งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
---------------------------ระดับเขตพื้นที่---------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 11– 20 ก.ย. 60
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ก.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 21 - 23 ก.ย. 60
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  28 ก.ย. 60
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 2-4 ต.ค. 60
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 5 ต.ค.60 เป็นต้นไป
---------------------------ระดับภาคใต้- v                         ---------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 1 พ.ย.-20 พ.ย. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค.  60
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
------------------------------ระดับชาติ-----------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 ก.พ.61
  สพป.สตูล ปรับเปลี่ยนวันการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
kiss ประกาศด่วน!  สพป.สตูล ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 รายการ จากเดิม วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยยังเป็นเวลาและสถานที่เดิม ดังนี้
 1. รหัส 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 ,ป.5/3 วันที่ 4 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
2. รหัส 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 ,ป.5/5 วันที่  4 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
3. รหัส 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล อาคารบุษกร ชั้น 2 ห้อง MEP5 ,ห้องวิทยาศาสตร์ 2 วันที่  4 ต.ค. 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
โปรดตรวจสอบตารางการแข่งขันโยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
วันอาทิตย์ ที่ 01 ตุลาคม 2560 เวลา 11:50 น.
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่ วัน เวลาการแข่งขันกิจกรรม
 ด่วน ! ►    ด้วยสนามการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล เกิดภาวะน้ำท่วม ในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งคาดว่าไม่สามารถปรับปรุงฟื้นฟูได้ทันในการจัดการแข่งขันกิจกกรมการศึกษาพิเศษเรียนรวม ในวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนร่วม จาก โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล เป็น โรงเรียนอนุบาลสตูล และปรับเปลี่ยนเวลา จากวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2560 ให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ตรวจสอบตารางการแข่งขันได้ ที่ลิ้งค์ด้านล่างซ้ายของเว็บไซต์นี้ และพิมพ์บัตรประจำตัวใหม่ตามตารางการแข่งขันใหม่นี้ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
วันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 21:39 น.
  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดการประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา

อ่านต่อ ...

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 20:58 น.
  การรายงานตัวเข้าแข่งขัน
การรายงานตัวเข้าแข่งขัน ให้ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน ก่อนเวลาทำการแข่งขัน อย่างน้อย 30 นาที ทุกรายการ 
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 20:45 น.
  การเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
เนื่องจากระบบได้ปิดการให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนแล้ว หากในวันแข่งขัน มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หรือแก้ไขข้อมูล คำนำหน้าชื่อ การสะกดชื่อ นามสกุล หรือเพิ่มชื่อ สามารกระทำได้โดยให้โรงเรียนทำหนังสือถึงประธานจัดการแข่งขันในสนามการแข่งขันนั้นๆ พร้อมข้อมูลและเหตุผลในการขอแก้ไข/เพิ่มเติม และในจำนวนที่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดไว้ ยื่นต่อคณะกรรมการฯ ณ กองอำนวยการก่อนไปรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 20:44 น.
  การอัฟโหลดภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
ให้โรงเรียนอัพโหลดภาพถ่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายสถานศึกษาและครูผู้ฝึกสอน เข้าในระบบ ซึ่งจะต้องลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Username และ Password ของโรงเรียน เลือกเมนูด้านซ้ายมือ "เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว" แล้วสามารถอัพโหลดรูปภาพได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว ซึ่งในการเข้าแข่งขันทุกรายการ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนต้องนำบัตรประจำตัวไปด้วย
 
วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 20:33 น.
  เชิญประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.สตูล
สพป.สตูล กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560 ณ สถานที่โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสตูล ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล และเพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดงาน จึงขอเชิญประธานเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ Admin ของเครือข่ายและหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการศึกษาในจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและการลงทะเบียนออนไลน์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 15:10 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 193
จำนวนทีม 1,475
จำนวนนักเรียน 3,036
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,209
จำนวนกรรมการ 955
ครู+นักเรียน 5,245
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,200
ประกาศผลแล้ว 200/200 (100.00%)

เว็บไซต์

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 93
เมื่อวาน 93
สัปดาห์นี้ 617
สัปดาห์ที่แล้ว 798
เดือนนี้ 1,806
เดือนที่แล้ว 3,361
ปีนี้ 21,825
ทั้งหมด 200,700