งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอมพิวเตอร์

            ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้กําหนดจัด การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) จํานวน ๑๒ กิจกรรม นั้น ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเกณฑ์ การประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดังนี้

             ๑. คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ๘.๑ ๖๔ bit 
             ๒. Microsoft office ๒๐๑๓ 
             ๓. Photoshop cs6 
            ๔. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก (โปรแกรม paint ป.๑ – ๓ ) ขอให้ศึกษาการให้คะแนนย่อยตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
            ๕. การแข่งขันของกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ เช่น ไม่โครโฟน หูฟัง ฯลฯ ขอให้ สถานศึกษาได้นําอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย 


ประกาศ....
หมวดหมู่ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กิจกรรม  การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6  ขอเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน  ดังนี้
วันที่ 14 กันยายน 2560

ลำดับที่   1 - 40      เวลาแข่งขัน  09.00 - 12.00 น.  
ลำดับที่  41 -80      เวลาแข่งขัน  13.00 - 17.00 น.  
วันที่  15 กันยายน 2560
ลำดับที่  81 - 101   เวลา 09.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ  ให้นักเรียนมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน  30 นาที
ตรวจสอบลำดับที่ แจ้งเพื่อทราบ

ขณะนี้โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขันได้  สำหรับกลุ่มสาระที่มีการตารางการแข่งขันแล้ว   

ผังการแข่งขัน
1. สนามโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)
2. สนามโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

3. สนามโรงเรียนมานิตานุเคราะห์
4. สนามโรงเรียนบ้านบางใหญ่
5. สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
6. สนามโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
7. สนามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
8. สนามโรงเรียนบ้านโพหวายวิธีการแก้ไข เพิ่ม เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน  และครูผู้สอน

หนังสือเปลี่ยนตัวครูผู้สอน


โครงงาน เอกสาร และสื่อที่จะต้องจัดส่งล่วงหน้า

หนังสือเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน


คู่มือการเข้าร่วมการประกวด/แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปฏิทินดำเนินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับที่แข่งขัน
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 175
จำนวนทีม 3,655
จำนวนนักเรียน 7,429
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 5,413
จำนวนกรรมการ 1,292
ครู+นักเรียน 12,842
ครู+นักเรียน+กรรมการ 14,134
ประกาศผลแล้ว 239/243 (98.35%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 114
สัปดาห์ที่แล้ว 395
เดือนนี้ 2,506
เดือนที่แล้ว 3,127
ปีนี้ 20,268
ทั้งหมด 382,290