งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ 1.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217,2.โรงเรียนวัดบ้านส้อง,3.โรงเรียนบ้านส้อง,4.โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว,5.โรงเรียนวัดทุ่งหลวง,6.หอประชุมเมืองเงาะเทศบาลเมืองนาสาร
ระหว่าง วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่ 1-25) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่ 26-50) (ห้องที่ 3 ห้อง ป.2/2 ลำดับที่ 51-75) อาคารพุทธชาด (ห้องที่ 4 ห้อง ป.6 ลำดับที่ 76-100) (ห้องที่ 5 ห้อง ป.5 ลำดับที่ 101-126) 10 ต.ค. 2560 09.00-11.00 เตรียมดินสอและยางลบมาให้พร้อม
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่ 1-27) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่ 28-52) ห้องที่ 3 ห้อง ป.2/2 ลำดับที่ 53-77) อาคารพุทธชาด (ห้องที่ 4 ห้อง ป.6 ลำดับที่ 78-102) (ห้องที่ 5 ห้อง ป.5 ลำดับที่ 103-130) 10 ต.ค. 2560 13.00-15.00 เตรียมดินสอและยางลบมาให้พร้อม
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ ห้อง ป.1 11 ต.ค. 2560 14.30-16.00 เตรียมดินสอและยางลบมาให้พร้อม
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่1-33) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่ 34-60) (ห้องที่ 3 ห้อง ป.2/2 ลำดับที่ 61-100) 11 ต.ค. 2560 13.00-14.30
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด (ห้องที่ 1 ห้อง ป.6 ลำดับที่ 1-30) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.5 ลำดับที่ 31-60) (ห้องที่ 3 ห้อง ป4 ลำดับที่ 61-90) (ห้องที่ 4 ห้องห้องสมุด ลำดับที่ 91-117) 11 ต.ค. 2560 13.00-14.30
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด (ห้อง ป.6) 11 ต.ค. 2560 14.30-16.00
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่1-30) (ห้องที่ 2 ห้อง ป2/2 ลำดับที่ 31-58) 11 ต.ค. 2560 14.30-16.00
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด ห้อง ป.5 11 ต.ค. 2560 14.30-16.00
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์(ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่1-28) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่29-56) (ห้องที่ 3 ห้อง ป.2/2 ลำดับที่ 57-85) 11 ต.ค. 2560 09.00-11.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด (ห้องที่ 1 ห้อง ป.6 ลำดับที่ 1-29) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.5 ลำดับที่ 30-58) (ห้องที่ 3 ห้อง ป.4 ลำดับที่ 59-86) 11 ต.ค. 2560 09.00-11.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด ห้อง ป.6 11 ต.ค. 2560 11.00-12.00
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว มะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่ 1-11) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่12-23) (ห้องที่ 3 ห้อง ป.2/2 ลำดับที่24-35) 10 ต.ค. 2560 11.00-12.00 ทีมละ 3 คน
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว มะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่ 1-9) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่ 10-18) (ห้องที่ 3 ห้อง 2/2 ลำดับที่19-27) อาคารพุทธชาด ห้องที่ 4 ห้อง ป.6 (ลำดับที่28-39) 10 ต.ค. 2560 15.00-16.00 ทีมละ 3 คน
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว พุทธชาด (ห้องที่ 1 ห้อง ป.6 ลำดับที่ 1-5) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.5 ลำดับที่ 6-10) 10 ต.ค. 2560 11.00-12.00 ทีมละ 3 คน
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารมะลิวัลย์ (ห้องที่ 1 ห้อง ป.1 ลำดับที่1-16) (ห้องที่ 2 ห้อง ป.2/1 ลำดับที่ 17-32) (ห้องที่ 3 ห้อง ป.2/2 ลำดับที่ 33-45) 11 ต.ค. 2560 11.00-12.00 ทีมละ 2 คน
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด ห้อง ป.4 11 ต.ค. 2560 11.00-12.00 ทีมละ 2 คน
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ห้องนาฏศิลป์ 10 ต.ค. 2560 13.00-16.00 ทีมละ 2 คน
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว ห้องนาฏศิลป์ 10 ต.ค. 2560 09.00-12.00 ทีมละ 2 คน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โทร.077364128
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]