สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนมานิตานุเคราะห์, โรงเรียนเทพมิตรศึกษา, โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต, โรงเรียนบ้านโพหวาย, โรงเรียนบ้านบางใหญ่, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง, โรงเรียนวัดท่าไทร (ติดถานุเคราะห์),วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี และโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

18

15

16

10

รายละเอียดผลการแข่งขัน