แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 86 52 60.47% 21 24.42% 12 13.95% 1 1.16% 86
2 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 82 48 58.54% 17 20.73% 10 12.2% 7 8.54% 82
3 โรงเรียนพุทธยาศรม 77 42 57.53% 20 27.4% 5 6.85% 6 8.22% 73
4 โรงเรียนนาสาร 81 42 53.85% 14 17.95% 11 14.1% 11 14.1% 78
5 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 63 36 61.02% 12 20.34% 5 8.47% 6 10.17% 59
6 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 67 34 51.52% 13 19.7% 8 12.12% 11 16.67% 66
7 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 63 34 56.67% 13 21.67% 6 10% 7 11.67% 60
8 โรงเรียนอนุบาลนวพร 56 30 57.69% 13 25% 5 9.62% 4 7.69% 52
9 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 92 29 33.72% 26 30.23% 14 16.28% 17 19.77% 86
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 67 27 44.26% 14 22.95% 10 16.39% 10 16.39% 61
11 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 63 27 45.76% 12 20.34% 10 16.95% 10 16.95% 59
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 75 25 35.71% 18 25.71% 16 22.86% 11 15.71% 70
13 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 72 23 41.07% 19 33.93% 10 17.86% 4 7.14% 56
14 โรงเรียนบ้านเขาปูน 52 21 46.67% 17 37.78% 4 8.89% 3 6.67% 45
15 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 50 21 51.22% 11 26.83% 2 4.88% 7 17.07% 41
16 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 33 21 63.64% 4 12.12% 6 18.18% 2 6.06% 33
17 โรงเรียนบ้านควนสูง 37 20 60.61% 6 18.18% 1 3.03% 6 18.18% 33
18 โรงเรียนบ้านปลายศอก 52 18 36.73% 9 18.37% 9 18.37% 13 26.53% 49
19 โรงเรียนบ้านส้อง 55 18 40.91% 5 11.36% 14 31.82% 7 15.91% 44
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 64 17 28.81% 24 40.68% 12 20.34% 6 10.17% 59
21 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 69 17 26.56% 18 28.13% 15 23.44% 14 21.88% 64
22 โรงเรียนบ้านพรุแชง 69 17 38.64% 13 29.55% 8 18.18% 6 13.64% 44
23 โรงเรียนบ้านบางรูป 37 17 56.67% 6 20% 3 10% 4 13.33% 30
24 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 60 16 29.09% 9 16.36% 10 18.18% 20 36.36% 55
25 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 71 15 24.19% 17 27.42% 12 19.35% 18 29.03% 62
26 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 56 15 31.91% 12 25.53% 12 25.53% 8 17.02% 47
27 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 54 14 31.11% 12 26.67% 14 31.11% 5 11.11% 45
28 โรงเรียนบ้านเขาตอก 35 14 53.85% 8 30.77% 2 7.69% 2 7.69% 26
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 55 13 31.71% 12 29.27% 10 24.39% 6 14.63% 41
30 โรงเรียนบ้านหนองโสน 36 13 38.24% 9 26.47% 7 20.59% 5 14.71% 34
31 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 41 13 34.21% 4 10.53% 8 21.05% 13 34.21% 38
32 โรงเรียนบ้านควนนิยม 91 12 15.58% 29 37.66% 16 20.78% 20 25.97% 77
33 โรงเรียนบ้านเมรัย 38 12 34.29% 9 25.71% 8 22.86% 6 17.14% 35
34 โรงเรียนจงฮั้ว 36 12 34.29% 4 11.43% 10 28.57% 9 25.71% 35
35 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 43 11 28.95% 10 26.32% 11 28.95% 6 15.79% 38
36 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 25 11 50% 9 40.91% 0 0% 2 9.09% 22
37 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 39 11 34.38% 5 15.63% 11 34.38% 5 15.63% 32
38 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 30 10 37.04% 10 37.04% 4 14.81% 3 11.11% 27
39 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 56 10 26.32% 9 23.68% 12 31.58% 7 18.42% 38
40 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 34 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 27
41 โรงเรียนบ้านควนสินชัย 19 10 52.63% 4 21.05% 2 10.53% 3 15.79% 19
42 โรงเรียนบ้านปากหาน 26 10 45.45% 3 13.64% 8 36.36% 1 4.55% 22
43 โรงเรียนบ้านควนสระ 47 9 19.15% 16 34.04% 8 17.02% 14 29.79% 47
44 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 40 9 26.47% 14 41.18% 4 11.76% 7 20.59% 34
45 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 33 9 28.13% 10 31.25% 5 15.63% 8 25% 32
46 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 26 9 36% 8 32% 4 16% 4 16% 25
47 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 31 9 33.33% 7 25.93% 7 25.93% 4 14.81% 27
48 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 29 9 37.5% 7 29.17% 5 20.83% 3 12.5% 24
49 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 17 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านไสดง 29 9 40.91% 5 22.73% 3 13.64% 5 22.73% 22
51 โรงเรียนบ้านไสท้อน 25 9 40.91% 4 18.18% 7 31.82% 2 9.09% 22
52 โรงเรียนบ้านคลองโร 47 8 20% 13 32.5% 12 30% 7 17.5% 40
53 โรงเรียนวัดเวียงสระ 27 8 36.36% 7 31.82% 5 22.73% 2 9.09% 22
54 โรงเรียนวัดท่าเจริญ 26 8 34.78% 7 30.43% 3 13.04% 5 21.74% 23
55 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 24 8 38.1% 7 33.33% 2 9.52% 4 19.05% 21
56 โรงเรียนวัดอินทการาม 27 8 33.33% 5 20.83% 7 29.17% 4 16.67% 24
57 โรงเรียนบ้านทรายทอง 30 8 32% 5 20% 5 20% 7 28% 25
58 โรงเรียนวัดน้ำพุ 20 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
59 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 17 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
60 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 44 7 17.95% 13 33.33% 12 30.77% 7 17.95% 39
61 โรงเรียนวัดสองแพรก 33 7 21.21% 12 36.36% 10 30.3% 4 12.12% 33
62 โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส 38 7 18.42% 12 31.58% 9 23.68% 10 26.32% 38
63 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 37 7 20.59% 11 32.35% 7 20.59% 9 26.47% 34
64 โรงเรียนบ้านบางหอย 32 7 25.93% 7 25.93% 9 33.33% 4 14.81% 27
65 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 27 7 26.92% 6 23.08% 7 26.92% 6 23.08% 26
66 โรงเรียนวัดคลองตาล 32 7 35% 6 30% 4 20% 3 15% 20
67 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 15 7 46.67% 6 40% 1 6.67% 1 6.67% 15
68 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 29 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
69 โรงเรียนบ้านวังหิน 22 7 35% 5 25% 3 15% 5 25% 20
70 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 25 7 35% 4 20% 5 25% 4 20% 20
71 โรงเรียนบ้านไทรห้อง 15 7 46.67% 4 26.67% 3 20% 1 6.67% 15
72 โรงเรียนบ้านหานเพชร 28 6 21.43% 14 50% 4 14.29% 4 14.29% 28
73 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 36 6 18.75% 12 37.5% 12 37.5% 2 6.25% 32
74 โรงเรียนบ้านบางปาน 32 6 21.43% 11 39.29% 8 28.57% 3 10.71% 28
75 โรงเรียนทรัพย์ทวี 35 6 18.75% 10 31.25% 7 21.88% 9 28.13% 32
76 โรงเรียนบ้านนาควน 43 6 20.69% 9 31.03% 10 34.48% 4 13.79% 29
77 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 34 6 20% 9 30% 8 26.67% 7 23.33% 30
78 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 22 6 27.27% 9 40.91% 3 13.64% 4 18.18% 22
79 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 31 6 20% 8 26.67% 10 33.33% 6 20% 30
80 โรงเรียนวัดวิเวการาม 23 6 30% 7 35% 5 25% 2 10% 20
81 โรงเรียนบ้านปลายสาย 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
82 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 25 6 25% 6 25% 7 29.17% 5 20.83% 24
83 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 16 6 40% 5 33.33% 3 20% 1 6.67% 15
84 โรงเรียนบ้านคลองจัน 24 6 28.57% 4 19.05% 3 14.29% 8 38.1% 21
85 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 17 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
86 โรงเรียนบ้านควนเนียง 17 6 37.5% 2 12.5% 5 31.25% 3 18.75% 16
87 โรงเรียนวัดสามพัน 27 6 26.09% 1 4.35% 9 39.13% 7 30.43% 23
88 โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง) 29 5 20% 9 36% 5 20% 6 24% 25
89 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 35 5 16.67% 8 26.67% 10 33.33% 7 23.33% 30
90 โรงเรียนบ้านธารอารี 26 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 19
91 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 24 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 3 16.67% 18
92 โรงเรียนมหาราช 2 22 5 23.81% 5 23.81% 4 19.05% 7 33.33% 21
93 โรงเรียนบ้านควนยอ 37 5 20% 4 16% 10 40% 6 24% 25
94 โรงเรียนบ้านควนปราง 14 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
95 โรงเรียนบ้านปากด่าน 15 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
96 โรงเรียนบ้านยวนปลา 13 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
97 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 18 4 22.22% 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 18
98 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 23 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 18
99 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 27 4 15.38% 7 26.92% 7 26.92% 8 30.77% 26
100 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 24 4 18.18% 7 31.82% 6 27.27% 5 22.73% 22
101 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 20 4 21.05% 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 19
102 โรงเรียนวัดบางพา 28 4 17.39% 6 26.09% 6 26.09% 7 30.43% 23
103 โรงเรียนควนสุบรรณ 19 4 22.22% 6 33.33% 3 16.67% 5 27.78% 18
104 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 22 4 26.67% 6 40% 3 20% 2 13.33% 15
105 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 19 4 23.53% 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 17
106 โรงเรียนวัดบางกำยาน 19 4 22.22% 4 22.22% 5 27.78% 5 27.78% 18
107 โรงเรียนบ้านคลองปราบ 17 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 7 41.18% 17
108 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 12 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
109 โรงเรียนประชาอุทิศ 25 4 17.39% 2 8.7% 8 34.78% 9 39.13% 23
110 โรงเรียนบ้านไสขรบ 29 3 10.71% 8 28.57% 12 42.86% 5 17.86% 28
111 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 29 3 15% 7 35% 3 15% 7 35% 20
112 โรงเรียนอนุบาลงามทอง 18 3 16.67% 7 38.89% 3 16.67% 5 27.78% 18
113 โรงเรียนวัดควนศรี 13 3 27.27% 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 11
114 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 17 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 17
115 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 29 3 17.65% 6 35.29% 3 17.65% 5 29.41% 17
116 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 17 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 14
117 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
118 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 11 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
119 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 9 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
120 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 11 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
121 โรงเรียนบ้านยูงงาม 18 2 13.33% 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 15
122 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 40 2 8% 7 28% 6 24% 10 40% 25
123 โรงเรียนบ้านสวยศรี 17 2 11.76% 7 41.18% 3 17.65% 5 29.41% 17
124 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 27 2 8.7% 6 26.09% 12 52.17% 3 13.04% 23
125 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 20 2 11.76% 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 17
126 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 12 2 16.67% 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
127 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 14 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 13
128 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 15 2 13.33% 3 20% 7 46.67% 3 20% 15
129 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
130 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
131 โรงเรียนบ้านคลองยา 14 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
132 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 10 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
133 โรงเรียนบ้านห้วยตอ 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
134 โรงเรียนบ้านปากสาย 8 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
135 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 8 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 7 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
137 โรงเรียนอนุบาลขวัญแม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนเวียงสระศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดดอนพยอม 16 1 6.67% 9 60% 2 13.33% 3 20% 15
141 โรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ) 21 1 6.25% 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
142 โรงเรียนบ้านบางดี 13 1 8.33% 7 58.33% 1 8.33% 3 25% 12
143 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 25 1 5.26% 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 19
144 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 20 1 5.56% 5 27.78% 8 44.44% 4 22.22% 18
145 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 8 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
146 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 9 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
147 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 11 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
148 โรงเรียนบ้านหนองเรียน 10 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
149 โรงเรียนบ้านกลาง 12 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 4 36.36% 11
150 โรงเรียนบ้านกอบแกบ 18 1 7.14% 1 7.14% 6 42.86% 6 42.86% 14
151 โรงเรียนบ้านหมาก 11 1 10% 1 10% 6 60% 2 20% 10
152 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
155 โรงเรียนบ้านบางหยด 17 0 0% 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 15
156 โรงเรียนบ้านยูงทอง 32 0 0% 5 33.33% 7 46.67% 3 20% 15
157 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 12 0 0% 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 11
158 โรงเรียนบ้านในไร่ 9 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
159 โรงเรียนบ้านควนกลาง 9 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
160 โรงเรียนศึกษาประชาคม 11 0 0% 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 8
161 โรงเรียนบ้านคลองกา 14 0 0% 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 11
162 โรงเรียนบ้านดอนงาม 20 0 0% 2 20% 3 30% 5 50% 10
163 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
164 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 8 0 0% 1 14.29% 6 85.71% 0 0% 7
165 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
166 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 5 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
168 โรงเรียนบ้านลานเข้ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต 14 0 0% 0 0% 5 41.67% 7 58.33% 12
170 โรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 โทร.077364128
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]