งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง Resource Center 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง Electronic Multimedia Classroom 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง Electronic Multimedia Classroom 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคารเ รียน 5 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 17 ก.ย. 2560 9.00-11.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง 17 ก.ย. 2560 9.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/6 17 ก.ย. 2560 9.00-14.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]