งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 - ห้อง ป.3/2 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 - ห้อง ป.3/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 - ห้อง ป.3/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ห้อง ป.2/2 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 - ห้อง ป.2/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 - ห้อง ป.2/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเอนกประสงค์ 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง เวทีใต้อาคารเรียน 6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 - ห้อง ป.1/2 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 - ห้อง ป.1/4 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 17 ก.ย. 2560 9.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง Electronic Multimedia Classroom 17 ก.ย. 2560 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]