สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 31 9 4 2 44
2 บ้านย่านตาขาว 27 9 5 4 41
3 วัดควนสีนวล 20 7 2 6 29
4 วัดควนวิเศษ 19 5 0 3 24
5 พรศิริกุล 19 3 0 1 22
6 บ้านควนสวรรค์ 16 9 9 5 34
7 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) 16 3 4 2 23
8 บูรณะรำลึก 16 3 1 1 20
9 วัดธรรมาราม 14 5 3 5 22
10 บ้านคลองเต็ง 13 7 7 1 27
11 บ้านห้วยลึก 13 5 2 5 20
12 วัดนานอน 11 9 4 4 24
13 บ้านนาทะเล 11 7 8 10 26
14 บ้านควนปริง 11 5 1 1 17
15 วัดปากปรน 9 5 2 0 16
16 บ้านทุ่งค่าย 9 3 3 3 15
17 บ้านไทรงาม 9 3 2 5 14
18 บ้านเขาไม้แก้ว 9 3 1 0 13
19 ดรุโณทัย 9 3 0 0 12
20 บ้านทุ่งมะขามป้อม 9 1 3 1 13
21 บ้านปะเหลียน 8 6 3 7 17
22 วัดเชี่ยวชาญกิจ 8 3 5 3 16
23 บ้านเกาะปุด 8 1 1 1 10
24 บ้านหินคอกควาย 8 0 3 1 11
25 บ้านยวนโปะ 8 0 0 0 8
26 วัดหนองเป็ด 7 4 4 4 15
27 ปัญญาวิทย์ 7 4 1 5 12
28 บ้านสามแยก 7 4 1 3 12
29 ไทยรัฐวิทยา 39 7 3 3 8 13
30 บ้านหนองชวด 7 3 1 2 11
31 บ้านห้วยม่วง 7 3 1 1 11
32 ปิยบุตรศึกษากร 7 1 0 0 8
33 บ้านทุ่งยาว 6 6 3 4 15
34 บ้านหนองเจ็ดบาท 6 6 0 0 12
35 วัดไทรทอง 6 3 3 1 12
36 บ้านหนองไทร 6 2 2 3 10
37 หาดสำราญ 6 2 1 1 9
38 บ้านทุ่งเกาะญวน 6 1 1 2 8
39 ตรังคริสเตียนศึกษา 6 1 0 1 7
40 บ้านท่าบันได 6 0 1 1 7
41 วัดขุนสิทธิ์ 5 5 5 2 15
42 บ้านคลองลำปริง 5 3 2 1 10
43 โพธิ์วิเชียรชัย 5 3 0 0 8
44 บ้านบางยาง 5 2 4 4 11
45 เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 5 2 1 3 8
46 บ้านวังศิลา 5 2 0 1 7
47 บ้านท่าข้าม 5 2 0 1 7
48 บ้านทุ่งหนองแห้ง 5 1 1 2 7
49 วัดหนองสมาน 5 1 0 2 6
50 บ้านปากปรน 4 7 1 0 12
51 บ้านนายายหม่อม 4 6 2 1 12
52 บ้านลิพัง 4 6 1 3 11
53 หาดทรายทอง 4 6 1 2 11
54 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 4 4 2 0 10
55 เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 4 4 0 3 8
56 บ้านไร่พรุ 4 3 0 1 7
57 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 1 5 0 10
58 บ้านหนองยายแม็ม 4 1 4 7 9
59 บ้านควนสระแก้ว 4 1 1 1 6
60 บ้านแหลมสอม 4 1 1 0 6
61 บ้านสุโสะ 4 1 0 1 5
62 บ้านนาป้อ 4 0 0 1 4
63 บ้านลำแคลง 3 6 2 5 11
64 บ้านลำพิกุล 3 5 6 4 14
65 บ้านลำปลอกเหนือ 3 3 4 1 10
66 วัดศรีสุวรรณาราม 3 3 2 0 8
67 บ้านทุ่งนา (เมือง) 3 3 1 2 7
68 บ้านควนยวน 3 3 0 4 6
69 บ้านหยงสตาร์ 3 3 0 0 6
70 บ้านควนอินทนินงาม 3 2 4 0 9
71 บ้านโคกชะแง้ 3 2 2 5 7
72 วัดไทรงาม 3 2 2 0 7
73 บ้านนานิน 3 2 0 0 5
74 วัดจอมไตร 3 1 4 2 8
75 บ้านท่าเทศ 3 1 2 3 6
76 บ้านห้วยไทร 3 1 2 0 6
77 บ้านยูงงาม 3 1 1 0 5
78 ทุ่งรวงทอง 3 1 0 0 4
79 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 3 1 0 0 4
80 บ้านหนองยวน 3 0 0 3 3
81 บ้านกลางนา 2 5 3 0 10
82 บ้านควนยาง 2 3 4 4 9
83 วัดควนนิมิตศิลา 2 3 1 3 6
84 วัดมงคลสถาน 2 3 1 2 6
85 บ้านควนไม้ดำ 2 3 1 1 6
86 บ้านควนโพธิ์ 2 3 0 4 5
87 วัดควนวิไล 2 3 0 0 5
88 บ้านนาทุ่ง 2 2 4 4 8
89 เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 2 2 3 0 7
90 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 2 2 2 4 6
91 บ้านโคกรัก 2 2 2 2 6
92 วัดนิคมประทีป 2 2 2 1 6
93 ไทรงาม 2 2 1 0 5
94 หนองผักฉีด 2 2 1 0 5
95 บ้านคลองทรายขาว 2 2 0 0 4
96 วัดอัมพวัน 2 2 0 0 4
97 บ้านในควน 2 1 3 1 6
98 วัดโพธาราม 2 1 3 0 6
99 บ้านห้วยด้วน 2 1 2 1 5
100 บ้านไร่หลวง 2 1 1 4 4
101 บ้านหนองโต๊ะ 2 1 1 2 4
102 ทิพย์รัตน์วิทยา 2 1 0 1 3
103 บ้านปากไพ 2 0 2 6 4
104 บ้านหนองหว้า 2 0 2 0 4
105 บ้านทอนหาน 2 0 0 3 2
106 วัดสาริการาม 2 0 0 2 2
107 บ้านท่าคลอง 2 0 0 1 2
108 วัดท่าพญา 2 0 0 1 2
109 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 2 0 0 0 2
110 บ้านทุ่งปาหนัน 2 0 0 0 2
111 เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 2 0 0 0 2
112 บ้านบกหัก 1 6 1 2 8
113 วัดนางประหลาด 1 5 3 2 9
114 เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 4 5 0 10
115 บ้านเขาติง 1 4 0 0 5
116 บ้านทุ่งกอ 1 3 4 3 8
117 บ้านบางด้วน 1 3 2 4 6
118 บ้านหนองชุมแสง 1 3 1 0 5
119 บ้านควนเคี่ยม 1 2 2 3 5
120 บ้านคลองปะเหลียน 1 2 2 2 5
121 วัดโหละคล้า 1 2 2 1 5
122 วัดเกาะมะม่วง 1 2 1 1 4
123 บ้านแหลม 1 2 1 0 4
124 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 2 0 2 3
125 บ้านนาโตง 1 2 0 1 3
126 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 1 2 0 1 3
127 บ้านตะเสะ 1 1 1 3 3
128 วัดทุ่งหินผุด 1 1 1 0 3
129 วัดน้ำผุด 1 1 1 0 3
130 บ้านทอนพลา 1 1 0 2 2
131 วัดแจ้ง 1 1 0 0 2
132 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 1 0 0 2
133 วัดชลวาปีวิหาร 1 1 0 0 2
134 บ้านโคกทราย 1 0 6 1 7
135 บ้านหนองเรี้ย 1 0 2 1 3
136 วัดไพรสณฑ์ 1 0 1 0 2
137 บ้านทุ่งศาลา 1 0 0 4 1
138 บ้านป่าแก่ 1 0 0 3 1
139 บ้านด่าน 1 0 0 1 1
140 บ้านเขาหลัก 1 0 0 1 1
141 บ้านช่อง 1 0 0 0 1
142 อัมพวันวิทยา 1 0 0 0 1
143 เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 0 1
144 บ้านหัวควน 1 0 0 0 1
145 บุญเหลือเกื้อคง 1 0 0 0 1
146 บ้านโพรงจระเข้ 0 5 6 0 11
147 ทุ่งไทรทอง 0 3 3 0 6
148 บ้านห้วยเร็จ 0 2 0 1 2
149 บ้านหาดเลา 0 1 0 2 1
150 วัดโคกพิกุล 0 1 0 2 1
151 บ้านปากห้วย 0 1 0 1 1
152 บ้านทุ่งนา 0 1 0 0 1
153 บ้านคลองขุด 0 0 1 0 1
154 บ้านบ้าหวี 0 0 1 0 1
รวม 675 371 244 263 1,553