0 0 1 1 2 2 1 1 5
101 เจริญศรีศึกษา 0 0 1 1 2 2 1 0 5
102 บ้านดูซงปาแย 0 0 1 1 2 0 0 4 2
103 วัดสถิตย์ชลธาร 0 0 1 1 1 3 3 1 7
104 บ้านโคกหมัก 0 0 1 1 1 1 1 3 3
105 บ้านปรัง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
106 บ้านค่าย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
107 บ้านเกาะหม้อแกง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
108 บ้านตะโละ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
109 บ้านท่าข้าม 0 0 1 1 0 0 1 1 1
110 บ้านปากบางตาวา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
111 วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) 0 0 0 0 2 3 1 0 6
112 บ้านตันหยงลุโละ 0 0 0 0 2 2 2 3 6
113 บ้านท่ากำชำ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 บ้านบ่ออิฐ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
115 เทศบาล 5 (สลากกินแบ่งรัฐบาล) 0 0 0 0 2 0 3 2 5
116 ชุมชนบ้านสะนิง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
117 บ้านท่าสู 0 0 0 0 1 2 1 1 4
118 บ้านยามูเฉลิม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 บ้านกาหยี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านมูหลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านหัวคลอง 0 0 0 0 1 0 1 2 2
122 บ้านรูสะมิแล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านสายหมอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านจะรังบองอ 0 0 0 0 0 6 0 0 6
125 บ้านปาเระ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
126 บ้านปะแดลางา 0 0 0 0 0 2 3 0 5
127 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
128 บ้านแบรอ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
129 ชุมชนบ้านยูโย 0 0 0 0 0 1 2 3 3
130 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 0 0 0 0 0 1 2 3 3
131 บ้านแคนา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
132 บ้านกลาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
133 วัดศรีสุดาจันทร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านตะโละสะมีแล 0 0 0 0 0 0 1 2 1
136 บ้านปุลามาวอ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 วัดมหิงษาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
138 บ้านตาลีอายร์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139 บ้านบานา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
140 บ้านท่ายามู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
141 บ้านปะกาลือสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านลางา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 จ้องฮั้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 บ้านดาโต๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 บ้านเปียะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 146 126 452 434 272 136 247 842