แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตรัง เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลตรัง 47 31 67.39% 9 19.57% 4 8.7% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 53 27 60% 9 20% 5 11.11% 4 8.89% 45
3 โรงเรียนวัดควนสีนวล 36 20 57.14% 7 20% 2 5.71% 6 17.14% 35
4 โรงเรียนวัดควนวิเศษ 27 19 70.37% 5 18.52% 0 0% 3 11.11% 27
5 โรงเรียนพรศิริกุล 23 19 82.61% 3 13.04% 0 0% 1 4.35% 23
6 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 45 16 41.03% 9 23.08% 9 23.08% 5 12.82% 39
7 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 25 16 64% 3 12% 4 16% 2 8% 25
8 โรงเรียนบูรณะรำลึก 21 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนวัดธรรมาราม 31 14 51.85% 5 18.52% 3 11.11% 5 18.52% 27
10 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 29 13 46.43% 7 25% 7 25% 1 3.57% 28
11 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 26 13 52% 5 20% 2 8% 5 20% 25
12 โรงเรียนวัดนานอน 28 11 39.29% 9 32.14% 4 14.29% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนบ้านนาทะเล 38 11 30.56% 7 19.44% 8 22.22% 10 27.78% 36
14 โรงเรียนบ้านควนปริง 19 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนวัดปากปรน 17 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 18 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
17 โรงเรียนบ้านไทรงาม 19 9 47.37% 3 15.79% 2 10.53% 5 26.32% 19
18 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนดรุโณทัย 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 14 9 64.29% 1 7.14% 3 21.43% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนบ้านปะเหลียน 27 8 33.33% 6 25% 3 12.5% 7 29.17% 24
22 โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 20 8 42.11% 3 15.79% 5 26.32% 3 15.79% 19
23 โรงเรียนบ้านเกาะปุด 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 12 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนบ้านยวนโปะ 12 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
26 โรงเรียนวัดหนองเป็ด 23 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 17 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 5 29.41% 17
28 โรงเรียนบ้านสามแยก 16 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 21 7 33.33% 3 14.29% 3 14.29% 8 38.1% 21
30 โรงเรียนบ้านหนองชวด 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 13 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 19 6 31.58% 6 31.58% 3 15.79% 4 21.05% 19
34 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนวัดไทรทอง 15 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านหนองไทร 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
37 โรงเรียนหาดสำราญ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 11 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
39 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านท่าบันได 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 17 5 29.41% 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 17
42 โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านบางยาง 16 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
45 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
46 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
47 โรงเรียนบ้านวังศิลา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
49 โรงเรียนวัดหนองสมาน 13 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
50 โรงเรียนบ้านปากปรน 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 14 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนบ้านลิพัง 19 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนหาดทรายทอง 15 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 13
54 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 12 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
55 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนบ้านไร่พรุ 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 11 4 40% 1 10% 5 50% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 16 4 25% 1 6.25% 4 25% 7 43.75% 16
59 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนบ้านแหลมสอม 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านสุโสะ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
62 โรงเรียนบ้านนาป้อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
63 โรงเรียนบ้านลำแคลง 20 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 5 31.25% 16
64 โรงเรียนบ้านลำพิกุล 18 3 16.67% 5 27.78% 6 33.33% 4 22.22% 18
65 โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 11 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านทุ่งนา (เมือง) 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
68 โรงเรียนบ้านควนยวน 11 3 30% 3 30% 0 0% 4 40% 10
69 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 12 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 12 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
72 โรงเรียนวัดไทรงาม 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านนานิน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนวัดจอมไตร 10 3 30% 1 10% 4 40% 2 20% 10
75 โรงเรียนบ้านท่าเทศ 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
76 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านยูงงาม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนทุ่งรวงทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านหนองยวน 6 3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6
81 โรงเรียนบ้านกลางนา 10 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านควนยาง 13 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 13
83 โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
84 โรงเรียนวัดมงคลสถาน 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
85 โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 10 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 4 44.44% 9
87 โรงเรียนวัดควนวิไล 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 12 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 12
89 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
90 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
91 โรงเรียนบ้านโคกรัก 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
92 โรงเรียนวัดนิคมประทีป 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
93 โรงเรียนหนองผักฉีด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนไทรงาม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนวัดอัมพวัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านในควน 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
98 โรงเรียนวัดโพธาราม 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 8 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านปากไพ 13 2 20% 0 0% 2 20% 6 60% 10
104 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 6 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านทอนหาน 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
106 โรงเรียนวัดสาริการาม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
107 โรงเรียนบ้านท่าคลอง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนวัดท่าพญา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านบกหัก 10 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
113 โรงเรียนวัดนางประหลาด 11 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 11
114 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 10 1 10% 4 40% 5 50% 0 0% 10
115 โรงเรียนบ้านเขาติง 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 11 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 11
117 โรงเรียนบ้านบางด้วน 10 1 10% 3 30% 2 20% 4 40% 10
118 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
120 โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
121 โรงเรียนวัดโหละคล้า 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านแหลม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
124 โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
125 โรงเรียนบ้านนาโตง 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านตะเสะ 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
128 โรงเรียนวัดน้ำผุด 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านทอนพลา 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
131 โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดแจ้ง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านโคกทราย 8 1 12.5% 0 0% 6 75% 1 12.5% 8
135 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
136 โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 6 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
138 โรงเรียนบ้านป่าแก่ 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
139 โรงเรียนบ้านด่าน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
140 โรงเรียนบ้านเขาหลัก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
141 โรงเรียนบ้านช่อง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหัวควน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 12 0 0% 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 11
147 โรงเรียนทุ่งไทรทอง 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
148 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านหาดเลา 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
150 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
151 โรงเรียนบ้านปากห้วย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
152 โรงเรียนบ้านทุ่งนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านบ้าหวี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ 0840614929
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]