งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ใต้อาคาร 17 ก.ย. 2560 08.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงยิม 16 ก.ย. 2560 08.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ สนาม 15 ก.ย. 2560 08.30-12.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง โสตฯ 16 ก.ย. 2560 08.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง โสตฯ 16 ก.ย. 2560 13.00
-
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ อาคารเรียน 1 ห้อง โสตฯ 17 ก.ย. 2560 08.30
-
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 6 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 - ป.3/5 16 ก.ย. 2560 08.30
-
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 - ป.2/5 16 ก.ย. 2560 08.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 4 ห้อง วิทยาศาสตร์ 3 16 ก.ย. 2560 08.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ อาคารเรียน 8 ห้อง วิทยาศาสตร์ 2 16 ก.ย. 2560 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางวัลลภา จันทร์มีศรี โทร.081-0895418 และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ โทร.075-272050
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]