งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ 1.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217,2.โรงเรียนวัดบ้านส้อง,3.โรงเรียนบ้านส้อง,4.โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว,5.โรงเรียนวัดทุ่งหลวง,6.หอประชุมเมืองเงาะเทศบาลเมืองนาสาร
ระหว่าง วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 (ลำดับที่ 1-17 ) ห้อง ป.6/2 ( ลำดับที่ 18-33 ) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 (ลำดับที่ 1-17 ) ห้อง ป.6/4 ( ลำดับที่ 18-33 ) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 4 ห้องพิเศษ 3 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ป.1/1 -ป.1/4 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารมิตรภาพ ป.3/1 -ป.3/5 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง พิเศษ 3 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง อาคารร่มไทร ป.2/1-ป.2/4 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารมิตรภาพ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 (ลำดับที่ 1-14) ห้องป.3/2 (ลำดับที่ 15-28)ห้องป.3/3(ลำดับที่ 29-42)ห้องป.3/4 (ลำดับที่ 43-56)ห้องป.3/5 (ลำดับที่ 57-70) 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ชั้น2 ป.1/5 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคาร 7 ชั้น 3 ห้องพิเศษ 1 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารร่มโพธิ์ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 ( ลำดับที่ 1-10 ) ห้อง ป4/2 ( ลำดับที่ 11-20 ) ห้อง ป.4/3( ลำดับที่ 21-31 ) ห้อง ป.4/4 ( ลำดับที่ 32-42 ) 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารลีลาวดี ชั้น2 ห้อง ป.1/1 (ลำดับที่ 1-10 ) ห้อง ป.1/2 ( ลำดับที่ 11-20 ) ห้อง ป.1/3 ( ลำดับที่ 21-30 ) ห้อง ป.1/4 ( ลำดับที่ 31-38 ) 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00 -12.30 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อาคารดอกแก้ว ป.1/6 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โทร.077364128
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]