สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 18 8 4 30 46 18 11 1 75
2 พุทธยาศรม 10 10 2 22 42 20 5 6 67
3 บ้านส้อง 10 4 6 20 17 5 14 7 36
4 เยาวเรศวิทยา 8 6 9 23 48 17 10 7 75
5 บ้านบางใหญ่ 8 5 5 18 20 10 2 7 32
6 วัดทุ่งหลวง 7 11 7 25 29 26 14 17 69
7 บ้านย่านดินแดง 7 5 2 14 33 12 7 11 52
8 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 3 0 10 23 12 9 10 44
9 วัดเพ็งประดิษฐาราม 6 8 2 16 26 11 9 10 46
10 นาสาร 6 7 7 20 33 12 10 11 55
11 บ้านโคกมะม่วง 6 3 2 11 15 12 12 8 39
12 บ้านควนสูง 6 2 1 9 18 6 1 6 25
13 บ้านบางใหญ่สินปุน 5 9 5 19 22 18 10 4 50
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 5 6 9 20 25 18 16 11 59
15 วัดสมัยสุวรรณ 5 5 4 14 30 11 5 6 46
16 บ้านประตูพลิก 5 5 1 11 18 4 6 2 28
17 บ้านเขาปูน 5 4 4 13 19 15 4 3 38
18 บ้านพรุแชง 4 5 2 11 15 12 8 6 35
19 บ้านบางรูป 4 5 0 9 11 6 3 4 20
20 บ้านช่องช้าง 4 3 0 7 10 5 11 5 26
21 บ้านคลองพังกลาง 4 2 1 7 13 17 15 14 45
22 บ้านควนนิยม 4 1 4 9 12 29 16 20 57
23 สามัคคีอนุสรณ์ 4 1 1 6 12 14 11 18 37
24 วัดบ้านส้อง 3 8 7 18 29 12 6 7 47
25 อนุบาลนวพร 3 5 9 17 30 13 5 4 48
26 บ้านสี่แยกคลองศิลา 3 2 2 7 9 7 5 5 21
27 บ้านปลายศอก 3 1 5 9 18 9 9 13 36
28 บ้านทับใหม่ 3 1 4 8 13 7 9 20 29
29 บ้านหน้าเขา 2 2 0 4 7 6 1 1 14
30 อนุบาลพฤษชาติ 2 1 3 6 14 12 14 5 40
31 วัดบางกำยาน 2 1 0 3 4 4 5 5 13
32 วัดอรัญคามวารี 2 0 2 4 6 9 8 7 23
33 จงฮั้ว 2 0 1 3 12 4 10 9 26
34 บ้านปลายน้ำ 2 0 1 3 9 7 5 3 21
35 บ้านเขาตอก 2 0 0 2 9 7 2 2 18
36 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 2 0 0 2 7 5 6 3 18
37 บ้านบางน้ำเย็น 2 0 0 2 7 4 5 4 16
38 ราชประชานุเคราะห์ 12 2 0 0 2 6 6 7 5 19
39 บ้านคลองยา 2 0 0 2 2 2 4 2 8
40 บ้านหนองโสน 1 6 1 8 13 9 7 5 29
41 อนุบาลบ้านเด็ก 1 3 2 6 17 24 12 6 53
42 ไทยรัฐวิทยา 22 1 3 2 6 12 12 10 6 34
43 บ้านไสท้อน 1 3 1 5 8 1 7 2 16
44 บ้านควนสระ 1 2 2 5 8 14 8 14 30
45 บ้านบางเหรียง 1 2 0 3 8 10 4 8 22
46 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 1 1 2 4 10 9 12 7 31
47 ปัญญาทิพย์ 1 1 2 4 9 8 4 4 21
48 บ้านเมรัย 1 1 1 3 12 9 7 6 28
49 วัดอินทการาม 1 1 1 3 8 5 7 4 20
50 บ้านห้วยมุด 1 1 1 3 7 11 7 8 25
51 บ้านควนสามัคคี 1 1 1 3 6 5 0 1 11
52 วัดวิเวการาม 1 1 0 2 3 4 5 2 12
53 ทรัพย์ทวี 1 0 1 2 6 10 7 9 23
54 บ้านยวนปลา 1 0 1 2 5 1 3 2 9
55 บ้านห้วยแห้ง 1 0 1 2 4 10 8 7 22
56 บ้านห้วยใหญ่ 1 0 1 2 3 3 1 2 7
57 บ้านนาควน 1 0 0 1 6 9 10 4 25
58 มิตรประชาราษฎร์ 1 0 0 1 6 3 4 2 13
59 มหาราช 2 1 0 0 1 5 5 4 7 14
60 บ้านคลองโร 1 0 0 1 4 9 10 7 23
61 จิตประชาราษฎร์ 1 0 0 1 2 5 1 4 8
62 วัดคลองตาล 1 0 0 1 2 2 4 3 8
63 บ้านห้วยชัน 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านควนสินชัย 0 2 1 3 9 4 1 3 14
65 บ้านห้วยล่วง 0 1 2 3 9 9 3 3 21
66 บ้านปลายคลอง 0 1 1 2 10 6 10 6 26
67 วัดท่าเจริญ 0 1 1 2 8 7 3 5 18
68 บ้านไร่ยาว 0 1 0 1 9 9 0 2 18
69 อนุบาลเพียรจรัส 0 1 0 1 7 12 9 10 28
70 บ้านบ่อพระ 0 1 0 1 6 2 2 3 10
71 บ้านหานเพชร 0 1 0 1 5 14 3 4 22
72 บ้านธารอารี 0 1 0 1 5 6 4 3 15
73 บ้านไสดง 0 1 0 1 5 5 3 4 13
74 วัดบางพา 0 1 0 1 4 6 6 7 16
75 บ้านคลองปราบ 0 1 0 1 4 4 2 7 10
76 บ้านปากด่าน 0 1 0 1 3 1 1 0 5
77 บ้านส้องเหนือ 0 1 0 1 2 3 3 4 8
78 บ้านควนมหาชัย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
79 อนุบาลนงรัตน์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านเขารักษ์ 0 1 0 1 0 4 8 4 12
81 บ้านพรหมรังสิต 0 0 2 2 7 12 4 7 23
82 วัดไทรโพธิ์งาม 0 0 2 2 6 5 3 1 14
83 บ้านควนใหม่ 0 0 2 2 2 6 12 3 20
84 บ้านปากหาน 0 0 1 1 10 3 8 1 21
85 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 1 1 7 6 7 6 20
86 วัดสองแพรก 0 0 1 1 6 10 10 4 26
87 วัดสามพัน 0 0 1 1 6 1 8 7 15
88 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 0 0 1 1 5 8 10 7 23
89 บ้านควนปราง 0 0 1 1 5 4 2 0 11
90 บ้านไทรห้อง 0 0 1 1 5 4 1 1 10
91 บ้านบางปาน 0 0 1 1 3 11 8 3 22
92 บ้านทุ่งตำเสา 0 0 1 1 3 6 5 3 14
93 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 0 0 1 1 3 3 2 1 8
94 บ้านทรายทอง 0 0 1 1 2 5 4 7 11
95 บ้านห้วยมะนาว 0 0 1 1 2 4 3 3 9
96 บ้านคลองจัน 0 0 1 1 1 4 3 8 8
97 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1 0 2 1 3
98 บ้านควนกลาง 0 0 1 1 0 3 3 0 6
99 วัดบางสวรรค์ 0 0 0 0 10 4 7 13 21
100 วัดน้ำพุ 0 0 0 0 8 3 3 4 14
101 วัดคลองฉนวน 0 0 0 0 7 6 2 4 15
102 บ้านวังหิน 0 0 0 0 7 5 3 5 15
103 บ้านราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 6 10 12 2 28
104 บ้านทุ่งหญ้าแดง 0 0 0 0 6 8 10 6 24
105 วัดเวียงสระ 0 0 0 0 6 6 5 2 17
106 บ้านบางหอย 0 0 0 0 6 5 7 4 18
107 บ้านควนเนียง 0 0 0 0 6 2 5 3 13
108 บ้านไสดง(พระแสง) 0 0 0 0 5 9 5 6 19
109 บ้านควนยอ 0 0 0 0 5 4 10 6 19
110 สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 0 0 0 0 4 8 4 2 16
111 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 4 5 7 8 16
112 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 0 0 0 0 4 4 2 1 10
113 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 3 3 4 10
114 ประชาอุทิศ 0 0 0 0 4 2 8 9 14
115 บ้านเขาสามยอด 0 0 0 0 3 8 3 4 14
116 อนุบาลงามทอง 0 0 0 0 3 7 3 5 13
117 บ้านเขานิพันธ์ 0 0 0 0 3 7 3 3 13
118 บ้านปลายสาย 0 0 0 0 3 7 2 1 12
119 วัดควนศรี 0 0 0 0 3 7 1 0 11
120 บ้านเหมืองทวด 0 0 0 0 3 6 7 2 16
121 บ้านห้วยห้าง 0 0 0 0 3 6 3 5 12
122 ควนสุบรรณ 0 0 0 0 3 6 3 5 12
123 ปัญญาประชาอุทิศ 0 0 0 0 3 6 3 2 12
124 บ้านควนกองเมือง 0 0 0 0 3 5 5 4 13
125 บ้านคลองโหยน 0 0 0 0 3 5 2 7 10
126 บ้านคลองหาเหนือ 0 0 0 0 3 4 6 1 13
127 บ้านบางประสามัคคี 0 0 0 0 3 1 4 0 8
128 บ้านยูงงาม 0 0 0 0 2 8 3 2 13
129 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 0 0 0 0 2 7 6 10 15
130 บ้านสวยศรี 0 0 0 0 2 7 3 5 12
131 บ้านไร่เหนือ 0 0 0 0 2 5 5 5 12
132 เทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 0 0 0 0 2 3 7 3 12
133 บ้านควนมหาชัย(พระแสง) 0 0 0 0 2 3 4 2 9
134 บ้านสี่แยกสามัคคี 0 0 0 0 2 3 2 3 7
135 อุดมมิตรพัฒนา 0 0 0 0 2 2 4 1 8
136 บ้านปากสาย 0 0 0 0 2 2 3 0 7
137 อนุบาลขวัญแม่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 เวียงสระศึกษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 วัดดอนพยอม 0 0 0 0 1 9 2 3 12
140 บ้านยูงงาม(เวียงสระ) 0 0 0 0 1 7 5 3 13
141 บ้านไสขรบ 0 0 0 0 1 6 11 5 18
142 บ้านควนคีรีวงศ์ 0 0 0 0 1 5 5 5 11
143 บ้านบางดี 0 0 0 0 1 5 1 3 7
144 บ้านบางใหญ่สามัคคี 0 0 0 0 1 4 2 0 7
145 บ้านทุ่งจูด 0 0 0 0 1 4 0 2 5
146 บ้านควนพรุพี 0 0 0 0 1 3 5 1 9
147 บ้านหนองเรียน 0 0 0 0 1 3 4 0 8
148 วัดควนท่าแร่ 0 0 0 0 1 2 8 4 11
149 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 2 4 4 7
150 บ้านกอบแกบ 0 0 0 0 1 1 6 6 8
151 บ้านหมาก 0 0 0 0 1 1 6 2 8
152 บ้านห้วยตอ 0 0 0 0 1 1 3 1 5
153 อนุบาลภิญพัฒน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านเกาะแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
155 บ้านบางหยด 0 0 0 0 0 6 4 5 10
156 บ้านยูงทอง 0 0 0 0 0 5 7 3 12
157 บ้านควนสว่างวัฒนา 0 0 0 0 0 4 4 3 8
158 บ้านในไร่ 0 0 0 0 0 4 3 2 7
159 ศึกษาประชาคม 0 0 0 0 0 3 2 3 5
160 บ้านคลองกา 0 0 0 0 0 2 6 3 8
161 บ้านดอนงาม 0 0 0 0 0 2 3 5 5
162 บ้านทุ่งในไร่ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
163 วัดโสภณประชาราม 0 0 0 0 0 1 6 0 7
164 สมบูรณ์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
165 บ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
166 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
167 บ้านนาชุมเห็ด 0 0 0 0 0 1 0 3 1
168 บ้านลานเข้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 อนุบาลบัณฑิต 0 0 0 0 0 0 5 7 5
170 อนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 209 183 158 550 1,217 1,079 890 767 3,186