สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พรศิริกุล 11 4 0 15 19 3 0 1 22
2 เทศบาล 1 (สังขวิทย์) 11 3 1 15 16 3 4 2 23
3 อนุบาลตรัง 10 4 8 22 31 9 4 2 44
4 วัดควนสีนวล 9 5 4 18 20 7 2 6 29
5 บูรณะรำลึก 9 5 1 15 16 3 1 1 20
6 บ้านย่านตาขาว 7 5 11 23 27 9 5 4 41
7 บ้านควนสวรรค์ 7 3 5 15 16 8 8 5 32
8 บ้านยวนโปะ 7 0 0 7 8 0 0 0 8
9 วัดควนวิเศษ 6 5 6 17 19 4 0 3 23
10 วัดธรรมาราม 6 4 3 13 13 4 3 4 20
11 วัดนานอน 6 3 4 13 11 9 4 4 24
12 บ้านควนปริง 6 1 4 11 11 5 1 1 17
13 บ้านนาทะเล 5 6 7 18 11 7 8 10 26
14 บ้านคลองเต็ง 3 6 4 13 13 7 7 1 27
15 ดรุโณทัย 3 3 2 8 9 3 0 0 12
16 วัดเชี่ยวชาญกิจ 3 3 2 8 8 3 5 3 16
17 ปิยบุตรศึกษากร 3 1 2 6 7 1 0 0 8
18 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 3 0 1 4 4 4 2 0 10
19 ไทยรัฐวิทยา 39 2 5 4 11 7 3 3 8 13
20 ปัญญาวิทย์ 2 4 2 8 7 4 1 5 12
21 บ้านปะเหลียน 2 2 2 6 8 6 3 7 17
22 บ้านทุ่งเกาะญวน 2 2 1 5 6 1 1 2 8
23 บ้านหินคอกควาย 2 1 1 4 8 0 3 1 11
24 บ้านเกาะปุด 2 1 0 3 8 1 1 1 10
25 โพธิ์วิเชียรชัย 2 1 0 3 5 3 0 0 8
26 ตรังคริสเตียนศึกษา 2 0 1 3 6 1 0 1 7
27 บ้านลำพิกุล 2 0 1 3 3 5 6 4 14
28 บ้านแหลมสอม 2 0 0 2 3 1 1 0 5
29 บ้านไทรงาม 1 7 0 8 9 3 2 5 14
30 หาดทรายทอง 1 4 2 7 4 6 1 2 11
31 บ้านหนองชวด 1 3 1 5 7 3 1 2 11
32 บ้านลิพัง 1 3 1 5 3 5 1 3 9
33 บ้านเขาไม้แก้ว 1 3 0 4 9 3 1 0 13
34 บ้านทุ่งค่าย 1 2 2 5 8 2 3 3 13
35 บ้านห้วยม่วง 1 2 1 4 7 3 1 1 11
36 บ้านท่าบันได 1 2 1 4 5 0 1 1 6
37 บ้านทุ่งหนองแห้ง 1 1 1 3 4 1 1 2 6
38 บ้านทุ่งยาว 1 1 0 2 6 6 3 4 15
39 เทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 1 1 0 2 5 2 1 3 8
40 บ้านวังศิลา 1 1 0 2 5 2 0 1 7
41 บ้านหยงสตาร์ 1 1 0 2 3 3 0 0 6
42 บ้านคลองทรายขาว 1 1 0 2 2 2 0 0 4
43 บ้านยูงงาม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
44 ไทรงาม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
45 บ้านห้วยด้วน 1 1 0 2 2 0 2 1 4
46 วัดนิกรรังสฤษฎ์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
47 บ้านทุ่งมะขามป้อม 1 0 5 6 9 1 3 1 13
48 วัดปากปรน 1 0 1 2 9 5 2 0 16
49 วัดขุนสิทธิ์ 1 0 1 2 5 5 5 2 15
50 บ้านหนองไทร 1 0 1 2 5 1 2 3 8
51 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 0 1 2 4 1 5 0 10
52 บ้านนานิน 1 0 1 2 2 2 0 0 4
53 บ้านควนเคี่ยม 1 0 1 2 1 2 2 3 5
54 บ้านนาป้อ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
55 วัดควนนิมิตศิลา 1 0 0 1 2 3 1 3 6
56 หนองผักฉีด 1 0 0 1 2 2 1 0 5
57 วัดโหละคล้า 1 0 0 1 1 2 2 1 5
58 วัดเกาะมะม่วง 1 0 0 1 1 2 1 1 4
59 บ้านตะเสะ 1 0 0 1 1 1 1 3 3
60 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 0 0 1 1
61 บ้านช่อง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 อัมพวันวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดหนองเป็ด 0 3 0 3 7 4 4 4 15
65 เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 0 2 1 3 4 4 0 3 8
66 วัดศรีสุวรรณาราม 0 2 0 2 3 3 2 0 8
67 วัดไทรงาม 0 2 0 2 3 2 2 0 7
68 วัดหนองสมาน 0 2 0 2 3 1 0 2 4
69 เทศบาล 5 (วัดควนขัน) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
70 บ้านห้วยลึก 0 1 3 4 12 5 2 5 19
71 บ้านสามแยก 0 1 2 3 5 3 1 3 9
72 บ้านปากปรน 0 1 2 3 4 6 1 0 11
73 บ้านบางยาง 0 1 0 1 5 2 4 4 11
74 หาดสำราญ 0 1 0 1 5 2 1 1 8
75 บ้านหนองยายแม็ม 0 1 0 1 4 1 4 7 9
76 บ้านลำแคลง 0 1 0 1 3 6 2 5 11
77 บ้านลำปลอกเหนือ 0 1 0 1 3 3 4 1 10
78 ทุ่งรวงทอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
79 อิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านนาทุ่ง 0 1 0 1 2 2 4 4 8
81 เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 0 1 0 1 2 2 2 4 6
82 บ้านหนองโต๊ะ 0 1 0 1 2 1 1 2 4
83 วัดทุ่งหินผุด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
84 ทับเที่ยงฮั่วเฉียว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านควนสระแก้ว 0 1 0 1 0 1 0 1 1
86 วัดแจ้ง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
87 บ้านทุ่งนา (เมือง) 0 0 3 3 3 3 1 2 7
88 บ้านหนองยวน 0 0 2 2 3 0 0 3 3
89 บ้านหนองหว้า 0 0 2 2 2 0 1 0 3
90 บ้านคลองลำปริง 0 0 1 1 5 3 2 1 10
91 วัดไทรทอง 0 0 1 1 3 1 3 1 7
92 บ้านควนยาง 0 0 1 1 2 3 4 4 9
93 วัดมงคลสถาน 0 0 1 1 2 3 1 2 6
94 บ้านโคกรัก 0 0 1 1 2 2 2 2 6
95 วัดจอมไตร 0 0 1 1 2 1 4 2 7
96 บ้านในควน 0 0 1 1 2 1 3 1 6
97 เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 0 0 1 1 1 4 5 0 10
98 บ้านบางด้วน 0 0 1 1 1 3 2 4 6
99 บ้านนาโตง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
100 มิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 0 0 1 1 1 1 0 2 2
101 บ้านหัวควน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 บ้านเขาติง 0 0 1 1 0 4 0 0 4
103 บ้านไร่พรุ 0 0 0 0 4 3 0 1 7
104 บ้านสุโสะ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
105 บ้านหนองเจ็ดบาท 0 0 0 0 3 6 0 0 9
106 บ้านท่าเทศ 0 0 0 0 3 1 2 3 6
107 บ้านห้วยไทร 0 0 0 0 3 1 2 0 6
108 บ้านกลางนา 0 0 0 0 2 5 3 0 10
109 บ้านนายายหม่อม 0 0 0 0 2 4 1 0 7
110 บ้านควนไม้ดำ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
111 บ้านควนโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 4 5
112 บ้านควนยวน 0 0 0 0 2 3 0 3 5
113 บ้านควนอินทนินงาม 0 0 0 0 2 2 3 0 7
114 เทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 0 0 0 0 2 2 3 0 7
115 วัดนิคมประทีป 0 0 0 0 2 2 2 1 6
116 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
117 วัดโพธาราม 0 0 0 0 2 1 3 0 6
118 บ้านโคกชะแง้ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
119 ทิพย์รัตน์วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
120 บ้านปากไพ 0 0 0 0 2 0 2 6 4
121 บ้านท่าคลอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 วัดนางประหลาด 0 0 0 0 1 5 3 2 9
123 บ้านหนองชุมแสง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
124 วัดควนวิไล 0 0 0 0 1 3 0 0 4
125 ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
126 วัดอัมพวัน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
127 วัดน้ำผุด 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านทอนพลา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
129 วัดชลวาปีวิหาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านโคกทราย 0 0 0 0 1 0 6 1 7
131 บ้านหนองเรี้ย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
132 วัดไพรสณฑ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 1 0 0 4 1
134 บ้านป่าแก่ 0 0 0 0 1 0 0 3 1
135 บ้านเขาหลัก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
136 บุญเหลือเกื้อคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านทุ่งปาหนัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 วัดท่าพญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านบกหัก 0 0 0 0 0 6 0 2 6
140 บ้านโพรงจระเข้ 0 0 0 0 0 3 6 0 9
141 ทุ่งไทรทอง 0 0 0 0 0 3 3 0 6
142 บ้านทุ่งกอ 0 0 0 0 0 2 3 2 5
143 บ้านคลองปะเหลียน 0 0 0 0 0 2 2 2 4
144 บ้านแหลม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
145 บ้านห้วยเร็จ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
146 บ้านไร่หลวง 0 0 0 0 0 1 1 4 2
147 บ้านหาดเลา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
148 วัดโคกพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 2 1
149 บ้านปากห้วย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 บ้านทุ่งนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านบ้าหวี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านทอนหาน 0 0 0 0 0 0 0 3 0
154 วัดสาริการาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 170 143 125 438 625 352 237 254 1,214