สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลตรัง 31 9 4 2 44
2 บ้านย่านตาขาว 27 9 5 4 41
3 วัดควนสีนวล 20 7 2 6 29
4 วัดควนวิเศษ 19 4 0 3 23
5 พรศิริกุล 19 3 0 1 22
6 บ้านควนสวรรค์ 16 8 8 5 32
7 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) 16 3 4 2 23
8 บูรณะรำลึก 16 3 1 1 20
9 บ้านคลองเต็ง 13 7 7 1 27
10 วัดธรรมาราม 13 4 3 4 20
11 บ้านห้วยลึก 12 5 2 5 19
12 วัดนานอน 11 9 4 4 24
13 บ้านนาทะเล 11 7 8 10 26
14 บ้านควนปริง 11 5 1 1 17
15 วัดปากปรน 9 5 2 0 16
16 บ้านไทรงาม 9 3 2 5 14
17 บ้านเขาไม้แก้ว 9 3 1 0 13
18 ดรุโณทัย 9 3 0 0 12
19 บ้านทุ่งมะขามป้อม 9 1 3 1 13
20 บ้านปะเหลียน 8 6 3 7 17
21 วัดเชี่ยวชาญกิจ 8 3 5 3 16
22 บ้านทุ่งค่าย 8 2 3 3 13
23 บ้านเกาะปุด 8 1 1 1 10
24 บ้านหินคอกควาย 8 0 3 1 11
25 บ้านยวนโปะ 8 0 0 0 8
26 วัดหนองเป็ด 7 4 4 4 15
27 ปัญญาวิทย์ 7 4 1 5 12
28 ไทยรัฐวิทยา 39 7 3 3 8 13
29 บ้านหนองชวด 7 3 1 2 11
30 บ้านห้วยม่วง 7 3 1 1 11
31 ปิยบุตรศึกษากร 7 1 0 0 8
32 บ้านทุ่งยาว 6 6 3 4 15
33 บ้านทุ่งเกาะญวน 6 1 1 2 8
34 ตรังคริสเตียนศึกษา 6 1 0 1 7
35 วัดขุนสิทธิ์ 5 5 5 2 15
36 บ้านคลองลำปริง 5 3 2 1 10
37 บ้านสามแยก 5 3 1 3 9
38 โพธิ์วิเชียรชัย 5 3 0 0 8
39 บ้านบางยาง 5 2 4 4 11
40 เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 5 2 1 3 8
41 หาดสำราญ 5 2 1 1 8
42 บ้านวังศิลา 5 2 0 1 7
43 บ้านหนองไทร 5 1 2 3 8
44 บ้านท่าบันได 5 0 1 1 6
45 หาดทรายทอง 4 6 1 2 11
46 บ้านปากปรน 4 6 1 0 11
47 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 4 4 2 0 10
48 เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 4 4 0 3 8
49 บ้านไร่พรุ 4 3 0 1 7
50 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 1 5 0 10
51 บ้านหนองยายแม็ม 4 1 4 7 9
52 บ้านทุ่งหนองแห้ง 4 1 1 2 6
53 บ้านสุโสะ 4 1 0 1 5
54 บ้านนาป้อ 4 0 0 1 4
55 บ้านลำแคลง 3 6 2 5 11
56 บ้านหนองเจ็ดบาท 3 6 0 0 9
57 บ้านลำพิกุล 3 5 6 4 14
58 บ้านลิพัง 3 5 1 3 9
59 บ้านลำปลอกเหนือ 3 3 4 1 10
60 วัดศรีสุวรรณาราม 3 3 2 0 8
61 บ้านทุ่งนา (เมือง) 3 3 1 2 7
62 บ้านหยงสตาร์ 3 3 0 0 6
63 วัดไทรงาม 3 2 2 0 7
64 วัดไทรทอง 3 1 3 1 7
65 บ้านท่าเทศ 3 1 2 3 6
66 บ้านห้วยไทร 3 1 2 0 6
67 บ้านแหลมสอม 3 1 1 0 5
68 วัดหนองสมาน 3 1 0 2 4
69 ทุ่งรวงทอง 3 1 0 0 4
70 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 3 1 0 0 4
71 บ้านหนองยวน 3 0 0 3 3
72 บ้านกลางนา 2 5 3 0 10
73 บ้านนายายหม่อม 2 4 1 0 7
74 บ้านควนยาง 2 3 4 4 9
75 วัดควนนิมิตศิลา 2 3 1 3 6
76 วัดมงคลสถาน 2 3 1 2 6
77 บ้านควนไม้ดำ 2 3 1 1 6
78 บ้านควนโพธิ์ 2 3 0 4 5
79 บ้านควนยวน 2 3 0 3 5
80 บ้านนาทุ่ง 2 2 4 4 8
81 บ้านควนอินทนินงาม 2 2 3 0 7
82 เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 2 2 3 0 7
83 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 2 2 2 4 6
84 บ้านโคกรัก 2 2 2 2 6
85 วัดนิคมประทีป 2 2 2 1 6
86 หนองผักฉีด 2 2 1 0 5
87 บ้านท่าข้าม 2 2 0 1 4
88 บ้านคลองทรายขาว 2 2 0 0 4
89 บ้านนานิน 2 2 0 0 4
90 วัดจอมไตร 2 1 4 2 7
91 บ้านในควน 2 1 3 1 6
92 วัดโพธาราม 2 1 3 0 6
93 บ้านโคกชะแง้ 2 1 2 2 5
94 บ้านหนองโต๊ะ 2 1 1 2 4
95 บ้านยูงงาม 2 1 1 0 4
96 ไทรงาม 2 1 1 0 4
97 ทิพย์รัตน์วิทยา 2 1 0 1 3
98 บ้านปากไพ 2 0 2 6 4
99 บ้านห้วยด้วน 2 0 2 1 4
100 บ้านหนองหว้า 2 0 1 0 3
101 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 2 0 0 0 2
102 เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 2 0 0 0 2
103 บ้านท่าคลอง 2 0 0 0 2
104 วัดนางประหลาด 1 5 3 2 9
105 เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 1 4 5 0 10
106 บ้านบางด้วน 1 3 2 4 6
107 บ้านหนองชุมแสง 1 3 1 0 5
108 วัดควนวิไล 1 3 0 0 4
109 บ้านควนเคี่ยม 1 2 2 3 5
110 วัดโหละคล้า 1 2 2 1 5
111 วัดเกาะมะม่วง 1 2 1 1 4
112 บ้านนาโตง 1 2 0 1 3
113 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 1 2 0 1 3
114 วัดอัมพวัน 1 2 0 0 3
115 บ้านตะเสะ 1 1 1 3 3
116 วัดทุ่งหินผุด 1 1 1 0 3
117 วัดน้ำผุด 1 1 1 0 3
118 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1 1 0 2 2
119 บ้านทอนพลา 1 1 0 2 2
120 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1 1 0 0 2
121 วัดชลวาปีวิหาร 1 1 0 0 2
122 บ้านโคกทราย 1 0 6 1 7
123 บ้านหนองเรี้ย 1 0 2 1 3
124 วัดไพรสณฑ์ 1 0 1 0 2
125 บ้านทุ่งศาลา 1 0 0 4 1
126 บ้านป่าแก่ 1 0 0 3 1
127 บ้านด่าน 1 0 0 1 1
128 บ้านเขาหลัก 1 0 0 1 1
129 บ้านช่อง 1 0 0 0 1
130 อัมพวันวิทยา 1 0 0 0 1
131 เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 0 1
132 บ้านหัวควน 1 0 0 0 1
133 บุญเหลือเกื้อคง 1 0 0 0 1
134 บ้านทุ่งปาหนัน 1 0 0 0 1
135 วัดท่าพญา 1 0 0 0 1
136 บ้านบกหัก 0 6 0 2 6
137 บ้านเขาติง 0 4 0 0 4
138 บ้านโพรงจระเข้ 0 3 6 0 9
139 ทุ่งไทรทอง 0 3 3 0 6
140 บ้านทุ่งกอ 0 2 3 2 5
141 บ้านคลองปะเหลียน 0 2 2 2 4
142 บ้านแหลม 0 2 1 0 3
143 บ้านห้วยเร็จ 0 2 0 1 2
144 บ้านไร่หลวง 0 1 1 4 2
145 บ้านหาดเลา 0 1 0 2 1
146 วัดโคกพิกุล 0 1 0 2 1
147 บ้านควนสระแก้ว 0 1 0 1 1
148 บ้านปากห้วย 0 1 0 1 1
149 วัดแจ้ง 0 1 0 0 1
150 บ้านทุ่งนา 0 1 0 0 1
151 บ้านคลองขุด 0 0 1 0 1
152 บ้านบ้าหวี 0 0 1 0 1
153 บ้านทอนหาน 0 0 0 3 0
154 วัดสาริการาม 0 0 0 2 0
รวม 625 352 237 254 1,468