สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 19 12 5 36 52 21 12 1 85
2 บ้านส้อง 11 4 6 21 18 5 14 7 37
3 พุทธยาศรม 10 10 2 22 42 20 5 6 67
4 นาสาร 10 8 9 27 42 14 11 11 67
5 บ้านบางใหญ่ 9 5 5 19 21 11 2 7 34
6 เยาวเรศวิทยา 8 6 9 23 48 17 10 7 75
7 บ้านหนองหญ้าปล้อง 8 3 1 12 27 14 10 10 51
8 วัดทุ่งหลวง 7 11 7 25 29 26 14 17 69
9 บ้านย่านดินแดง 7 6 2 15 34 13 8 11 55
10 บ้านบางรูป 7 6 0 13 17 6 3 4 26
11 บ้านควนสูง 7 3 1 11 20 6 1 6 27
12 วัดบ้านส้อง 6 8 7 21 34 13 6 7 53
13 วัดเพ็งประดิษฐาราม 6 8 3 17 27 12 10 10 49
14 บ้านโคกมะม่วง 6 3 2 11 15 12 12 8 39
15 บ้านบางใหญ่สินปุน 5 9 5 19 23 19 10 4 52
16 วัดสมัยสุวรรณ 5 7 5 17 36 12 5 6 53
17 บ้านประตูพลิก 5 7 1 13 21 4 6 2 31
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 5 6 9 20 25 18 16 11 59
19 บ้านเขาปูน 5 6 4 15 21 17 4 3 42
20 บ้านพรุแชง 5 5 2 12 17 13 8 6 38
21 บ้านคลองพังกลาง 5 3 2 10 17 18 15 14 50
22 สามัคคีอนุสรณ์ 5 2 3 10 15 17 12 18 44
23 บ้านช่องช้าง 4 4 0 8 11 5 11 5 27
24 บ้านเขาตอก 4 2 0 6 14 8 2 2 24
25 บ้านควนนิยม 4 1 4 9 12 29 16 20 57
26 วัดคลองตาล 4 1 1 6 7 6 4 3 17
27 อนุบาลนวพร 3 5 9 17 30 13 5 4 48
28 บ้านทับใหม่ 3 2 5 10 16 9 10 20 35
29 บ้านสี่แยกคลองศิลา 3 2 3 8 10 7 5 5 22
30 บ้านควนสามัคคี 3 2 1 6 9 6 0 1 15
31 บ้านปลายศอก 3 1 5 9 18 9 9 13 36
32 บ้านคลองจัน 3 0 2 5 6 4 3 8 13
33 บ้านคลองโร 3 0 1 4 8 13 12 7 33
34 บ้านทรายทอง 3 0 1 4 8 5 5 7 18
35 บ้านควนกองเมือง 3 0 0 3 9 7 7 4 23
36 ไทยรัฐวิทยา 22 2 3 2 7 13 12 10 6 35
37 บ้านหน้าเขา 2 2 0 4 7 6 1 1 14
38 อนุบาลพฤษชาติ 2 1 3 6 14 12 14 5 40
39 วัดบางกำยาน 2 1 0 3 4 4 5 5 13
40 วัดอรัญคามวารี 2 0 2 4 6 9 8 7 23
41 จงฮั้ว 2 0 1 3 12 4 10 9 26
42 บ้านปลายน้ำ 2 0 1 3 9 7 5 3 21
43 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 2 0 0 2 7 5 6 3 18
44 บ้านบางน้ำเย็น 2 0 0 2 7 4 5 4 16
45 ราชประชานุเคราะห์ 12 2 0 0 2 6 6 7 5 19
46 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 2 0 0 2 3 1 2 3 6
47 บ้านคลองยา 2 0 0 2 2 2 4 2 8
48 บ้านหนองโสน 1 6 1 8 13 9 7 5 29
49 อนุบาลบ้านเด็ก 1 3 2 6 17 24 12 6 53
50 บ้านไสดง 1 3 1 5 9 5 3 5 17
51 บ้านไสท้อน 1 3 1 5 9 4 7 2 20
52 บ้านควนสระ 1 2 3 6 9 16 8 14 33
53 บ้านห้วยมะนาว 1 2 1 4 5 6 4 3 15
54 บ้านบางเหรียง 1 2 0 3 9 10 5 8 24
55 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 1 2 4 10 9 12 7 31
56 ปัญญาทิพย์ 1 1 2 4 9 8 4 4 21
57 บ้านเมรัย 1 1 1 3 12 9 8 6 29
58 วัดอินทการาม 1 1 1 3 8 5 7 4 20
59 บ้านห้วยมุด 1 1 1 3 7 11 7 9 25
60 บ้านเขารักษ์ 1 1 1 3 1 6 8 4 15
61 วัดวิเวการาม 1 1 0 2 6 7 5 2 18
62 บ้านปากด่าน 1 1 0 2 5 2 1 0 8
63 บ้านห้วยแห้ง 1 0 2 3 7 13 12 7 32
64 บ้านบางปาน 1 0 2 3 6 11 8 3 25
65 ทรัพย์ทวี 1 0 1 2 6 10 7 9 23
66 บ้านเขาสามยอด 1 0 1 2 6 9 3 4 18
67 บ้านยวนปลา 1 0 1 2 5 1 4 2 10
68 บ้านห้วยใหญ่ 1 0 1 2 3 3 1 2 7
69 บ้านนาควน 1 0 0 1 6 9 10 4 25
70 มิตรประชาราษฎร์ 1 0 0 1 6 3 4 2 13
71 มหาราช 2 1 0 0 1 5 5 4 7 14
72 บ้านเขานิพันธ์ 1 0 0 1 4 8 3 3 15
73 บ้านไสขรบ 1 0 0 1 3 8 12 5 23
74 จิตประชาราษฎร์ 1 0 0 1 2 5 1 4 8
75 บ้านห้วยชัน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
76 บ้านควนสินชัย 0 2 1 3 10 4 2 3 16
77 วัดบางสวรรค์ 0 2 0 2 13 4 8 13 25
78 บ้านบ่อพระ 0 2 0 2 8 2 4 3 14
79 บ้านห้วยล่วง 0 1 2 3 10 10 4 3 24
80 บ้านปลายคลอง 0 1 1 2 11 10 11 6 32
81 วัดท่าเจริญ 0 1 1 2 8 7 3 5 18
82 บ้านไร่ยาว 0 1 0 1 11 9 0 2 20
83 อนุบาลเพียรจรัส 0 1 0 1 7 12 9 10 28
84 บ้านหานเพชร 0 1 0 1 6 14 4 4 24
85 บ้านธารอารี 0 1 0 1 5 6 5 3 16
86 วัดบางพา 0 1 0 1 4 6 6 7 16
87 ปัญญาประชาอุทิศ 0 1 0 1 4 6 3 2 13
88 บ้านคลองปราบ 0 1 0 1 4 4 2 7 10
89 บ้านส้องเหนือ 0 1 0 1 2 4 3 4 9
90 บ้านควนมหาชัย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
91 อนุบาลนงรัตน์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านพรหมรังสิต 0 0 2 2 9 14 4 7 27
93 วัดไทรโพธิ์งาม 0 0 2 2 6 5 3 1 14
94 บ้านควนใหม่ 0 0 2 2 2 6 12 3 20
95 บ้านปากหาน 0 0 1 1 10 3 8 1 21
96 วัดเวียงสระ 0 0 1 1 8 7 5 2 20
97 วัดคลองฉนวน 0 0 1 1 8 7 2 4 17
98 วัดสองแพรก 0 0 1 1 7 12 10 4 29
99 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 1 1 7 6 7 6 20
100 บ้านไทรห้อง 0 0 1 1 7 4 3 1 14
101 วัดสามพัน 0 0 1 1 6 1 9 7 16
102 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 1 1 5 8 10 7 23
103 บ้านควนปราง 0 0 1 1 5 4 2 0 11
104 บ้านควนคีรีวงศ์ 0 0 1 1 4 7 6 5 17
105 ควนสุบรรณ 0 0 1 1 4 6 3 5 13
106 บ้านคลองโหยน 0 0 1 1 3 7 3 7 13
107 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 1 1 3 6 5 3 14
108 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0 0 1 1 3 3 2 1 8
109 บ้านห้วยตอ 0 0 1 1 2 2 3 1 7
110 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
111 บ้านควนกลาง 0 0 1 1 0 3 3 0 6
112 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 8 3 3 4 14
113 บ้านบางหอย 0 0 0 0 7 7 9 4 23
114 บ้านวังหิน 0 0 0 0 7 5 3 5 15
115 บ้านราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 6 12 12 2 30
116 บ้านทุ่งหญ้าแดง 0 0 0 0 6 8 10 6 24
117 บ้านปลายสาย 0 0 0 0 6 7 2 1 15
118 บ้านควนเนียง 0 0 0 0 6 2 5 3 13
119 บ้านไสดง(พระแสง) 0 0 0 0 5 9 5 6 19
120 บ้านควนยอ 0 0 0 0 5 4 10 6 19
121 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 0 0 0 0 4 8 4 2 16
122 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 4 7 7 8 18
123 บ้านเหมืองทวด 0 0 0 0 4 6 7 2 17
124 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 5 4 4 13
125 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0 0 4 4 2 1 10
126 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 4 2 8 9 14
127 อนุบาลงามทอง 0 0 0 0 3 7 3 5 13
128 วัดควนศรี 0 0 0 0 3 7 1 0 11
129 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0 3 6 3 5 12
130 บ้านคลองหาเหนือ 0 0 0 0 3 4 6 1 13
131 บ้านบางประสามัคคี 0 0 0 0 3 1 4 0 8
132 บ้านยูงงาม 0 0 0 0 2 8 3 2 13
133 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 2 7 6 10 15
134 บ้านสวยศรี 0 0 0 0 2 7 3 5 12
135 บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 2 5 5 5 12
136 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 0 0 0 0 2 3 7 3 12
137 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 0 0 0 0 2 3 4 2 9
138 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0 0 2 3 2 3 7
139 อุดมมิตรพัฒนา 0 0 0 0 2 2 4 1 8
140 บ้านปากสาย 0 0 0 0 2 2 3 0 7
141 อนุบาลขวัญแม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 เวียงสระศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 วัดดอนพยอม 0 0 0 0 1 9 2 3 12
144 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 0 0 0 0 1 7 5 3 13
145 บ้านบางดี 0 0 0 0 1 7 1 3 9
146 วัดควนท่าแร่ 0 0 0 0 1 5 8 4 14
147 บ้านบางใหญ่สามัคคี 0 0 0 0 1 4 2 0 7
148 บ้านทุ่งจูด 0 0 0 0 1 4 0 2 5
149 บ้านควนพรุพี 0 0 0 0 1 3 5 1 9
150 บ้านหนองเรียน 0 0 0 0 1 3 4 0 8
151 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 2 4 4 7
152 บ้านกอบแกบ 0 0 0 0 1 1 6 6 8
153 บ้านหมาก 0 0 0 0 1 1 6 2 8
154 อนุบาลภิญพัฒน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
156 บ้านบางหยด 0 0 0 0 0 6 4 5 10
157 บ้านยูงทอง 0 0 0 0 0 5 7 3 12
158 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 0 0 0 0 4 4 3 8
159 บ้านในไร่ 0 0 0 0 0 4 3 2 7
160 ศึกษาประชาคม 0 0 0 0 0 3 2 3 5
161 บ้านคลองกา 0 0 0 0 0 2 6 3 8
162 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 0 2 3 5 5
163 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
164 วัดโสภณประชาราม 0 0 0 0 0 1 6 0 7
165 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
166 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
167 บ้านนาชุมเห็ด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
168 บ้านลานเข้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 อนุบาลบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 5 7 5
170 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 256 213 184 653 1,376 1,163 927 769 3,466