งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
7 250 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
8 251 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]