งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ 1.โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217,2.โรงเรียนวัดบ้านส้อง,3.โรงเรียนบ้านส้อง,4.โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว,5.โรงเรียนวัดทุ่งหลวง,6.หอประชุมเมืองเงาะเทศบาลเมืองนาสาร
ระหว่าง วันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 1 ห้อง 11 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 1 ห้อง 12 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 3 ห้อง 27 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 2 ห้อง 19 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 2 ห้อง 20 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 2 ห้อง 21 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 2 ห้อง 22 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 3 ห้องที่ 26 12 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว อาคารพุทธชาด ห้อง ป.4 10 ต.ค. 2560 09.00-10.30
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 3 ห้องที่ 28 12 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อาคาร 3 ห้องที่ 29 12 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โทร.077364128
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]