งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย  ระหว่างวันที่ 24 ส.ค. -21 ก.ย.60
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
---------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 24 ส.ค. - 23 ก.ย.60
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 23 ก.ย. 60(เวลา 24.00 น.)
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 25 - 28 ก.ย. 60
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน   6 - 8 ต.ค.60
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 9 - 10 ต.ค.60
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ 10 ต.ค.60 เป็นต้นไป
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 25 ต.ค.60 เป็นต้นไป
---------------------------ระดับภาคใต้- v ---------------
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค. 60
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
  ประกาศเพื่อทราบและดำเนินการ
ประกาศรายชื่อตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
พร้อมตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน กรณีชื่อ-สกุลไม่ถูกต้อง ขอให้ทำหนังสือแจ้งไปยัง สพป.สข.1 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตาม http://south67.sillapa.net/sp-ska1/modules/report/report_winner.php
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10:10 น.
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องจัดการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี ป.4 -6 และการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ(Skit) ม.1 -3
ประชาสัมพันธ์แจ้งกรรมการตัดสินกิจกรรมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน.pdf
วันศุกร์ ที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 09:12 น.
  สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สพป.สงขลา เขต 1
สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สพป.สงขลา เขต 1.pdf
วันพุธ ที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 11:58 น.
  กำหนดการส่งชิ้นงาน/ผลงานให้คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน
/ckfinder/userfiles/files/cheet.pdf
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 13:24 น.
  แจ้งเพื่อดำเนินการด่วน...
สพป.สงขลา เขต 1 จะเปิดระบบให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลกรณีชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอนกรณีไม่ถูกต้อง  และหากมีการขอเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันและ         ครูผู้สอน  ให้แนบหนังสือขอเปลี่ยนตัว  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม  เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต  ทางเว็บไซต์  http://south67.sillapa.net/sp-ska1/   โดยเข้ารหัสโรงเรียน ในระหว่างวันที่  25 – 28  กันยายน  2560 
หนังสือขอเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขัน
หนังสือขอเปลี่ยนครูผู้สอน 
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันตาม ประกาศ สพฐ. 
วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 18:35 น.
  เอกสารการแข่งขัน
เอกสารการแข่งขันฯ ที่จะต้องจัดส่งล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่กำหนด  ให้จัดส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 1 และจะต้องจัดส่งให้ครบตามจำนวนที่เกณฑ์กำหนด
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:47 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
Download เกียรติบัตรการแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย ไฟล์นามสกุล .psd (Photoshop)
Download Font สำหรับพิมพ์เกียรติบัตร

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 176
จำนวนทีม 1,478
จำนวนนักเรียน 3,211
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,158
จำนวนกรรมการ 1,352
ครู+นักเรียน 5,369
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,721
ประกาศผลแล้ว 189/191 (98.95%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 28
เมื่อวาน 101
สัปดาห์นี้ 255
สัปดาห์ที่แล้ว 729
เดือนนี้ 2,670
เดือนที่แล้ว 4,467
ปีนี้ 27,863
ทั้งหมด 154,969