สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรศิริกุล 11 4 0 15 19 3 0 1 22
2 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) 11 3 1 15 16 3 4 2 23
3 อนุบาลตรัง 10 4 8 22 31 9 4 2 44
4 วัดควนสีนวล 9 5 4 18 20 7 2 6 29
5 บูรณะรำลึก 9 5 1 15 16 3 1 1 20
6 วัดธรรมาราม 8 4 3 15 14 5 3 5 22
7 บ้านย่านตาขาว 7 5 11 23 27 9 5 4 41
8 บ้านควนสวรรค์ 7 5 5 17 16 9 9 5 34
9 บ้านยวนโปะ 7 0 0 7 8 0 0 0 8
10 วัดควนวิเศษ 6 5 6 17 19 5 0 3 24
11 วัดนานอน 6 3 4 13 11 9 4 4 24
12 บ้านควนปริง 6 1 4 11 11 5 1 1 17
13 บ้านนาทะเล 5 6 7 18 11 7 8 10 26
14 บ้านคลองเต็ง 3 6 4 13 13 7 7 1 27
15 ดรุโณทัย 3 3 2 8 9 3 0 0 12
16 วัดเชี่ยวชาญกิจ 3 3 2 8 8 3 5 3 16
17 ปิยบุตรศึกษากร 3 1 2 6 7 1 0 0 8
18 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 3 0 1 4 4 4 2 0 10
19 บ้านแหลมสอม 3 0 0 3 4 1 1 0 6
20 ไทยรัฐวิทยา 39 2 5 4 11 7 3 3 8 13
21 ปัญญาวิทย์ 2 4 2 8 7 4 1 5 12
22 บ้านลิพัง 2 3 1 6 4 6 1 3 11
23 บ้านทุ่งค่าย 2 2 2 6 9 3 3 3 15
24 บ้านปะเหลียน 2 2 2 6 8 6 3 7 17
25 บ้านควนสระแก้ว 2 2 2 6 4 1 1 1 6
26 วัดไทรทอง 2 2 1 5 6 3 3 1 12
27 บ้านทุ่งเกาะญวน 2 2 1 5 6 1 1 2 8
28 บ้านหินคอกควาย 2 1 1 4 8 0 3 1 11
29 บ้านทุ่งหนองแห้ง 2 1 1 4 5 1 1 2 7
30 บ้านเกาะปุด 2 1 0 3 8 1 1 1 10
31 โพธิ์วิเชียรชัย 2 1 0 3 5 3 0 0 8
32 บ้านหนองเจ็ดบาท 2 0 1 3 6 6 0 0 12
33 ตรังคริสเตียนศึกษา 2 0 1 3 6 1 0 1 7
34 บ้านลำพิกุล 2 0 1 3 3 5 6 4 14
35 บ้านนานิน 2 0 1 3 3 2 0 0 5
36 บ้านทอนหาน 2 0 0 2 2 0 0 3 2
37 บ้านไทรงาม 1 7 0 8 9 3 2 5 14
38 หาดทรายทอง 1 4 2 7 4 6 1 2 11
39 บ้านหนองชวด 1 3 1 5 7 3 1 2 11
40 บ้านเขาไม้แก้ว 1 3 0 4 9 3 1 0 13
41 บ้านห้วยม่วง 1 2 1 4 7 3 1 1 11
42 บ้านท่าบันได 1 2 1 4 6 0 1 1 7
43 วัดหนองสมาน 1 2 1 4 5 1 0 2 6
44 บ้านโคกชะแง้ 1 2 0 3 3 2 2 5 7
45 บ้านห้วยลึก 1 1 3 5 13 5 2 5 20
46 บ้านหนองไทร 1 1 1 3 6 2 2 3 10
47 บ้านทุ่งกอ 1 1 1 3 1 3 4 3 8
48 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 2 6 6 3 4 15
49 หาดสำราญ 1 1 0 2 6 2 1 1 9
50 เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 1 1 0 2 5 2 1 3 8
51 บ้านวังศิลา 1 1 0 2 5 2 0 1 7
52 บ้านหยงสตาร์ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
53 บ้านยูงงาม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
54 ไทรงาม 1 1 0 2 2 2 1 0 5
55 บ้านคลองทรายขาว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
56 บ้านห้วยด้วน 1 1 0 2 2 1 2 1 5
57 วัดสาริการาม 1 1 0 2 2 0 0 2 2
58 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
59 วัดแจ้ง 1 1 0 2 1 1 0 0 2
60 บ้านทุ่งมะขามป้อม 1 0 5 6 9 1 3 1 13
61 วัดปากปรน 1 0 1 2 9 5 2 0 16
62 วัดขุนสิทธิ์ 1 0 1 2 5 5 5 2 15
63 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 0 1 2 4 1 5 0 10
64 บ้านเขาติง 1 0 1 2 1 4 0 0 5
65 บ้านควนเคี่ยม 1 0 1 2 1 2 2 3 5
66 บ้านนาป้อ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
67 วัดควนนิมิตศิลา 1 0 0 1 2 3 1 3 6
68 วัดควนวิไล 1 0 0 1 2 3 0 0 5
69 หนองผักฉีด 1 0 0 1 2 2 1 0 5
70 บ้านไร่หลวง 1 0 0 1 2 1 1 4 4
71 บ้านทุ่งปาหนัน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 1 2 2 1 5
73 วัดเกาะมะม่วง 1 0 0 1 1 2 1 1 4
74 บ้านแหลม 1 0 0 1 1 2 1 0 4
75 บ้านตะเสะ 1 0 0 1 1 1 1 3 3
76 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
77 บ้านช่อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านสามแยก 0 4 2 6 7 4 1 3 12
81 วัดหนองเป็ด 0 3 0 3 7 4 4 4 15
82 เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 0 2 1 3 4 4 0 3 8
83 วัดศรีสุวรรณาราม 0 2 0 2 3 3 2 0 8
84 วัดไทรงาม 0 2 0 2 3 2 2 0 7
85 เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
86 บ้านท่าข้าม 0 1 2 3 5 2 0 1 7
87 บ้านปากปรน 0 1 2 3 4 7 1 0 12
88 บ้านบางยาง 0 1 0 1 5 2 4 4 11
89 บ้านหนองยายแม็ม 0 1 0 1 4 1 4 7 9
90 บ้านลำแคลง 0 1 0 1 3 6 2 5 11
91 บ้านลำปลอกเหนือ 0 1 0 1 3 3 4 1 10
92 บ้านควนอินทนินงาม 0 1 0 1 3 2 4 0 9
93 ทุ่งรวงทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
94 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
95 บ้านนาทุ่ง 0 1 0 1 2 2 4 4 8
96 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 1 0 1 2 2 2 4 6
97 วัดอัมพวัน 0 1 0 1 2 2 0 0 4
98 บ้านหนองโต๊ะ 0 1 0 1 2 1 1 2 4
99 บ้านบกหัก 0 1 0 1 1 6 1 2 8
100 วัดทุ่งหินผุด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
101 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านทุ่งนา (เมือง) 0 0 3 3 3 3 1 2 7
103 บ้านนายายหม่อม 0 0 2 2 4 6 2 1 12
104 บ้านหนองยวน 0 0 2 2 3 0 0 3 3
105 บ้านหนองหว้า 0 0 2 2 2 0 2 0 4
106 บ้านคลองลำปริง 0 0 1 1 5 3 2 1 10
107 วัดจอมไตร 0 0 1 1 3 1 4 2 8
108 บ้านควนยาง 0 0 1 1 2 3 4 4 9
109 วัดมงคลสถาน 0 0 1 1 2 3 1 2 6
110 บ้านโคกรัก 0 0 1 1 2 2 2 2 6
111 บ้านในควน 0 0 1 1 2 1 3 1 6
112 เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 0 0 1 1 1 4 5 0 10
113 บ้านบางด้วน 0 0 1 1 1 3 2 4 6
114 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 0 0 1 1 1 2 0 2 3
115 บ้านนาโตง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
116 บ้านหัวควน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านไร่พรุ 0 0 0 0 4 3 0 1 7
118 บ้านสุโสะ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
119 บ้านควนยวน 0 0 0 0 3 3 0 4 6
120 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 3 1 2 3 6
121 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 3 1 2 0 6
122 บ้านกลางนา 0 0 0 0 2 5 3 0 10
123 บ้านควนไม้ดำ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
124 บ้านควนโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 4 5
125 เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 0 0 0 0 2 2 3 0 7
126 วัดนิคมประทีป 0 0 0 0 2 2 2 1 6
127 วัดโพธาราม 0 0 0 0 2 1 3 0 6
128 ทิพย์รัตน์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
129 บ้านปากไพ 0 0 0 0 2 0 2 6 4
130 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
131 วัดท่าพญา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
132 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 1 5 3 2 9
133 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
134 บ้านคลองปะเหลียน 0 0 0 0 1 2 2 2 5
135 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
136 วัดน้ำผุด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
137 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
138 วัดชลวาปีวิหาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 1 0 6 1 7
140 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
141 วัดไพรสณฑ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
142 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 1 0 0 4 1
143 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
144 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
145 บุญเหลือเกื้อคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโพรงจระเข้ 0 0 0 0 0 5 6 0 11
147 ทุ่งไทรทอง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
148 บ้านห้วยเร็จ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
149 บ้านหาดเลา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
150 วัดโคกพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 2 1
151 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 197 160 134 491 675 371 244 263 1,290