สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
2 โรงเรียนตรังวิทยา  
3 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา  
4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ  
5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ  
6 โรงเรียนอนุบาลตรัง  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]