สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์กีฬาเมืองเงาะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองนาสาร  
2 โรงเรียนบ้านส้อง  
3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว  
5 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง  
6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง  
7 โรงเรียนเวียงสระ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โทร.077364128
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]