สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.ตรัง เขต 2 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางวัลภา จันทร์มีศรี   081-0895418
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางสาวนันทวัน แจ้งจิตร  
3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์  
4 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายสง่า พิรามวิทวัส  
5 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นางสาวจริน ปักษี  
6 โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายเผด็จ วรรณบวร  
7 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายโชคดี กลับสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยคาร)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]